Aröd Etapp 5

På den här sidan kan du följa utvecklingen av VA-utbyggnaden i Aröd Etapp 5.

Projektering/utredning: Pågår till och med våren 2023
Byggtid: Oktober 2023 - November 2025
Status:
 Detaljprojektering pågår
Projektör: Markera Vatten Göteborg AB
Entreprenör: Upphandlas efter upphandling
Projektledare för VA utbyggnaden: Zacharias Holmen, e-post: zacharias.holmen@mexl.se

2022-09-02

Uppdatering 

Projektören Markera Vatten AB har nu påbörjat sitt arbete med detaljprojekteringen av Aröd E5. Under v33 kommer arbeten på plats med geotekniska undersökningar och inmätningsarbete att utföras. Ett infobrev kommer att skickas ut under tidig höst med allmän information om VA-utbyggnaden samt

2022-08-24

Fältundersökningar fortsätter

Arbetet är igång igen efter semestern och mätningsarbeten och markundersökningar fortsätter inom Aröd E5. Resultatet från undersökningarna kommer att användas för att anpassa ledningarnas lägen och höjder i det fortsatta projekteringsarbetet.

För dig som vill veta mer om kommunal VA-utbyggnad i allmänhet kan vi rekommendera dig att läsa dokumentet Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Uppdatering

Projektören Markera Vatten AB har nu påbörjat sitt arbete med detaljprojekteringen av Aröd E5. Under v33 och ett par veckor framåt kommer arbeten på plats med geotekniska undersökningar och inmätningsarbete att utföras. Ett infobrev kommer att skickas ut under tidig höst med allmän information om VA-utbyggnaden.

2022-05-17

Uppdatering 

Det är nu klart med en detaljprojektör och detaljprojektering av etapp 5 kommer att påbörjas inom kort.

2022-02-08

Uppdatering 

Förfrågningsunderlag gällande detaljprojektering för Aröd E5 är ute på upphandling.

2022-01-04

Ny projektledare på etappen

Vlad Dauzhuk på Mexl tar över ansvaret som projektledare på etappen efter Zacharias Holmén. alla frågor om utbyggnaden hänvisas därför till Vlad, se e-postadress ovan.

2021-09-24

Vägarbeten inom Aröd E1 påverkar framkomligheten vecka 40

Entreprenadarbetet inom Aröd Etapp 1 närmar sig färdigställande och återställningsarbeten planeras nu. Under perioden 4 — 8 oktober kommer återställningsarbeten att ske på Norra Arödsvägen, se aktuell sträcka med röd markering i bild nedan. Skador på vägen kommer att åtgärdas och asfaltering sker.

Vägen kommer att vara avstängd under arbetstid klockan 08:00 — 16:00. Under arbetstid hänvisas trafiken att köra via Norra Aröd enligt skyltar som kommer att placeras ut på plats en vecka i förväg. Se markeringar i ritningen nedan. Efter arbetsdagens slut kommer trafik att kunna passera som vanligt. Skolbussar och räddningstjänst kommer att ges möjlighet att passera som vanligt.

 Här hittar du mer information om framkomligheten under arbetets gång (pdf)

 

2021-05-20

Förstudie färdigställs, detaljprojektering påbörjas i höst

Kommunen har i samarbete med Sweco utfört en förstudie för Etapp 5 för att klarlägga förutsättningar för projektet. Förstudien närmar sig färdigställande och vi har nu börjat planera för detaljprojektering som förväntas påbörjas till hösten 2021.

När detaljprojekteringen kommer igång kommer VA-föreningar i området bli kontaktade för planering av hur befintliga anläggningar ska hanteras. Entreprenadarbeten ligger fortfarande några år bort då Aröd Etapp 5 ligger sist i ledet inom Aröd. Tidplanen är fortfarande att Aröd Etapp 5 ska vara färdigställd under 2025.

2020-12-18

Uppdatering december

I Etapp 5 pågår det en förprojektering, som kommer ligga till grund för den detaljprojektering som sedan ska utföras. Nu utreds förslag på hantering av dagvatten inom området, samtidigt som förslag på pumpstationer håller på att tas fram. Nu får projektet även en ny projektledare. 

 

2020-11-19

Välkommen till projektsidan för Aröd etapp 5 

Arbetet med att bygga ut VA i Aröd har nu kommit så långt att vi behöver skicka mer riktad information som gäller just dig i det här området. Zooma in till din fastighet i kartan och kontrollera att du tillhör den här etappen. Följ sidan genom att skriva in din e-postadress i rutan med rubriken "prenumerera på sidan". Då får du ett e-postmeddelande när vi uppdaterar sidan.

Den tidigare uppdelningen av området, Aröd Norra, Aröd Västra och Aröd Södra har tagits bort.

 

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp.

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

 

  Sidan uppdaterades: