Markanvisning

Här publiceras markanvisningstävlingar och anbudsförfaranden för kommande markanvisningar. Du kan anmäla dig till intressentregistret för att få uppdateringar när nya markanvisningstävlingar och anbudsförfaranden publiceras. Det är även möjligt att ansöka om direktanvisning av mark.

Kungälvs kommun använder sig av olika metoder vid markanvisning av kommunal mark; anbudsförfarande, tävlingsförfarande och direktanvisning. Utöver det sker förmedling av planlagda enskilda villatomter avsedda för privatpersoner via kommunens tomtkö. Vilken typ av metod som används beror bland annat på platsens målbild och förutsättningar, om det finns lagakraftvunnen detaljplan samt om området tidigare erbjudits för exploatering.

Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för markanvisning, exploateringsavtal och medfinansieringsersättning enligt gällande lagstiftning. Riktlinjerna ska klargöra vilka förutsättningarna och krav som kommunen ställer på byggherrar som vill exploatera mark. De syftar till att tydliggöra hur kommunen arbetar med markanvisningar av kommunal mark och exploateringsavtal vid utveckling av annans mark.

Läs riktlinjer för markanvisning, exploateringsavtal och medfinansieringsersättning här (pdf)

 

Pågående anbudsförfaranden och markanvisningstävlingar

Nu bjuder kommunen in till markanvisningstävling för Gärdet 1:3 och Kvarter 7 i Liljedal och Konghälla. Markanvisningstävlingen pågår från 23 juni - 30 september 2021. Du hittar tävlingskriterier och mer information i länkarna nedan. Kommunen har möjlighet välja att slå ihop anbuden på del av Gärdet 1:3 samt kvarter 7 till ett paket eller dela upp dem i två delar beroende på vilket som sammantaget för kommunen blir bäst.

Markanvisningstävling del av Gärdet 1:3 i Liljedal

Gärdet 1:3 i Liljedal

Markanvisningstävling Kvarter 7 i Kongahälla

Kvarter 7, Karolinen 1, del av Gärdet 1:20 i Kongahälla

Direktanvisningar

Här kan du som exploatör få information om hur du ansöker om direktanvisning för ett specifikt markområde.