Köregler

I Kungälvs kommun finns en kö för all kommunal barnomsorg. Vi försöker så långt det är möjligt se till familjens önskemål av förskola och startdatum. Fristående förskolor kan ha egna köer och köregler.

Du kan ansöka om plats på en förskola när du vill. Enligt skollagen har kommunen en skyldighet att erbjuda en barnomsorgsplats inom 4 månader. Om förskolan eller familjedaghemmet du önskar har en ledig plats kan vi erbjuda plats tidigare. Om förskolan eller familjedaghemmet är redan är fullt följer vi turordningen och erbjuder plats enligt lagkrav.

Om kommunen inte kan erbjuda det alternativ du valt i första hand är kommunen skyldig att erbjuda ett annat alternativ. Om du accepterar det erbjudandet har du rätt att stå kvar i kön till ditt förhandsalternativ.

Under semesterperioden är den ordinarie verksamheten stängd. Då erbjuds omsorg på den sommaröppna förskolan. Placering på den sommaröppna förskolan kräver intyg från arbetsgivare eller studieintyg.

Vem har rätt till en plats?

Man har rätt till en förskoleplats om

  • barnet är folkbokfört i Kungälvs kommun. För inflyttande ska adress, tomt- eller fastighetsbeteckning kunna anges. Kungälvs kommun kan ta emot kommuninvånare från andra kommuner i mån av plats, men det är alltid hemkommunen som är skyldiga att erbjuda plats i förskola enligt lag.
  • förälder eller annan vårdnadshavare som barnet bor hos arbetar eller studerar. Sjukskrivning jämställs med arbete.
  • förälder är aktivt arbetssökande. Som arbetssökande har du rätt till 15 timmar omsorg i veckan och gäller endast på tisdagar, onsdagar och torsdagar mellan 9:00-14:00.
  • förälder är föräldraledig för yngre barn. Som föräldraledig har du rätt till 15 timmar omsorg i veckan och gäller endast på tisdagar, onsdagar och torsdagar mellan 9:00-14:00.
  • ditt barn är mellan 3-5 år och ni önskar allmän förskola. Gäller under skolans läsårstider (ej under lov), 15 timmar i veckan och endast under tisdagar, onsdagar och torsdagar mellan 9:00-14:00.

Vårdnadshavare har rätt till barnomsorg under tiden man arbetar eller studerar och restid till och från arbete/skola. Om arbete eller studier sker på distans eller om vårdnadshavare är sjukskriven har man rätt till max 40 timmar omsorg i veckan.

Regler för turordning

1. Ködatum

Köordningen påverkas i första hand av det ködatum du har. Ködatum får du när du ansöker om plats. Är du ute i god tid, det vill säga fyra månader innan du önskar plats får du ködatum 4 månader innan önskad placering. Lämnar du in en ny ansökan om plats när det är mindre än 4 månader kvar till önskat startdatum får du ansökningsdatumet som ködatum.

Gör du en ändring i din befintliga ansökan så räknas det som en ny ansökan och du får ett nytt ködatum och en ny plats i kön.

Ändra inte i en ansökan när det är mindre än 4 månader kvar till önskat startdatum. Kontakta istället en barnomsorgshandläggare som kan ge dig råd och information.

2. Syskonförtur

Har två eller flera personer samma ködatum får syskon plats i första hand. Syskonförtur gäller endast om du har ett eller fler barn på den förskola du önskar.

3. Ålder på barnet

I tredje hand påverkas din köplats av barnets ålder. Äldre barn går före yngre barn i kön.

Avstå eller acceptera platserbjudande

Om du blir erbjuden en plats och väljer att "avstå" erbjudande om placering gäller inte längre din ansökan. Då behöver du göra en ny ansökan om plats om du vill ställa dig i kön igen. Man har inte rätt att stå kvar i kön utan en plats eftersom kommunen har en lagstadgad skyldighet att erbjuda plats inom 4 månader från det att ansökan kom in.

Blir du erbjuden en plats som du inte önskat i första hand har du rätt att stå kvar i kön med ursprungligt ködatum. Välj då alternativet "acceptera, behåll köplats".

Väljer du att "acceptera" erbjudandet av plats stängs ansökan och förskolan hör av sig och informerar om avdelning och introduktion så snart de hunnit planera färdigt inför starten. Du kan alltid kontakta förskolans rektor om du har frågor om förskola, avdelning och introduktion.

Den dag som är barnets första introduktionsdag kallas för placeringsdatum. Från det datumet börjar debitering av barnomsorgsavgiften. Startdatum som står i platserbjudandet är preliminärt och bestäms exakt av förskolan eller familjedaghemmet tillsammans med vårdnadshavare.

Var uppmärksam på att dessa regler endast gäller den kommunala barnomsorgen. Fristående verksamhet kan ha egna turordningsregler. Kontakta respektive fristående förskola för mer information.

  Sidan uppdaterades: