Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och precis som vid all annan livsmedelstillverkning är det viktigt att råvaran är kontrollerad och av god kvalitet.

Vattnets hårdhetsgrad

Vattnets hårdhet anges i tyska hårdhetsgrader dH och vattnet i Kungälv är mycket mjukt till medelhårt beroende på från vilket verk vattnet kommer. 

  • Kungälvs- och Marstrands vattenverk har mycket mjukt vatten (1,2°dH) (pH 8,0-8,3)
  • Lysegårdens vattenverk medelhårt (5,1°dH) (pH 7,5-8)

Mjukt vatten betyder att tvål, disk- och tvättmedel löddrar redan vid låg dos. Du som har mjukt vatten i din kran kan alltså använda lite mindre rengöringsmedel och ändå få ett bra resultat. Det gynnar både din hushållskassa och framför allt miljön. Information om doseringsmängder finns på tvätt- och diskmedelsförpackningarna.

 

Använd bara kallvatten till matlagning

Observera att det är endast kallvatten som räknas som livsmedel, inte varmvatten. Använd inte varmvatten till matlagning på grund av ökad risk för bakterier och kopparhalt om du har kopparrör. Ta för vana att alltid spola ur vattnet som stått i ledningen över natten eller när du varit bortrest. När du ändå har framme friskt svalt vatten, fyll en kanna och ställ i kylen. Då behvöer du inte spola fram kallt vatten varje gång du vill dricka lite vatten.

 

Vattenkvalitet

Vi har tre vattenverk. Kungälvs-, Marstrands- och Lysegårdens vattenverk där råavattnet behandlas i ett antal steg innan de sen pumpas vidare till våra vattentorn och ut till dig. För att säkra kvaliteten på vårt dricksvatten tar vi varje år en mängd vattenprover både före under och efter reningsprocessen i våra vattenverk. Proverna analyseras av ett oberoende ackrediterat laboratorium och jämförs sen med Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30).

Dessutom analyserar vi själva ytterligare cirka 50 prover per år från vårt vattennät runt om i kommunen. Även dom provsvaren kontrolleras mot Livsmedelsverkets föreskrifter. Allt för att vara säkra på att leverera ett dricksvatten av hög kvalitet. 

 

Vattenprover från Kungälvs tre vattenverk

 

Skydda vårt vatten

Vi har tre råvattentäkter där vi hämtar vårt kommunala vatten. Göta älv där vi tar det mesta. Men även från Svartedalen och dammar på Koön. Att skydda av dricksvattentäkter är nödvändigt för att kunna garantera ett säkert dricksvatten, nu och i framtiden. Att skydda vattentäkterna är ett ansvar som behöver tas av alla som lever, verkar och rör sig inom områden som kan påverka vattentäkterna. 

Läs mer om Kungälvs vattenskyddsområden här

  Sidan uppdaterades: