Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och precis som vid all annan livsmedelstillverkning är det viktigt att råvaran är kontrollerad och av god kvalitet.

Kungälvs invånare får sitt vatten från Göta älv i första hand och en mindre del från Svartedalen. Marstrands invånare får sitt vatten från dammar på Koön. Vattnet förs via ledningar till vattenverken där det genomgår flera reningssteg innan det blir till dricksvatten och pumpas vidare till våra vattentorn och sen konsumenterna.


Vattenkvalitet

Kraven på dricksvattnets kvalitet bestäms av Statens Livsmedelsverk. För att säkerställa kvaliteten på vårt dricksvatten analyseras vattenprover kontinuerligt enligt Statens Livsmedelsverks föreskrifter. Med ytterst få undantag får dricksvattnet alltid högsta betyg enligt de krav som Statens Livsmedelsverk ställer.

Vattnets hårdhetsgrad

Vattnets hårdhet anges i tyska hårdhetsgrader dH och vattnet i Kungälv är mjukt (3-4°dH) samt har ett pH på cirka 8. Det gör att tvål, disk- och tvättmedel löddrar redan vid låg dos. Du kan alltså använda lite rengöringsmedel och ändå få bra resultat. Det gynnar både din hushållskassa och framför allt miljön. Information om doseringsmängder finns på tvätt- och diskmedelsförpackningarna.

Använd bara kallvatten till matlagning

Observera att det är endast kallvatten som räknas som livsmedel, inte varmvatten. Använd inte varmvatten till matlagning på grund av ökad risk för bakterier och kopparhalt om du har kopparrör. Ta för vana att alltid spola ur vattnet som stått i ledningen över natten eller när du varit bortrest.

Vattenprover från Kungälvs tre vattenverk

Skydda vårt vatten

Rent vatten är något många ofta tar för givet. Att skydda av dricksvattentäkter är nödvändigt för att kunna garantera ett säkert dricksvatten, nu och i framtiden. Att skydda vattentäkterna är ett ansvar som behöver tas av alla som lever, verkar och rör sig inom det område som kan påverka vattentäkten.

Läs mer om Kungälvs vattenskyddsområden här

  Sidan uppdaterades: