Marstrand projektsida VA-underhåll

På den här sidan kan du läsa mer om hur vi utreder och tar hand om våra ledningar i Marstrand. Om du är fastighetsägare i området så rekommenderar vi att du följer den här sidan genom att fylla i din e-postadress i rutan under rubriken ”prenumerera på sidan”.

Projektledare: Adam Ridelius, adam.ridelius@kungalv.se 
Beräknad projekttid: fram till 2022
Projektstatus: utredning och åtgärder pågår
Entreprenörer: IRG Rörinspektion, e-postadress: info@irg.se 

2022-11-01

Uppdatering av projektledare

Nu är Adam tillbaka som projektledare.

2022-02-28

Ny projektledare

Från den 28 februari tar Emanuel Nandorf över som projektledare för arbetet. Du hittar kontaktuppgifterna längst upp på denna sida.

2021-09-13

Ny projektledare

VA-ingenjör Adam Ridelius tar över som projektledare för det här arbetet. Kontaktuppgifter till honom finns i början av sidan.

2021-03-30

Tidslinje för projektet

Här kan du se vad vi har gjort hittills i ditt område och vad som planeras framöver.

  • 2016 — 2017 gjordes flödesmätningar i Marstrandsområdet
  • 2018 — 2019 gjordes undersökningar av VA-ledningarna på Marstrandsön
  • 2019 började vi ställa krav på åtgärder för fastighetsägare
  • 2020 gjordes åtgärder på huvudledningar
  • 2020 — 2022 fler åtgärder planeras att genomföras på ledningsnätet framöver

Om projektet

När det regnar ute blir avloppsledningarna för spillvatten snabbt fulla i ert område och detta skapar problem och överbelastar VA-ledningarna. Kungälvs kommun har undersökt ledningarna i ditt område och hittat en del brister som måste åtgärdas. Bristerna finns på kommunens ledningar och privata fastigheter.

Kommunen genomför projektet för att vi har krav på att minska regnvattnet i ledningarna, för att minska påverkan på naturen och för att minska riskerna för störningarna för den enskilda fastighetsägaren.

Mer information 

Här kan du läsa mer om kommunens dagvattenhantering och arbetet med våra ledningar.

  Sidan uppdaterades: