Eget avlopp (enskilt avlopp)

I vissa delar av Kungälvs kommun saknas kommunalt avlopp. Då behövs enskilt eller eget avlopp som du som fastighetsägare är ansvarig för. Om du har ett eget avlopp idag som du misstänker har brister ska du ansöka om ett nytt enskilt avlopp.

 Avloppsanläggning syns nedgrävd med in och utloppsrör exponerade

Bygga eget avlopp

Anlägga nytt eller ändra ett befintligt avlopp.

En människa lyfter av locket till en avloppsanläggning

Sköta avlopp

Ta hand om din avloppsanläggning.

En människa står vid en avloppsbrunn med locket avtaget

Tillsyn på avlopp

Se vart vi genomför tillsyn på avlopp just nu och läs om kommunens tillsynsarbete.

Tömning av avloppsanläggning

Tömning av slambrunn, slamtank och fosforfälla.