Äldre

Ett aktivt liv för seniorer

Som senior över 65 år kan du välja mellan många aktiviteter. Somliga är avsedda för dig som har ett aktivt liv medan andra är personligt anpassade för dig som behöver stöd och hjälp med din hälsa. Gemensamt för alla aktiviteter är att de hjälper dig leva ett så aktivt liv som möjligt.

Ansök om bistånd

Kommunen erbjuder hjälp och stöd på många olika nivåer. I kommunen är det en socialsekreterare som tar beslut om insatser utifrån dina behov enligt Socialtjänstlagen. Du kan få hjälp med det du inte klarar själv för att erhålla en skälig levnadsnivå.

""

Bo på äldreboende

Ansök om vård- och omsorgsboende samt läs om vilka äldreboenden som finns i kommunen.

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Du får betala en avgift för service, vård och omsorg inom äldreomsorgen. Hur mycket det kostar beror på din inkomst och vilka utgifter du har.

Demens/kognitiv sjukdom

Demens/kognitiv sjukdom är ett samlingsnamn på olika sjukdomar som drabbar hjärnans funktioner. Det kan yttra sig på olika sätt men har gemensamt att det förändrar livet både för den som är sjuk och för de anhöriga.

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Resor för dig med funktionsnedsättning

Hemtjänst

Är du äldre eller funktionshindrad och önskar bo kvar hemma så kan du få insatser som underlättar vardagen i ditt hem.

Hjälpmedel, säkerhet och trygghetslarm

Det finns mycket hjälpmedel som kan underlätta vardagens alla aktiviteter. Här hittar du också information om trygghetslarm och förebyggande insatser för din säkerhet.

Hälsa och sjukvård

Samlade länkar till sidor om hälsa och sjukvård.

Mat och måltider för äldre

Äldre personer behöver äta en välbalanserad kost. Med åldern kan aptiten minska och den som inte orkar äta så stora portioner som tidigare kan då behöva äta lite annorlunda.

Välkommen till seniordagen 2024

Den 24 maj är du välkommen till Kvarnkullen och Seniordagen 2024. Du bjuds bland annat på föreläsning med Suzanne Axell, modeshow, pausgympa och utställare.

Anhörigstöd

Att stödja en närstående kan vara givande men också tungt. Hos oss på anhörigstödet kan du som är anhörig få kostnadsfritt stöd för att bättre orka med vardagen. Du kan vara anonym och tystnadsplikt råder.

""

Så räknar vi ut din avgift

Lämna underlag på dina inkomster så vi kan beräkna dina avgifter rätt

Så blir du volontär i Kungälvs kommun

Skulle du vilja göra skillnad i en äldre persons liv? Här finns information om hur du kan göra en viktig insats för någon i din närhet och hur det går till rent praktiskt.