Nytt samarbetsavtal kring energi- och klimatrådgivning

Rådgivningen informerar och vägleder kostnadsfritt företag, hushåll och organisationer i frågor som rör energi, transporter och dess klimatpåverkan.

Tänk på detta innan du kontaktar rådgivningen:

  • Ha uppgifter om bostadens storlek, skick och uppvärmningssystem till hands
  • Även uppgifter på din energianvändning i kilowatt-timmar (kWh) per år.

 

Vilka frågor kan jag kontakta rådgivningen om?

När du:

  • vill minska din energianvändning
  • har frågor kring olika uppvärmningssystem
  • undrar över egen elproduktion, till exempel solceller
  • har frågor kring transporter och miljö
  Sidan uppdaterades: