Lotteritillstånd

Den 1 januari 2019 införde Sverige en ny spelreglering och en ny spellag. Ideella föreningar som är öppna för allmänheten får efter att ha registrerat sig hos kommunen anordna lotterier under en femårsperiod. Föreningen ser ut en föreståndare för lotteriet som ska godkännas av kommunen. Kommunen utser i sin tur en kontrollant.

Ansökan om lotteritillstånd

I Kungälv är det kommunens Kundcenter som fattar beslut om de lotterier som kallas registreringslotteri. De utser en lotterikontrollant och föreningen utser därefter en kontaktperson för sitt lotteri.
Ansökningar för mera omfattande lotterier eller lotterier som drivs inom flera kommuner i länet hanteras av Spelinspektionen, länk till spelinspektionen

På riksdagens sida kan du även läsa mer om spellagen

Informationen på denna sida handlar om de lotterier som kallas registreringslotteri.

Vad är lotteri och vad är en tävling?

Om ett arrangemang avgörs av slumpen är det ett lotteri. En tävling är ett arrangemang där du behöver prestera något för att vinna (till exempel att skriva en slogan eller svara på kunskapsfrågor).

Vilka krav ställs på kommunalt registeringslotteri?

 • När en förening registrerat sig för ett registreringslotteri får föreningen ordna ett eller flera lotterier där den totala försäljningssumman är högst 33,3 prisbasbelopp under en femårsperiod. 
 • Man får ha en registering åt gången.
 • En registrering gäller i maximalt fem år.
 • Lotteriet ska genomföras lokalt inom Kungälvs kommun (inte on-line)
 • En insats krävs för att delta i lotteriet.
 • Värdet av vinsterna motsvarar 35 - 50 % av insatsernas värde.
 • Värdet av kontantvinst är högst ett prisbasbelopp.
 • Maximal omsättning är 33 1/3 prisbasbelopp under en 5 årsperiod. En kontrollant ska godkänna varje registering.
 • Varje genomfört lotteri ska redovisas till kommunen.

Länk till: prisbasbelopp(statistiska centralbyrån.se)

Vem kan få en godkänd registrering?

Registreringslotteri ges endast till ideella föreningar eller registrerade trossamfund. De ska till stor del ägna sig åt verksamhet som är öppen för alla och behöver inkomster från spel till sin förening.

När behövs inte registering?

Så här ser lotterikravet ut när en ideell förening eller trosamfund inte behöver registering för sitt lotteri:

 • Lottpriset är högst 1/4000 av prisbasbeloppet. Observera att prisbasbeloppet höjs varje år.
 • När vinster är endast varor.
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 del prisbasbeloppet.
 • Lotteriet får endast vara inom kommunens gränser och i samband med en tillställning/sammankomst som föreningen själv ordnar eller deltar i.
 • Lotteriet får ske i samband med bingospel.

Så här ser lotterikraven ut för en anordnare som inte är en ideell förening eller registrerat trossamfund (till exempel privat eller företag), som inte behöver registering. 

 • Lottpriset är högst 1/4000 av prisbasbeloppet. Observera att prisbasbeloppet höjs varje år.
 • När vinster är endast varor.
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 del prisbasbeloppet.

Hur ansöker föreningen om registreringslotteri?

Fyll i ansökningsblanketten på datorn, skriv ut, skriv under och skicka den tillsammans med alla bilagor via e-post till kommun@kungalv.se eller posta till Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv.

Observera att en registering med giltlighet på 5 år har en administrativ avgift på 500 kronor. Föreningen betalar även ett arvode till Kundcenter för lotterikontrollantens insats. Den tid det tar att gå igenom ärendet är cirka 4 veckor.

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kontakta Kundcenter för andra alternativ.

Dokument som behöver lämnas in i samband med en ansökan

 • Verksamhetsberättelse
 • Resultat och balansräkning
 • Revisionsberättelse
 • Föreningens stadgar
 • Föreningens styrelseprotokoll där styrelsen har beslutat att registrera sig för lotterier.
 • Vem som har valts som kontaktperson i föreningen för lotterier.
 • Alla bilagor ska vara de senast skrivna, det vill säga föregående årets dokument.

Hur kontrolleras ett kommunal registreringslotteri?

I Kungälvs kommun är det Kundcenter som utser en lotterikontrollant när man har fått en godkänd registrering. Kontrollanten ska tillsammans med lotteriets kontaktperson, komma överens om detaljerna runt lotteriet innan det genomförs.
Kontrollanten ser till att lotteriet sköts på ett riktigt sätt och hjälper till med råd och tips. Lotteriets kontaktperson ska sedan redovisa lotteriet till kontrollanten.

Hur redovisar man ett registrerat lotteri

När ett lotteri är genomfört ska man redovisa i e-tjänsten eller lämna in blankett som man fått från Kundcenter. Man betalar in kontrollantarvode till Kundcenter. Senast 15 februari varje år ska redovisningen från lotterier från föregående kalenderår lämnas in. Om redovisningen kan godkännas skickar kontrollanten in den till Kundcenter senast 1 april.

  Sidan uppdaterades: