Rådmansparken

Rådmansparken som ligger snett bakom Stadshuset i Kungälv är en lugn blommande oas i stadskärnan. Här kan du slå dig ned för att läsa en bok, ta en fikastund, eller bara njuta av blomsterprakten.

Ett trettiotal klättrande rosor pryder parkrummet, som är kantat av buxbomshäckar och klippta pyramid-almar.

Lista över rosor i Rådmansparken (pdf)

Här kan du se växtlista för planteringarna i Rådhusparken


Detta finns i parken

  • Bänkar och bord
  • Sopkärl

Parkens historia

Under 1930-talet och 1940-talet växte en ny stadsdel fram, som man kallade trädgårdsstaden. Rådmansparken skapades som en del i Kungälvs trädgårdsstad, där parker och planteringar var viktiga. Den långsmala, kilformade gröna ytan kan tydligt ses i länsarkitekt Erik Fribergs stadsplan från 1930. Parken omges här av oregelbundna kvarter och platsbildningar, villor med fri placering på trädgårdstomter och smala stråk – allt enligt trädgårdsstadens ideal.

Under våren 2016 restaurerades Rådmansparken. Parken förvandlades då till en klassisk rosenträdgård, inspirerad av traditionell Cottage Garden-stil.

  Sidan uppdaterades: