Ringensvarv

Avstängd för fordonstrafik. Endast gång- och cykeltrafik är tillåtet.

Kontakt: Filip Johansson, Kungälvs kommun

Under hösten 2021 och våren 2022 har en inspektion och sammanställning av kajkonstruktioner utförts på Koöns kajbestånd. På kajen finns det skador på bärande konstruktionsdelar, därför måste lasterna på kajerna begränsas.

Markerat område stängs av för fordonstrafik och uppställning av material eller båtar. Endast gång- och cykeltrafik är tillåten inom område markerat i gult. 

  Sidan uppdaterades: