Särvux

Om du behöver extra stöd och hjälp i dina studier kan du söka till Särvux eller till någon av våra andra kurser med extra stöd.

Särvux är en särskild skolform för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. 

Till Särvux kan du söka om du vill:

  • få mer kunskap för att klara dig bättre i samhällslivet
  • lära dig mer för att klara dig bättre i arbetslivet
  • utvecklas som person

Du får en personligt anpassad studieplan som du, din studie- och yrkesvägledare och lärare tar fram utifrån dina behov, mål och tidigare kunskaper. Du behöver inte läsa om en kurs om du redan behärskar delar av den. Kunskaperna valideras och skrivs in i studieplanen.

På Särvux sker undervisningen i små grupper och i lugn takt. När du är klar med en kurs får du betyg eller intyg. Utbildningen kostar ingenting. Särvux erbjuder kurser på tre olika nivåer som motsvarar:

  • Grundläggande Särvux motsvarande träningsskolan.
  • Grundläggande Särvux motsvarande grundsärskolan.
  • Gymnasial Särvux motsvarande gymnasiesärskolan.

Om det är första gången du söker till Särvux blir du kallad till ett möte där vi går igenom din ansökan och dina förutsättningar att klara studierna.


Kurser på Särvux

Enligt Skolverkets kursplaner för särvux finns möjlighet att läsa ett flertal kurser. Särvux i Kungälv har inte möjlighet att erbjuda alla kurser under samma år.

Alla kurser som går att läsa kan du söka fram via skolverkets hemsida: www.skolverket.se

Du kan få mer information och svar på frågor om utbildningar och studier av våra studie- och yrkesvägledare eller särvuxlärare.

Beställ din ansökningsblankett till Särvux från vår expedition, telefon: 0303-23 83 80
Sista ansökningsdag är den 8 maj.

  Sidan uppdaterades: