Fristående skolor

Fredkullaskolan

Förskoleklass, skolbarnsomsorg och grundskola skolår 1-9.
Undervisningen är lärarledd, årskurserna mindre och studiemiljön trygg och naturnära. Den digitala undervisningen balanseras med analoga arbetssätt och utomhuspedagogik. Hälsa och rörelse är ett stående tema och maten är hemlagad och i största mån ekologisk.

Fredkullaskolan (extern länk)

Friskolan i Kärna

Skola med inriktning mot det enskilda barnet/elevens personliga kunskapsutveckling och sociala utveckling sett i ett trygghetsperspektiv.

Friskolan i Kärna (extern länk)

Strandskolan, Montessoriföreningen i Kungälv

Verksamheten består av förskola, förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och grundskola skolår 1-9.

Strandskolan (extern länk)

  Sidan uppdaterades: