Komvux som anpassad utbildning

Om du behöver extra stöd och hjälp i dina studier kan du söka till komvux som anpassad utbildning. Komvux som anpassad utbildning är en anpassad skolform för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Komvux som särskild utbildning är en särskild skolform för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. 

Utbildningsformen komvux som anpassad utbildning på Vuxenutbildningen i Kungälv är för tillfället under omorganisering. Hemsidan uppdateras med mer information när arbetet med utbildningsformen kommit närmare sitt mål.

  Sidan uppdaterades: