Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, PRH-kort

Du kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad om du har en varaktig funktionsnedsättning som gör att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand.

Vem kan söka?

Du kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade om du har en varaktigt funktionsnedsättning som innebär att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand. Du kan ansöka antingen som förare eller som medpassagerare.

Bedömningen av väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand grundas på alla funktionsnedsättningars påverkan på förmågan att förflytta sig med eventuella hjälpmedel.

För dig som ansöker som medpassagerare görs bedömning även utifrån din förmåga att ensam invänta föraren vid resmålet, medan föraren parkerar fordonet.

Så ansöker du

Fyll i och skicka in din ansökan till samma kommun som du är folkbokförd i. Kontakta Kundcenter om du vill få hemskickat en blankett för ansökan. Om du inte är folkbokförd i Sverige ska du skicka din ansökan till den kommun där du vistas. Ansökan är kostnadsfri.

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad (pdf, öppnas i nytt fönster)


Hur använder jag parkeringstillståndet och hur mycket kostar det att parkera?

 • Varje kommun beslutar om du som har ett parkeringstillstånd ska betala parkeringsavgift eller inte. Det är ditt ansvar att ta reda på om du ska betala parkeringsavgift i den kommunen där du parkerar.
 • I Kungälvs kommun är det gratis att parkera på kommunens allmänna parkeringsplatser om du har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. På övriga platser gäller beslutad avgift.
 • Placera parkeringstillståndet innanför vindrutan så att det lätt kan avläsas utifrån, med kortets giltighetstid synlig.
 • Parkeringstillståndet gäller i hela landet, i andra EU-medlemsländer och i vissa andra europeiska länder.


Du får parkera:

 • högst tre timmar där parkering är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar.
 • högst 24 timmar där parkering är tillåten under minst tre timmar men mindre än 24 timmar.
 • på parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade med parkeringstillstånd. Den maximala längd på parkering som gäller framgår av skyltning.
 • högst tre timmar på gågata.

Du får inte parkera:

Du får inte parkera på en plats som är avsedd för ett visst ändamål eller fordonslag eller där ditt fordon kan utgöra hinder eller fara.

Till exempel:

 • på tomtmark om inte markägaren har medgivit det
 • där det är förbjudet att stanna (stoppförbud)
 • i zoner för vissa ändamål, till exempel lastzon, taxizon, vändzon
 • på hållplats för buss eller spårvagn
 • på parkeringsplats endast för boende
 • på anvisad plats för visst slag av fordon (till exempel buss)

Regler om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Här kan du läsa mer om regler och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Du hittar även EU:s rekommendation om parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning, som ligger till grund för reglerna.

  Sidan uppdaterades: