Fästningsparken

Väl synligt på sin klippa i det gamla gränslandet mellan Sverige och Norge ligger försvarsanläggningen Bohus fästning, Kungälvs symbol och landmärke. Runt 1300-talsfästningen låg tidigare staden Ny-Kungälv. På resterna av fästningsstaden ligger idag Fästningsparken.

Fästningsholmen är kungälvsbornas självklara högtidsrum och här firas bland annat Valborgsmässoafton och Nationaldagen. I anslutning till den lummiga parken finns en vandringsled som löper runt hela holmen med betande får. Från Fästningsholmen kan du promenera vidare till Strandstråket längs med älven och uppleva mer av Kungälvs parker.

Detta finns i parken

  • Bänkar och bord
  • Sopkärl
  • Grillplats och sopkärl för engångsgrillar vid brofästet över Eriksdal
  • Promenadslinga

Parkens historia

Under tiden då försvarsanläggningen var i funktion, hölls sannolikt holmen fri från träd och buskar. Om fienden skulle närma sig var det viktigt att inte vegetation skymde sikten. När 1700-talets krigstider var förbi fortsatte man att kalhugga Fästningsholmen, men denna gång eftersom det rådde brist på ved. Det var först i slutet på 1800-talet som man beslutade att plantera träd på holmen och skapa en engelsk park i romantisk stil.


Mer information

Läs mer om fästningen på Bohus Fästnings hemsida

  Sidan uppdaterades: