Vävra — Solberga

På den här sidan kan du följa arbetet med att bygga ut VA mellan Vävra, Ödsmål och Solberga.

Byggtid: 2022 — 2023
Status: 
Upphandling Inledd, pågår till mars.
Projektör:
WSP och ALP Markteknik AB
Entreprenör:
Västmark entreprenad AB
Projektledare: Mikael Fischer, mikael.fischer@kungalv.se

2022-08-29

Styrd borrning avslutad, brunnar gjuts

Entreprenören valde att påbörja arbetet redan innan semestern och jobba hela sommaren för att kunna utnyttja den torra årstiden och därmed minimera markskador. Den styrda borrningen mellan Vävra och Ödsmål, är avslutad och det återstår en del kopplingsarbete på sträckan. Nu gjuts brunnar till pumpstationer i Ödsmål. Avsättning för framtida anslutningar av Ödsmål och rörtången kommer att genomföras. Under hösten kommer väg 616 mellan ´Vävra och Solberga att grävas av under cirka en vecka. Omledning av trafiken görs då via väg 617, 620 och 621.   

 

2022-02-25

Statusuppdatering

Upphandling av entreprenör pågår.

2021-10-06

Statusuppdatering

Projekteringen är nu avslutad.

2021-09-10

Statusuppdatering: projekteringen snart klar

Arbetet med projekteringen är nu inne i slutskedet och beräknas bli klar under oktober. Byggtiden utmed sträckan är beräknad till början av 2022 till och med andra halvan av 2023. Vi passar också på att säga välkommen till er nya följare som börjat prenumerera på den här sidan till följd av sammanslagningen av de två projekten Vävra - Ödsmål och Ödsmål - Solberga. Idag är du en av närmare 50 personer som följer den här sidan och arbetet utmed hela sträckan Vävra — Solberga.
 
 

2021-02-24

Sträckan slås ihop med Ödsmål-Solberga

Sträckorna Vävra-Ödsmål och Ödsmål-Solberga slås ihop till en sträcka. Detta medför mindre justeringar i projekteringen. Byggnationen av VA-ledningarna planeras påbörjas under 2022.

2020-02-26

Projekteringen klar

Ledningsrätten har vunnit laga kraft och projekteringen är färdigställd. Byggnationen kan påbörjas när byggnationen av sträckan Lilla Risby — Vävra är så långt gången att det finns vatten i ledningarna i Vävra.

Om projektet

Om du är intresserad av arbetet med vatten- och avloppsledningen mellan Vävra och Ödsmål. Här kommer vi löpande att informera när något viktigt händer i projektet. Det kan exempelvis vara när en utredning är klar och när projektet går in i ett nytt skede. När själva bygget av ledningen är i gång kan informationen på den här sidan mer handla om saker som exempelvis påverkar framkomligheten i området.

Glöm inte att skriva in din e-postadress i rutan med rubriken "Prenumerera på sidan". Då får du ett e-postmeddelande från kommunen när sidan uppdaterats med ny information.

  Sidan uppdaterades: