Äldre

Ett aktivt liv för seniorer

Som senior över 65 år kan du välja mellan många aktiviteter. Somliga är avsedda för dig som har ett aktivt liv medan andra är personligt anpassade för dig som behöver stöd och hjälp med din hälsa. Gemensamt för alla aktiviteter är att de hjälper dig leva ett så aktivt liv som möjligt.

Mat och måltider för äldre

Äldre personer behöver äta en välbalanserad kost. Med åldern kan aptiten minska och den som inte orkar äta så stora portioner som tidigare kan då behöva äta lite annorlunda.

Anhörigstöd

Att stödja en närstående kan vara givande men också tungt. Hos oss på anhörigstödet kan du som är anhörig få kostnadsfritt stöd för att bättre orka med vardagen. Du kan vara anonym och tystnadsplikt råder.

Avgifter och bidrag

Du får betala en avgift för service, vård och omsorg inom äldreomsorgen. Hur mycket det kostar beror på din inkomst och vilka utgifter du har.

""

Bo på äldreboende

Ansök om vård- och omsorgsboende samt läs om vilka äldreboenden som finns i kommunen.

Hemtjänst

Är du äldre eller funktionshindrad och önskar bo kvar hemma så kan du få insatser som underlättar vardagen i ditt hem.

Ansök om bistånd

Kommunen erbjuder hjälp och stöd på många olika nivåer. Det kan vara allt från att få hjälp med att handla mat, till att söka en egen lägenhet på ett särskilt boende.

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Resor för dig med funktionsnedsättning

Hjälpmedel, säkerhet och trygghetslarm

Det finns mycket hjälpmedel som kan underlätta vardagens alla aktiviteter. Här hittar du också information om trygghetslarm och förebyggande insatser för din säkerhet.

Hälsa och sjukvård

Samlade länkar till sidor om hälsa och sjukvård.

Så blir du volontär i Kungälvs kommun

Skulle du vilja göra skillnad i en äldre persons liv? Här finns information om hur du kan göra en viktig insats för någon i din närhet och hur det går till rent praktiskt.