Komvux som särskild utbildning

Om du behöver extra stöd och hjälp i dina studier kan du söka till komvux som särskild utbildning eller till någon av våra andra kurser med extra stöd.

Komvux som särskild utbildning är en särskild skolform för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. 

Till komvux som särskild utbildning kan du söka om du vill:

  • få mer kunskap för att klara dig bättre i samhällslivet
  • lära dig mer för att klara dig bättre i arbetslivet
  • utvecklas som person

Du får en personligt anpassad studieplan som du, din studie- och yrkesvägledare och lärare tar fram utifrån dina behov, mål och tidigare kunskaper. Du behöver inte läsa om en kurs om du redan behärskar delar av den. Kunskaperna valideras och skrivs in i studieplanen.

På komvux som särskild utbildning sker undervisningen i små grupper och i lugn takt. När du är klar med en kurs får du betyg eller intyg. Utbildningen kostar ingenting. Komvux som särskild utbildning erbjuder kurser på tre olika nivåer som motsvarar:

  • Grundläggande komvux som särskild utbildning motsvarande träningsskolan.
  • Grundläggande komvux som särskild utbildning motsvarande grundsärskolan.
  • Gymnasial komvux som särskild utbildning motsvarande gymnasiesärskolan.

Om det är första gången du söker till komvux som särskild utbildning blir du kallad till ett möte. Där går vi igenom din ansökan och dina förutsättningar att klara studierna.


Kurser på komvux som särskild utbildning

Enligt Skolverkets kursplaner för komvux som särskild utbildning finns möjlighet att läsa ett flertal kurser. Komvux som särskild utbildning i Kungälv har inte möjlighet att erbjuda alla kurser under samma år.

Alla kurser som går att läsa kan du söka fram via skolverkets hemsida: www.skolverket.se

Du kan få mer information och svar på frågor om utbildningar och studier av våra studie- och yrkesvägledare eller lärare på komvux som särskild utbildning.

Beställ din ansökningsblankett till komvux som särskild utbildning från vår expedition, telefon: 0303-23 83 80

  Sidan uppdaterades: