Avgifter och taxor

Avgifter och taxor

Avfallstaxa, från och med 2021-01-01.pdf

pdf - Filstorlek: 1,9 MB

Avgifter inom Trygghet och stöd 2021.pdf

pdf - Filstorlek: 6,3 MB

Felparkeringsavgifter taxa

pdf - Filstorlek: 152,8 KB

Kopieringsavgift för allmänna handlingar.pdf

pdf - Filstorlek: 340,4 KB

Kungälvs bibliotek, taxor och avgifter

pdf - Filstorlek: 278,4 KB

Kvarnkullen, taxa

pdf - Filstorlek: 222,8 KB

Marstrands hamnområde, taxa 2021

pdf - Filstorlek: 254,8 KB

Miljöbalken - taxa tillsyn och prövning

pdf - Filstorlek: 316,3 KB

Mimers hus, taxa

pdf - Filstorlek: 365,7 KB

Plan- och bygglagen - avgifter för ärenden

pdf - Filstorlek: 416,9 KB

Serveringstillstånd folköl tobak nikotinläkemedel, ansöknings- och tillsynsavgifter

pdf - Filstorlek: 150,2 KB

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen

pdf - Filstorlek: 271,6 KB

Taxa för parkeringsavgifter i Kungälvs kommun 2020

pdf - Filstorlek: 235,7 KB

Taxa för sotning och brandskyddskontroll 2021

pdf - Filstorlek: 240,7 KB

Taxor och avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 151,2 KB

Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst Kungälvs kommun 2020.pdf

pdf - Filstorlek: 107,9 KB

Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst 2020.pdf

pdf - Filstorlek: 486,6 KB

Upplåtelser av offentlig plats samt torghandel inom Kungälvs kommun, taxa

pdf - Filstorlek: 1,4 MB

VA-taxa samt inkopplingsavgift år 2021

pdf - Filstorlek: 335,3 KB

VA-taxa samt inkopplingsavgift år 2022 + bilaga.pdf

pdf - Filstorlek: 579,1 KB
  Sidan uppdaterades: