Feriejobb för unga

Till dig som ska ta emot feriejobbare

Vi har haft tekniska problem som har gjort att det varit svårt att nå oss och vi beklagar detta. Nu är problemen avhjälpta. Alla arbetsplatser i kommunen som ska ta emot feriejobbare kommer att få ett besök av oss där vi lämnar information och blanketter enligt följande:

  • Skatteblankett
  • Kontoanmälan till Nordea
  • Anställningsavtal och inlogg till lönesystemet – OBS! det förutsatt att vi fått det ifrån SOLTAK. Om det inte finns så har varje enhet fått instruktioner om hur de ska registrera sina arbetstider tills de fått sina inlogg

Varje arbetsplats ombeds kontakta de ungdomar som börjar på måndag med information om vart och när de ska infinna sig. Hör de inget annat så ska de infinna sig kl 09:00 på arbetsplatsen. För de som ska arbeta period 2 och 3 kommer vi att skicka hem anställningsavtal och inlogg till lönesystemet via vanlig post eftersom vi inte får lov att maila/ skicka dessa uppgifter via sms.

2019-06-14