Anpassad utbildning för vuxna

Den anpassade utbildningen för vuxna erbjuder studier som motsvarar anpassad grundskola och anpassad gymnasie­skola. Utbildningen vänder sig till vuxna med intellektuell funktions­nedsättning.

Anpassad utbildning för vuxna är en särskild skolform för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på intellektuell funktions­nedsättning eller förvärvad hjärn­skada.

För att studera anpassad utbildning för vuxna ska du från och med den 1 juli det år personen fyller 20 år.

  • vara bosatt i Sverige
  • sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge
  • har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

För närvarande genomgår utbildningsformen på Vuxenutbildningen i Kungälv en omorganisering. Denna sida kommer att uppdateras med mer information när arbetet med utbildningsformen kommit närmare sitt mål.

  Sidan uppdaterades: