Sammanträdestider 2024

Arvodesnämnden

Sammanträder klockan 09:00 på följande dagar:

2 februari
15 mars
26 april
3 juni
2 september
18 oktober
15 november
9 december

Beredningen för lärande och kultur (BLK)

Sammanträder på onsdagar klockan 15.00 (om inget annat anges) den:
31 januari
28 februari
27 mars
24 april
15 maj
28 augusti
25 september
23 oktober
20 november

Beredningen för samhälle och fritid (BSF)

Sammanträder på onsdagar klockan 15.00 (om inget annat anges) den:
31 januari
28 februari
27 mars
24 april
15 maj
28 augusti
25 september
23 oktober
20 november

Beredningen för trygghet och stöd (BTS)

Sammanträder på onsdagar klockan 15.00 (om inget annat anges) den:
31 januari
28 februari
27 mars
24 april
15 maj
28 augusti
25 september
23 oktober
20 november

Demokratiberedningen (DB)

Sammanträder på torsdagar klockan 17.00 (om inget annat anges) den:
1 februari
29 februari
28 mars
25 april
16 maj
29 augusti
26 september
24 oktober
21 november

Ekonomiberedningen (EB)

Sammanträder på tisdagar 16.30 (om inget annat anges) den:
30 januari
27 februari
12 mars
23 april
14 maj
24 september
22 oktober
19 november
10 december

Kommunfullmäktige

Sammanträder på torsdagar klockan 17.00 (om inget annat anges) i sessionssalen Stadshuset, den:
8 februari, inställt
7 mars
11 april
2 maj
13 juni
5 september
3 oktober
7 november
5 december

Kommunstyrelsen

Sammanträder på onsdagar klockan 09.00 (om inget annat anges) den:
17 januari
21 februari
20 mars
17 april
22 maj
5 juni
21 augusti
18 september
16 oktober
13 november
11 december

Kommunstyrelsens informationssammanträden

Sker på onsdagar klockan 09.00 (om inget annat anges) den:
13 mars
27 november

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträder på torsdagar klockan 09:00 (om inget annat anges) den:
25 januari
22 februari
22 mars
18 april
23 maj
27 juni
29 augusti
19 september
24 oktober
28 november
12 december

Sociala myndighetsnämnden

Sammanträder på torsdagar/onsdagar klockan 08:30 (om inget annat anges) den:
18 januari
1 februari
15 februari
14 mars
28 mars
10 april
25 april
8 maj
23 maj
4 juni (tisdag)
19 juni
4 juli
8 augusti
22 augusti
4 september
19 september
2 oktober
17 oktober
31 oktober
14 november
28 november
12 december

Utskottet för bildning och lärande (UBL)

Sammanträder på tisdagar klockan 10.00 (om inget annat anges) den:
6 februari
5 mars
9 april
7 maj
28 maj
3 september
8 oktober
5 november
3 december

Utskottet för samhälle och utveckling (USU)

Sammanträder på onsdagar klockan 09:00 (om inget annat anges) den:
7 februari
6 mars
10 april
8 maj
29 maj
4 september
9 oktober
6 november
4 december

Utskottet för trygghet och stöd (UTS)

Sammanträder på onsdagar klockan 13:00 (om inget annat anges) den:
7 februari
6 mars
10 april
8 maj
29 maj
4 september
9 oktober
6 november
4 december

Valnämnden

Sammanträder på måndagar klockan 18:00 (om inget annat anges) den:

22 januari
19 februari
18 mars
15 april
20 maj
12 juni (onsdagsräkning)
9 september

Överförmyndarnämnden

Sammanträder på tisdagar klockan 09:00 (om inget annat anges) den:

23 januari
20 februari
19 mars
16 april
21 maj
25 juni
27 augusti
17 september
15 oktober
19 november
10 december

  Sidan uppdaterades: