Bidrag för bostadsanpassning

Om du har en funktionsnedsättning kan du ha rätt till bostadsanpassningsbidrag. Anpassningen av ditt hem ska förenkla din vardag. Det kan till exempel handla om att göra det lättare att laga mat, sova, sköta hygienen eller ta dig in och ut ur bostaden.

 Teckenspråk:


Du som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp så du kan leva självständigt och aktivt. Du kan få hjälp att bygga om din bostad, och du kan ha rätt till att få färdtjänst om du inte kan resa med buss eller tåg.

Har du mycket svårt att få ett arbete kan få delta i så kallad daglig verksamhet. Där kan du till exempel hjälpa till i café eller syssla med hantverk.

Behöver du mycket hjälp i din bostad kan du ha rätt till en personlig assistent. Det är en person som kommer hem och hjälper dig. En del personer med funktionsnedsättning behöver assistent både dagar och nätter.

Om du vill ha mer information om vilken hjälp du kan få, vänd dig till Kundcenter. Ring oss på telefon 0303 - 23 80 00 eller skicka ett mejl till kommun@kungalv.se.


Lag om bostadsanpassningsbidrag

Vill du läsa om lagen, besök Boverkets hemsida


Ansökan

Ansökningsblanketten (pdf) består av 3 delar. Del 1 är information som sökanden behåller. Del 2 är ansökan som skickas in. Del 3 är bilaga om medgivande som bifogas ansökan. Välj den bilaga som gäller för dig. Till ansökan ska intyg från arbetsterapeut bifogas.
Vid mer omfattande förändringar i bostaden ska du också bifoga ritning och kostnadsberäkning.


Vem kan söka bidrag?

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka bostadsanpassningsbidrag. Först ska du själv ha gjort de förändringar du kan som underlättar för dig i din bostad och prövat träning och hjälpmedel.


Vilka bostäder innefattas av bidraget?

Du kan få bidrag oavsett om du bor i lägenhet eller villa, det spelar ingen roll om du hyr eller själv äger din bostad. Bidraget kan endast ansökas för den fastighet där du bor permanent. Det är alltid fastighetsägaren som är ansvarig för de anpassningar som gjorts på fastigheten. Fastighetsägarens medgivande krävs vid anpassning i hyresrätt och bostadsrätt.


Byte av bostad

För att få bidrag för kostnadskrävande åtgärder vid byte av bostad krävs särskilda skäl till valet av den nya bostaden. 


Hur söker jag bidrag?

Fyll i och skicka in din ansökan med bilagor. Kontakta kundcenter, telefon 0303-23 80 00, om du vill få en ansökningsblankett hemskickad.
Blankett för ansökan om bostadsanpassningsbidrag (pdf)


 Mer information
Boverkets webbplats (extern länk).

  Sidan uppdaterades: