Avlösarservice i hemmet

När du vårdar en anhörig med funktionsnedsättning finns det möjlighet att få avlösning - regelbundet, eller vid enstaka tillfällen.

 Teckenspråk:


Du som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp så du kan leva självständigt och aktivt. Du kan få hjälp att bygga om din bostad, och du kan ha rätt till att få färdtjänst om du inte kan resa med buss eller tåg.

Har du mycket svårt att få ett arbete kan få delta i så kallad daglig verksamhet. Där kan du till exempel hjälpa till i café eller syssla med hantverk.

Behöver du mycket hjälp i din bostad kan du ha rätt till en personlig assistent. Det är en person som kommer hem och hjälper dig. En del personer med funktionsnedsättning behöver assistent både dagar och nätter.

Om du vill ha mer information om vilken hjälp du kan få, vänd dig till Kundcenter. Ring oss på telefon 0303 - 23 80 00 eller skicka ett mejl till kommun@kungalv.se.


Avlösarservice i hemmet kan ges både som en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och om du är över 65 år socialtjänstlagen (SoL).

Avlösarservice i hemmet enligt LSS

Använd i första hand vår digitala tjänst. Vill du använda pappersblankett finns den att skriva ut från tjänsten.

 

Handläggare funktionsnedsättning

Handläggarna tar emot ansökan utifrån funktionsnedsättning och vilket datum du som söker är född.

Vuxenenheten/Socialpsykiatri

Födda dag 1 till och med 8 i månaden
telefon 0303-23 91 04

Födda dag 9 till och med 15 i månaden
telefon 0303-23 91 19

Födda dag 16 till och med 22 i månaden
telefon 0303-23 92 71

Födda dag 23 till och med 31 i månaden
telefon 0303-23 91 16

Biståndsenheten/LSS
Telefontid måndag - fredag klockan 08.30-09.30

Födda dag 1 till och med 7
telefon 0303-23 91 06

Födda dag 8 till och med 14 i månaden
telefon 0303-23 91 18

Födda dag 15 till och med 20 i månaden
telefon 0303-23 98 04

Födda dag 21 till och med 25 i månaden
telefon 0303-23 91 48

Födda dag 26 till och med 31 i månaden
telefon 0303-23 91 50

Om du känner dig osäker på vilken grupp du tillhör kan du ringa något av numren, så får du hjälp.

Avlösarservice i hemmet om du är över 65 år enligt socialtjänstlagen (SoL)

Använd i första hand vår digitala tjänst. Vill du använda pappersblankett finns den att skriva ut från tjänsten.

  Sidan uppdaterades: