Avgifter och taxor

Avgifter och taxor

Avfallstaxa

pdf - Filstorlek: 1,8 MB

Avgifter inom Trygghet och stöd

pdf - Filstorlek: 240,3 KB

Bestämmelser för inmätning av VA inkl bilagor 2021-11-18.pdf

pdf - Filstorlek: 795,3 KB

Felparkeringsavgifter taxa

pdf - Filstorlek: 152,8 KB

Kopieringsavgift för allmänna handlingar

pdf - Filstorlek: 340,4 KB

Kungälvs bibliotek, taxor och avgifter

pdf - Filstorlek: 278,4 KB

Kvarnkullen, taxa

pdf - Filstorlek: 222,8 KB

Marstrands hamnområde, taxa

pdf - Filstorlek: 243,6 KB

Miljöbalken taxa tillsyn och prövning.pdf

pdf - Filstorlek: 1,5 MB

Mimers hus, taxa

pdf - Filstorlek: 365,7 KB

Plan- och bygglagen - avgifter för ärenden

pdf - Filstorlek: 416,9 KB

Serveringstillstånd folköl tobak nikotinläkemedel, ansöknings- och tillsynsavgifter

pdf - Filstorlek: 150,2 KB

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen.pdf

pdf - Filstorlek: 157,2 KB

Taxa för parkeringsavgifter i Kungälvs kommun

pdf - Filstorlek: 235,7 KB

Taxa för sotning och brandskyddskontroll 2022

pdf - Filstorlek: 190,9 KB

Taxor och avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem, riktlinjer

pdf - Filstorlek: 151,2 KB

Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst Kungälvs kommun

pdf - Filstorlek: 107,9 KB

Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst

pdf - Filstorlek: 486,6 KB

Upplåtelser av offentlig plats samt torghandel inom Kungälvs kommun, taxa

pdf - Filstorlek: 1,4 MB

VA-taxa samt inkopplingsavgift år 2021

pdf - Filstorlek: 335,3 KB

VA-taxa samt inkopplingsavgift år 2022 + bilaga

pdf - Filstorlek: 579,1 KB
  Sidan uppdaterades: