Ringensvarv begränsad framkomlighet

Kontakt: Filip Johansson, Kungälvs kommun

Avstängd för fordonstrafik. Endast gång- och cykeltrafik är tillåtet.

Under hösten 2021 och våren 2022 har en inspektion och sammanställning av kajkonstruktioner utförts på Koöns kajbestånd. På kajen finns det skador på bärande konstruktionsdelar, därför måste lasterna på kajerna begränsas.

Markerat område stängs av för fordonstrafik och uppställning av material eller båtar. Endast gång- och cykeltrafik är tillåten inom område markerat i gult. 

För mer information om renoveringen av kajen, besök projektets sida som finns på sidan om byggprojekt.

  Sidan uppdaterades: