Biodling

Du behöver inte söka tillstånd för att skaffa bin, men du måste se till att det inte finns risk för människors hälsa.

Biodling inom tätbebyggt område - tillåtet eller inte?

Det finns inga detaljerade regler som styr hur du får ha bin, du behöver heller inte söka tillstånd, men enligt miljöbalken är biodlaren skyldig att förebygga risk för människors hälsa.

 

Anmäl var dina bisamhällen finns

Om du har ett bisamhälle ska du anmäla till länsstyrelsen var det är placerat. Om du startar en ny biodling eller tar över en som redan finns anmäler du när verksamheten påbörjas.

 

Låt inte dina bin störa dem som bor i närheten

  • Prata med dina grannar innan du sätter upp bisamhällen inom tätbebyggt område, förklara bland annat om skillnaden i beteende mellan bin och getingar.
  • Placera bisamhällen så långt som möjligt från trafikerad gata, väg eller granntomt.
  • Placera flustret så att det förhärskande flygstråket går så mycket som möjligt ut mot en obebodd yta.
  • Gör svärmförhindrande åtgärder. Svärmning i sig är inte farligt, men det är inte trevligt för grannar att få ett vildbisamhälle till exempel i skorstenen, i trädet, på vinden.
  • Sköt ditt bisamhälle så att det inte uppstår röveri under dragfattiga områden, särskilt under hösten. Röveri betyder att ett bisamhälle på bigården stjäl honung från ett annat svagare bisamhälle. Det kan då bli en okontrollerbar inflygning och utflygning i alla bigårdens kupor, något som många kan tycka är obehagligt.
  • I tätbebyggda områden är det särskilt viktigt att ha bin som är avlade på fromhet. Biodlaren bör också sträva efter att ha ungdrottningar för att minimera riskerna för svärmning.

 

  Sidan uppdaterades: