Rökans badplats

Kommunen avråder inte längre från bad på Rökans badplats

2023-07-31

Nytt vattenprov visar på tjänligt badvatten vid Rökans badplats. Kommunen avråder inte längre från bad.
Tidigare badvattenprover (24 juli) visade på otjänligt vatten, men provsvar från den 31 juli visar nu på tjänligt vatten igen.

 

Rökans badplats ligger vid Instöbrons brofäste. Det är lätt att ta sig hit med bil eller buss till hållplats Rökan.

Välkommen till Rökans badplats

Rökans badplats ligger vid Instöbrons fäste på väg ut mot Marstrand. På badplatsen finns det parkeringar och toalett lättillgängligt. Det finns 2 st badstegar när man har passerat klipporna, en på varje sida om bron. 

Tillgänglighet

Badplatsen är inte tillgänglighetsanpassad. Det är klippor ut till badstegarna, som försvårar tillgängligheten.
Toaletten är däremot anpassad för alla.

Skötsel

Badplatsen sköts av kommunens Fritidsenhet. Parkeringar och toalett sköts av kommunens enhet för Trafik Gata Park. Vid frågor eller felanmälan, kontakta kundcenter.

Så hittar du hit

Du hittar lätt ut till Rökans badplats med bil eller buss. Kör väg 168 mot Marstrand, efter cirka 21 kilometer vid Instöbrons fäste så ligger badplatsen. Med buss kan du åka från Kungälvs resecentrum till hållplats Rökan.

Adress

Rökan 170, Lycke

  Sidan uppdaterades: