Avgifter och taxor

Avgifter och taxor

Avfallstaxa, från och med 2019-01-01

pdf - Filstorlek: 1,8 MB

Avgiftsbroschyr Trygghet och stöd 2019

pdf - Filstorlek: 2,2 MB

Felparkeringsavgifter taxa

pdf - Filstorlek: 152,8 KB

Färdtjänsttaxa

pdf - Filstorlek: 188,4 KB

Förskoleverksamhet skolbarnsomsorg, taxa

pdf - Filstorlek: 159,7 KB

Kopieringsavgift för allmänna handlingar

pdf - Filstorlek: 166,1 KB

Kungälvs bibliotek, taxor och avgifter

pdf - Filstorlek: 278,4 KB

Kvarnkullen, taxa

pdf - Filstorlek: 222,8 KB

Marstrands hamnområde, taxa 2019

pdf - Filstorlek: 408,4 KB

Miljöbalken – tillsyn och prövning.pdf

pdf - Filstorlek: 826,7 KB

Mimers hus, taxa

pdf - Filstorlek: 365,7 KB

Parkeringsavgifter parkeringar i Marstrand Instön Tjuvkil, taxa

pdf - Filstorlek: 128,0 KB

Plan- och bygglagen - avgifter för ärenden

pdf - Filstorlek: 416,9 KB

Plan- och bygglagen - avgifter för ärenden inkomna före 2 maj 2011

pdf - Filstorlek: 434,3 KB

Prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet, taxa.pdf

pdf - Filstorlek: 277,7 KB

Serveringstillstånd folköl tobak nikotinläkemedel, ansöknings- och tillsynsavgifter

pdf - Filstorlek: 169,5 KB

Serveringstillstånd folköl tobak nikotinläkemedel, ansöknings- och tillsynsavgifter.pdf

pdf - Filstorlek: 150,2 KB

Sotningstaxa för Kungälvs kommun.pdf

pdf - Filstorlek: 273,3 KB

Taxa för parkering i Kungälv och Ytterby

pdf - Filstorlek: 197,3 KB

Upplåtelser av offentlig plats samt torghandel inom Kungälvs kommun, taxa.pdf

pdf - Filstorlek: 1,4 MB

VA-taxa samt inkopplingsavgift år 2019

pdf - Filstorlek: 630,7 KB
  Sidan uppdaterades: