Iskällan

Välkommen till Iskällans förskola! Iskällans förskola har sju avdelningar med skogens djur som tema. Den ligger på Övre Komarken i centrala Kungälv. Här går barn i åldrarna ett till fem år.

Om vår verksamhet

Vi vill ge barnen en trygg, utvecklande och trivsam miljö där grundläggande demokratiska värden råder och där alla människors lika värden lyfts fram. Hos oss får barnen möjlighet att växa utifrån sina egna förutsättningar. För oss är det viktigt att alla barn känner sig trygga och har roligt, samtidigt som de lär sig att tro på sig själva.
På vår förskola erbjuder vi en utbildning som är rolig, trygg, lärorik och lustfylld, vi lägger stor vikt vid det sociala samspelet, språk och kommunikation.

Det pedagogiska arbetet ska ge barnen livsglädje och levnadsmod. Hos oss får barnen upptäcka, utforska, leka och skapa. På Iskällans förskola arbetar vi med en tillgänglig lärmiljö för alla barn.

Den stora gården lockar till spännande lekar. Här leker barnen på en stor naturtomt med träd och bärbuskar. Det finns lekställningar, gungor, sandlådor och asfalt där barnen kan cykla.
Vi arbetar för en trygg miljö där alla barn, vårdnadshavare och pedagoger ska känna sig välkomna.

Allas lika värde

Inom förskolan jobbar vi aktivt för att ingen form av mobbning, diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska förekomma.
Vi tar hänsyn till varandra så att den gemensamma miljön är trivsam och trygg. Kränkande behandling kan vara bland annat fysisk, muntlig eller gester och minspel.

Du som vårdnadshavare och vi som personal har tillsammans med barnen ansvar för att vi når målet.
Hur ansvaret fördelas för att verka förebyggande, när något händer och hur det följs upp finns beskrivet i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Den uppdateras årligen, enligt sjätte kapitlet i Skollagen.

  Sidan uppdaterades: