Avgifter och taxor

Avgifter och taxor

Avfallstaxa 2023

pdf - Filstorlek: 1,8 MB

Avgifter inom Trygghet och stöd 2023

pdf - Filstorlek: 329,9 KB

Felparkeringsavgifter taxa

pdf - Filstorlek: 152,8 KB

Hyror och taxor för kommunens lokaler

pdf - Filstorlek: 131,0 KB

Kopieringsavgift för allmänna handlingar

pdf - Filstorlek: 2,3 MB

Kungälvs bibliotek, taxor och avgifter

pdf - Filstorlek: 117,6 KB

Kvarnkullen, taxa tom 2022-12-31

pdf - Filstorlek: 222,8 KB

Miljöbalken taxa tillsyn och prövning 2023

pdf - Filstorlek: 195,4 KB

Miljöbalken taxa tillsyn och prövning 2023 - bilagor

pdf - Filstorlek: 236,8 KB

Mimers hus, taxor gäller från 2023-01-01

pdf - Filstorlek: 188,2 KB

Plan- och bygglagen - avgifter för ärenden

pdf - Filstorlek: 416,9 KB

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 2023

pdf - Filstorlek: 168,3 KB

Taxa för parkeringsavgifter i Kungälvs kommun

pdf - Filstorlek: 235,7 KB

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen.pdf

pdf - Filstorlek: 192,6 KB

Taxa för sotning och brandskyddskontroll 2022

pdf - Filstorlek: 190,9 KB

Taxa Marstrands Hamnområde 2023

pdf - Filstorlek: 257,0 KB

Taxor och avgifter i förskolan, pedagogisk omsorg och fritidshem

pdf - Filstorlek: 185,4 KB

Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst Kungälvs kommun

pdf - Filstorlek: 107,9 KB

Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst

pdf - Filstorlek: 486,6 KB

Upplåtelser av offentlig plats samt torghandel inom Kungälvs kommun, taxa

pdf - Filstorlek: 1,4 MB

VA-taxa samt inkopplingsavgift år 2023+bilaga

pdf - Filstorlek: 563,9 KB
  Sidan uppdaterades: