Äldre

Aktiviteter för seniorer i Kungälvs kommun

Som senior över 65 år kan du välja mellan många aktiviteter. Somliga är avsedda för dig som har ett aktivt liv medan andra är personligt anpassade för dig som behöver stöd och hjälp med din hälsa. Gemensamt för alla aktiviteter är att de hjälper dig leva ett så aktivt liv som möjligt.

Mat och måltider för äldre

Äldre personer behöver äta en välbalanserad kost och eftersom aptiten ofta kan vara nedsatt är det viktigt med energi- och näringsrika livsmedel. Alla som serveras måltider i kommunens verksamheter ska få god, väl sammansatt och säker kost. Den ska innehålla tillräcklig mängd energi, näring och ha rätt konsistens.

Anhörigstöd

Att stödja en närstående kan vara givande men också tungt. Hos oss på anhörigstödet kan du som är anhörig få kostnadsfritt stöd för att orka med vardagen. Du kan vara helt anonym och tystnadsplikt råder.

Avgifter och bidrag

Här hittar du information om olika avgifter inom äldreomsorgen i Kungälvs kommun samt vilka bidrag du kan söka.

""

Bo på äldreboende

Här kan du läsa om hur du ansöker om vård- och omsorgsboende samt vilka äldreboenden som finns i kommunen.

""

Kollektivtrafik för seniorer

Kungälvs kommun erbjuder fria kollektivtrafikresor inom Kungälv till alla i kommuninvånare som fyllt 65 år. Här hittar du vanliga frågor och svar om seniorbiljett.

Hemtjänst

Är du äldre eller funktionshindrad och önskar bo kvar hemma så kan du få insatser som underlättar vardagen i ditt hem.

Ansök om bistånd

Kommunen erbjuder hjälp och stöd på många olika nivåer; det kan vara allt från att få hjälp med att handla mat, till att söka en egen lägenhet på ett särskilt boende.

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Resor för dig med funktionsnedsättning

Hjälpmedel, säkerhet och trygghetslarm

Det finns hjälpmedel som kan underlätta förflyttning, personlig vård, hushållsgöromål, träning och behandling, kognition och kommunikation liksom andra aktiviteter. Här hittar du också information om trygghetslarm och förebyggande säkerhetsinsatser.

Hälsa och sjukvård

Här finns samlade länkar till sidor om hälsa och sjukvård.