Matavfallsinsamling för fastighetsägare

Att erbjuda matavfallsinsamling gör stor skillnad för miljön och boende. Här hittar du information om matavfallsinsamling för flerbostadshus, samfälligheter och hyresvärdar.

När du startar matavfallsinsamling får du ett startpaket till alla boende. Startpaketet innehåller bruna papperspåsar, påshållare och sorteringsguide till de boende. Du får också skyltar att sätta upp i till exempel avfallsrum eller liknande.

Det är bra att se till att det finns gott om papperspåsar till de boende. Påsarna ingår i abonnemanget "Matavfall blir biogas och biogödsel". Ha gärna påsarna lättillgängligt i avfallsrummet, tvättstugan eller entrén så att de boende lätt kan hämta nya.

Avfallstaxa och abonnemang
Blanketter — Renhållning 

Förbered inför matavfallsinsamling

Räkna på hur många kärl du behöver

En lägenhet genererar i genomsnitt 10 liter matavfall per vecka. Multiplicera 10 liter matavfall med antalet lägenheter. Summan du får är så mycket liter matavfall som alstras per vecka för alla lägenheter i fastigheten. Ett matavfallskärl rymmer 140 liter.

Förbered avfallsutrymmet

 • Placera matavfallskärl så att obehöriga inte kan slänga skräp i det. Exempelvis längs gångstråk och vid parkeringsplatser. Helst ska kärlen stå inomhus eller på inhägnad plats.
 • Placera matavfallskärl längst in i avfallsrummet för att undvika att fel avfall läggs i dem på grund av slarv eller stress.
 • Om kärlen placeras utomhus, undvik om det är möjligt att placera det i direkt solljus eftersom värmen kan bidra till dålig lukt.
 • Avfallsrummet ska vara lättåtkomligt för boende och renhållningsarbetare som hämtar kärlen.
 • Avfallsrummet ska vara väl upplyst, gärna med automatiserad belysning som tänds när dörren öppnas.
 • Ha gärna fönster, i avfallsutrymmet det skapar trygghet för boende.
 • Ha fungerande dörrar och lås, dörrstopp till dörrar.
 • Se till att utrymmet är lättstädat. Sätt gärna upp städschema och hämtningsschema.
 • Ha rena kärl och lock, annars är det risk att de inte används. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för tvätt av kärlen.

Underlätta för de boende att göra rätt

Se till att:

 • alla boende har en påshållare för papperspåsen med matavfallet, det håller påsen torr. Om påsen blir blöt och går sönder leder det ofta till att de boende slarvar eller slutar sortera helt.
 • det alltid finns papperspåsar tillgängliga, till exempel i avfallsrummet, tvättstugan eller entrén. Nya påsar beställer du hos kommunens kundcenter.
 • alla boende får informationsmaterial. Kontakta kommunens kundcenter för gratis informationsmaterial.

Tydlig information till de boende

Ha tydlig och rätt skyltning på alla kärl och inkast, glöm inte att uppdatera skyltarna.

 • Se till att alla boende vet var avfallsrummet ligger och hur hanteringen av matavfall fungerar, till exempel var de kan hämta papperspåsarna och att de använder påshållaren.
 • Informera nyinflyttade, både muntligt och skriftligt. Se till att de får en påshållare.
 • Informera och återkoppla fortlöpande till exempel via tidning eller utskick med faktura.
 • Upprepa viktiga fakta med jämna mellanrum, information är en färskvara.
 • Informera alla boende om var de kan lämna förpackningar, grovavfall och farligt avfall om det inte finns i fastigheten.

Fastighetsägarens ansvar

Kommunens entreprenör ansvarar för att hämta, transportera och behandla avfallet. Men fastighetsägaren har också ansvar i avfallshämtningen. 

Du som fastighetsägare ansvarar för att:

 • det avfall som uppstår på fastigheten hanteras på ett sådant sätt att vi kan hämta avfallet regelbundet.
 • säkerställa att miljörum/avfallsrum eller underjordsbehållare är förenligt med Kungälvs kommuns avfallsföreskrifter och att avfallet kan hämtas.
 • ansvarar därefter för att informera berörda hushåll och verksamheter om avfallshanteringen
 • Informera fastighetspersonal om:
  • hur avfallshanteringen fungerar i Kungälv, till exempel vem som är ansvarig för vad, hur avfallet ska sorteras och hur det återvinns.
  •  kvalitetskontrollen av matavfallet, till exempel vilka krav som finns på sorteringen och vad man kan få anmärkning på.
  • att man behöver kontrollera avfallsrummet innan hämtning. Sätt upp schema över när och hur avfallsrummen städas och kontrolleras.
  Sidan uppdaterades: