Elevhälsa gymnasiet

På elevhälsan arbetar psykolog, kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare. De samarbetar med rektorer, mentorer och övrig personal för att utifrån ett helhetsperspektiv bidra till varje elevs trygghet, hälsa, lärande, utveckling och skolhälsovård.

Skolsköterskornas främsta uppgift är hälsofrämjande arbete samt förebyggande skolhälsovård. Alla elever erbjuds hälsosamtal under gymnasietiden med samtal om den fysiska och psykiska hälsan. Rådgivning, enklare sjukvård och en hänvisning vidare vid behov av större insatser ingår i arbetet. För skolhälsovården finns även skolläkare i kommunen.

Skolkurator är sakkunnig inom skolan när det gäller socialt arbete och sociallagstiftning och står för elevhälsans psykosociala insatser. Skolsocialt arbete omfattar insatser på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå.

På gymnasiet finns även tillgång till psykolog.

En stor och viktig uppgift för specialpedagogerna är att förebygga skolsvårigheter. Om dessa ändå uppstår jobbar de för att tillsammans med elev, vårdnadshavare och övrig skolpersonal ta reda på vad de beror på samt hur man tillsammans ska lösa dem.

Studie- och yrkesvägledarna arbetar med information och vägledning i frågor om valt program och ämnen/kurser under gymnasietiden och inför val av fortsatta studier eller arbete efter skolan. Studie- och yrkesvägledarna har kontakt med andra verksamheter som Arbetsförmedlingen, universitet, högskolor och andra utbildningsanordnare.

Skolkuratorer

Marie Thörn Andersson

Program:

 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Handels- och administrationsprogrammet

Telefon: 0303-23 82 76
Mobil: 0733-72 54 27
E-post: marie.thornandersson@skola.kungalv.se

Ellinor Selling

Program:

 • Estetiska programmet
 • El- och energiprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet

Telefon: 0303-23 82 75
Mobil: 0702-02 16 25
E-post: ellinor.selling@skola.kungalv.se

Moa Fredriksson

Program:

 • Introduktionsprogrammen
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Mobil: 0703-08 01 77
E-post: moa.fredriksson@skola.kungalv.se

Marcelo Erhamre

Program:

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Industriprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Telefon: 0303-23 82 69
Mobil: 0722-33 88 56
E-post: marcelo.erhamre@skola.kungalv.se

 

Skolpsykolog

Malin Mårdby

Telefon: 0725-61 03 99
E-post: malin.mardby@skola.kungalv.se

 

Skolläkare

Nina Holmgren

Tidsbeställning hos skolsköterska.

 

Skolsköterskor

Siv Hedberg Larsson

Program:

 • Handels- och administrationsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet

Telefon: 0303-23 82 77
Mobil: 0720-01 33 98
E-post: siv.hedberglarsson@skola.kungalv.se

Malin Hindebo

Program:

 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet
 • Industriprogrammet
 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Mobil: 0730-58 51 09
E-post: malin.hindebo@skola.kungalv.se

Elisabeth Berg

Program:

 • El- och energiprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet

Mobil: 0766-10 52 41
E-post: elisabeth.berg@skola.kungalv.se

Minna Olsson

Program:

 • Introduktionsprogrammen
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • Estetiska programmet

Mobil: 0730-58 36 60
E-post: minna.olsson@skola.kungalv.se

 

Specialpedagoger

Madeleine Cederroth

Program:

 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Handels- och administrationsprogrammet

Mobil: 0730-35 53 75
E-post: madeleine.cederroth@skola.kungalv.se

Karin Alenfors

Program:

 • Estetiska programmet
 • El- och energiprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Fordons- och transportprogrammet

Mobil: 0727-33 29 90
E-post: karin.alenfors@skola.kungalv.se

Maria Engstrand

Program:

 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet

Mobil: 0703-78 41 79
E-post: maria.engstrand@skola.kungalv.se

Pernilla Pedersen

Program:

 • Introduktionsprogrammen
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Mobil: 0730-34 93 66
E-post: pernilla.pedersen@skola.kungalv.se

 

Studie- och yrkesvägledare

Magnus Darell

Program:

 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Handels- och administrationsprogrammet

Telefon: 0303-23 82 73
Mobil: 0702-55 84 69
E-post: magnus.darell@skola.kungalv.se

Sandra Berndtsson 

Program:

 • Introduktionsprogrammen
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Mobil: 0706-34 14 77
E-post: sandra.berndtsson2@skola.kungalv.se

Jürgen Martens

Program:

 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet

Mobil: 0708- 97 89 74
E-post: jurgen.martens@skola.kungalv.se

Camilla Dichter Hakkarainen

Program:

 • Industritekniska programmet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet
 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Telefon: 0303-23 82 74
Mobil: 0730-40 30 91
E-post: camilla.dichterhakkarainen@skola.kungalv.se

  Sidan uppdaterades: