God man för ensamkommande barn

Barn och ungdomar som kommer till Sverige utan föräldrar eller vårdnadshavare ska så snart som möjligt få en god man som företräder dem. Gode mannens uppgift är att i första hand se till att barnet får en trygg tillvaro under den första tiden i Sverige.

Detta hjälper en god man till med

Att vara god man för ensamkommande barn innebär att du företräder barnet i både vårdnadshavares och förmyndares ställe. Det betyder att du bestämmer i alla frågor som rör barnets personliga, ekonomiska och rättsliga angelägenheter. Som god man ska du:

  • se till att barnet får det stöd som han eller hon behöver och har rätt till under sin första tid i Sverige
  • hjälpa till med kontakter med Migrationsverket, ansöka om aktuella bidrag (studiestöd, barnbidrag, försörjningsstöd)
  • se till att barnet har ett fungerande boende och får hälso- och sjukvård när han eller hon behöver det.

Så länge varar godmanskapet

Godmanskapet upphör utan särskilt beslut när barnet fyller 18 år. Överförmyndaren beslutar också om att godmanskapet upphör:

  • när barnets föräldrar kommit till Sverige och kan utöva vårdnaden och förmyndarskapet
  • när barnet varaktigt lämnat Sverige
  • när en särskilt förordnad vårdnadshavare utsetts
  • när det är uppenbart att god man inte behövs.

Arvode och ersättning

En god man har rätt till arvode för det arbete du lägger ned inom ramen för uppdraget samt ersättning för skäliga kostnader. Beslut om arvode och ersättning fattas av överförmyndarnämnden.

Bli god man

Om du vill bli god man för ensamkommande barn i Kungälvs kommun behöver du först gå en utbildning. När du genomgått utbildningen kan du skicka in en intresseanmälan. Bifoga en kopia på kursintyget. Vi kommer att hämta utdrag ur brottsregistret, information från socialtjänsten samt en kreditupplysning. Ser allt bra ut kommer du att bli kontaktad av en handläggare som kommer att boka in ett kortare möte med dig innan du kan bli aktuell som god man.

För tillfället har Kungälvs kommun inte något behov av nya gode män för ensamkommande barn. Däremot vill vi gärna att du anmäler ditt intresse för att bli god man för vuxna istället. Där finns det ständigt ett behov.

  Sidan uppdaterades: