Vävra – Ödsmål

På den här sidan kan du följa arbetet med att bygga ut VA mellan Vävra och Ödsmål.

Projektering/utredning: augusti 2019 - januari 2021
Byggtid:
maj 2021 - oktober 2022
Status:
Projektering under slutförande 
Projektör:
WSP
Entrepenör:
Utses efter avslutad upphandling. Upphandling beräknas ske februari 2021- april 2021.
Projektledare: Mikael Fischer, mikael.fischer@kungalv.se


2021-07-12

Omstrukturering av hemsida

I samband med att vi gör vissa förändringar på Kungälvs kommuns hemsida ändras projektsidornas adress (URL) och kommer inte längre att fungera om du lagt in en VA-projektsida som ett bokmärke eller favorit. Kommande uppdateringar kommer att leda dig till rätt projektsida som vanligt och innebär inte att du måste prenumerera om på sidan du är intresserad av.
 

2021-02-24

Sträckan slås ihop med Ödsmål-Solberga

Sträckorna Vävra-Ödsmål och Ödsmål-Solberga slås ihop till en sträcka. Detta medför mindre justeringar i projekteringen. Byggnationen av VA-ledningarna planeras påbörjas under 2022.

2020-02-26

Projekteringen klar

Ledningsrätten har vunnit laga kraft och projekteringen är färdigställd. Byggnationen kan påbörjas när byggnationen av sträckan Lilla Risby-Vävra är så långt gången att det finns vatten i ledningarna i Vävra.

Om projektet

Om du är intresserad av arbetet med vatten- och avloppsledningen mellan Vävra och Ödsmål. Här kommer vi löpande att informera när något viktigt händer i projektet. Det kan exempelvis vara när en utredning är klar och när projektet går in i ett nytt skede. När själva bygget av ledningen är i gång kan informationen på den här sidan mer handla om saker som exempelvis påverkar framkomligheten i området.

Glöm inte att skriva in din e-postadress i rutan med rubriken "Prenumerera på sidan". Då får du ett e-postmeddelande från kommunen när sidan uppdaterats med ny information.

  Sidan uppdaterades: