Diarium och arkiv

Kommunen registrerar, förvarar och arkiverar allmänna handlingar. De hålls ordnade så att det är lätt att hitta rätt. Arkivet finns till för dig här och nu men är också en viktig källa till framtida forskning.

Allmänna handlingar är den dokumentation som skapas av kommunens beslut, ärenden och kommunikation. Det kan vara till exempel e-post, protokoll eller utredningar. Det spelar ingen roll om handlingen är en bild, ljudfil eller ett pappersdokument.

Rättighet skyddad i grundlagen

Alla har en grundlagsskyddad rättighet att ta del av myndigheters allmänna handlingar. Du har rätt att få handlingarna utan onödiga dröjsmål. Du har också rätt att vara anonym när du begär ut allmän handling.

Tänk på det här

Försök beskriva så bra du kan vilken handling du letar efter. Då kan vi lättare hjälpa dig. Din begäran blir i sig en allmän handling hos kommunen. För att läsa mer om hur Kungälvs kommun hanterar dina personuppgifter kan du läsa här: Kungälvs kommuns integritetspolicy

Välj det sätt som passar dig

Du kan skicka brev, e-posta, ringa eller besöka oss i stadshuset. Men det enklaste sättet är att använda vår digitala tjänst för detta. Där kan du kommunicera med oss och att ta del av känslig information på ett säkert sätt. Den kräver inloggning med e-legitimation.

Brev

Du kan skicka din begäran till stadshuset eller berörd myndighet. Ta med information om hur vi kan nå dig och hur du vill ha handlingen. Brev till stadshuset skickas till:
Kungälvs kommun
442 81 Kungälv

E-post

Tänk på att om möjligt undvika skicka känsliga uppgifter via mejl. Vår e-postadress är:
kommun@kungalv.se

Telefon

Ring vårt kuncenter dagtid. 0303-23 80 00

Besök stadshuset

Du har alltid rätt läsa handlingarna på plats och utan kostnad i stadshuset på Ytterbyvägen 2. Du kan göra begäran i förväg eller när du kommer till oss. Du har rätt att fotografera eller på andra sätt avbilda handlingarna. Du får inte ta med orginalen hem men du kan få kopior skickade till dig. Om det inte finns särskilda skäl så kan du få kopian digitalt eller på papper.

Avgift för kopiering

Beroende på hur mycket det är du vill ta del av så kan vi ibland behöva ta en av avgift för kopieringen. Läs mer om vår kopieringsavgift här.

Handlingar med känslig information

Om handlingen innehåller känslig information kan rätten till allmän handling begränsas. Som regel har du rätt till alla handlingar i ärenden där du själv är en part. För att pröva rätten till handlingar med känslig information kan vi behöva kontrollera din identitet. Finns det känsliga uppgifter om en annan individ i handlingen kan det krävas att du har samtycke av denne för att få ta del av handlingen.

Rätt att överklaga

Om du inte får ta del av en handling och du är missnöjd med vårt beslut så har du rätt att överklaga. Du har rätt att få information om hur du överklagar och du har rätt att få beslutet skriftligt.

Besök arkivet

Centralarkivet förvarar handlingar som inte längre förvaras i myndigheterna. Vi förvarar även äldre handlingar från de äldre stadsarkiven och kommunerna före Kungälvs kommun bildandes.
I vårat arkiv kan du bland annat hitta:

 • Kungälvs stad
 • Marstrands stad
 • Harestad landskommun
 • Hermansby landskommun
 • Hålta landskommun
 • Kareby landskommun
 • Kode landskommun
 • Lycke landskommun
 • Romelanda landskommun
 • Solberga landskommun
 • Torsby landskommun
 • Ytterby landskommun
 • Kommunala bolag och förbund

Du är välkommen komma och titta i vårt arkiv. Forskning eller bara nyfiken spelar ingen roll. Boka tid här: kommun@kungalv.se

Postlista

Postlistan är en förteckning över upprättade handlingar som kommit in till kommunstyrelsen. Postlistan skickas till politiker och tjänstemän i kommunen samt till medier med utgivningsbevis dagligen.

  Sidan uppdaterades: