Avgifter och taxor

Avgifter och taxor

Avfallstaxa

pdf - Filstorlek: 2,6 MB

Avgift för ansökan om godkännande för att starta fristående förskola och friliggande fritidshem samt utökning av befintlig verksamhet

pdf - Filstorlek: 65,2 KB

Avgifter för trygghet och stöd

pdf - Filstorlek: 11,4 MB

Färdtjänst i kungälvs kommun, tillämpningsföreskrifter

pdf - Filstorlek: 181,6 KB

Hyror och taxor för kommunens lokaler

pdf - Filstorlek: 129,5 KB

Kopieringsavgift för allmänna handlingar

pdf - Filstorlek: 2,3 MB

Kungälvs bibliotek, taxor och avgifter

pdf - Filstorlek: 117,6 KB

Miljöbalken taxa tillsyn och prövning

pdf - Filstorlek: 170,7 KB

Miljöbalken taxa tillsyn och prövning, bilagor

pdf - Filstorlek: 868,5 KB

Taxa enligt plan- och bygglagen

pdf - Filstorlek: 422,0 KB

Taxa för Felparkering

pdf - Filstorlek: 230,3 KB

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen

pdf - Filstorlek: 138,8 KB

Taxa för parkeringsavgifter i Kungälvs kommun

pdf - Filstorlek: 166,2 KB

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak

pdf - Filstorlek: 136,4 KB

Taxa för tillsyn och prövning enligt lag om åtgärder mot förorening från fartyg

pdf - Filstorlek: 104,0 KB

Taxa för upplåtelse av offentlig plats samt torghandel inom Kungälvs kommun

pdf - Filstorlek: 1,5 MB

Taxa Marstrands Hamnområde

pdf - Filstorlek: 199,3 KB

Taxa Mimers hus

pdf - Filstorlek: 213,6 KB

Taxor Oasen

pdf - Filstorlek: 165,5 KB

Taxor och avgifter i förskolan, pedagogisk omsorg och fritidshem

pdf - Filstorlek: 2,5 MB

Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst

pdf - Filstorlek: 8,5 MB

VA-taxa

pdf - Filstorlek: 581,3 KB
  Sidan uppdaterades: