Ringensvarv

Avstängd för fordonstrafik. Endast gång- och cykeltrafik är tillåtet.

Kontakt: Filip Johansson, Kungälvs Kommun

Under hösten 2021 och våren 2022 har en inspektion och inventering av kajkonstruktioner utförts på Koöns kajbestånd Kajen uppvisar skador på bärande konstruktionsdelar vilket innebär att lasterna på kajerna måste begränsas.

Markerat område stängs av för fordonstrafik och uppställning av material eller båtar. Endast gång- och cykeltrafik tillåten inom område markerat i gult. 

  Sidan uppdaterades: