Koön projektsida VA-underhåll

Projektledare: Adam Ridelius
Beräknad projekttid: fram till 2022
Projektstatus: utredning och åtgärder pågår
Entreprenörer: IRG Rörinspektion, e-postadress: info@irg.se

2021-09-13

Ny projektledare

VA-ingenjör Adam Ridelius tar över som projektledare för det här arbetet. Kontaktuppgifter till honom finns i början av sidan.

 

 2021-03-30

Tidslinje för projektet

  •  2016 — 2017 gjordes flödesmätningar i Marstrandsområdet
  • 2019 — 2020 gjordes undersökningar av VA-ledningarna på Koön
  • 2020 gjordes åtgärder på huvudledningar
  • 2020 började vi ställa krav på åtgärder för fastighetsägare
  • 2021 — 2022 planeras det för kommande åtgärder på ledningsnätet

 

Om projektet

När det regnar ute blir avloppsledningarna för spillvatten snabbt fulla i ditt område och detta skapar problem och överbelastar VA-ledningarna. Kungälvs kommun har undersökt ledningarna och hittat en del brister som måste åtgärdas. Bristerna finns på kommunens ledningar och privata fastigheter.

Kommunen genomför projektet för att vi har krav på att minska regnvattnet i ledningarna, minska påverkan på naturen och för att minska riskerna för störningarna för den enskilda fastighetsägaren.

Mer information 

Här kan du läsa mer om kommunens dagvattenhantering och arbetet med våra ledningar.

  Sidan uppdaterades: