Friskolor

I Kungälvs kommun finns fem fristående grundskolor som drivs i privat regi med ekonomiskt stöd av kommunen.

Friskolan i Kärna

Skola med inriktning mot det enskilda barnet/elevens personliga kunskapsutveckling och sociala utveckling sett i ett trygghetsperspektiv.

Friskolan i Kärna (extern länk)

Strandskolan, Montessoriföreningen i Kungälv

Verksamheten består av förskola, förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och grundskola skolår 1-9.

Strandskolan (extern länk)

  Sidan uppdaterades: