Elevhälsa

Våra skolsköterskors främsta uppgift är hälsofrämjande arbete och förebyggande skolhälsovård. Alla elever erbjuds hälsosamtal under gymnasietiden med samtal kring den fysiska och psykiska hälsan. Rådgivning, enklare sjukvård och en hänvisning vidare vid behov av större insatser ingår i arbetet. För skolhälsovården finns även skolläkare i kommunen.

Bland personalen finns psykolog, kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare

De samarbetar med rektorer, mentorer och övrig personal för att utifrån ett helhetsperspektiv bidra till varje elevs trygghet, hälsa, lärande, utveckling och Skolhälsovård

Våra skolsköterskors främsta uppgift är hälsofrämjande arbete och förebyggande skolhälsovård. Alla elever erbjuds hälsosamtal under gymnasietiden med samtal kring den fysiska och psykiska hälsan. Rådgivning, enklare sjukvård och en hänvisning vidare vid behov av större insatser ingår i arbetet. För skolhälsovården finns även skolläkare i kommunen.


Skolkurator

Skolkurator är sakkunnig inom skolan gällande socialt arbete och sociallagstiftning samt står för elevhälsans psykosociala insatser.
Skolsocialt arbete omfattar insatser på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå.


Skolpsykolog

På gymnasiet finns även tillgång till psykolog.


Specialpedagog

En stor och viktig uppgift för specialpedagogerna är att förebygga skolsvårigheter.
Om dessa ändå uppstår jobbar de för att tillsammans med elev, vårdnadshavare och övrig skolpersonal ta reda på vad de beror på samt hur man tillsammans ska lösa dem.


Studie- och yrkesvägledning

Våra studie- och yrkesvägledare arbetar med information och vägledning i frågor kring valt program och ämnen/kurser under gymnasietiden och givetvis också inför val av fortsatta studier eller arbete efter skolan. Studie- och yrkesvägledarna har kontakt med andra verksamheter som Arbetsförmedling, universitet/ högskolor och andra utbildningsanordnare.

Länkar till avsnitt på sidan:
Skolkuratorer
Skolläkare
Skolpsykolog
Skolsköterskor
Specialpedagoger
Studie och yrkesvägledare

 

Skolkuratorer

Marianne Ahlbäck
Program:

 • El- och energiprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet

Telefon: 0303-23 82 75
Mobiltelefon: 0702-02 16 25
E-post: marianne.ahlback@skola.kungalv.se

 Disa Lundström

Program:

 • Introduktionsprogrammen
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet

Telefon: 0703-08 01 77  
E-post: disa.lundstrom@skola.kungalv.se

Marie Thörn Andersson
Program:

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Samhälls- vetenskapsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Telefon: 0303-23 82 76
Mobiltelefon: 0733-72 54 27
Epost: marie.thornandersson@skola.kungalv.se

Karolina Hoffrén
Program:

 • Ekonomiprogrammet
 • Handels- och administrationsprogrammet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Telefon: 0722-33 88 56
E-post: karolina.hoffren@skola.kungalv.se

Skolpsykolog

Malin Mårdby
Telefon: 0303-23 82 71
E-post: malin.mardby@skola.kungalv.se

 

Skolläkare

Nina Holmgren
Tidsbeställning hos skolsköterska

 

Skolsköterskor

Siv Hedberg Larsson
Program:

 • Ekonomiprogrammet
 • Handels- och administrationsprogrammet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • Språkintroduktion

Telefon: 0720-01 33 98
E-post: siv.hedberglarsson@skola.kungalv.se

 Maria Jensen

Program:

 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Industritekniska programmet


Telefon: 0725-14 40 16
E-post: maria.jensen@skola.kungalv.se

 Jane Sundberg

Program:

 • Introduktionsprogrammen
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet

Telefon: 0303-23 82 77
E-post: jane.sundberg@skola.kungalv.se

 Lottie Åkerlund (Tjänstledig ht 18)

Program:

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Samhälls- vetenskapsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Telefon: 0303-23 82 78
Mobiltelefon: 0725-11 34 29
E-post: ann-charlotte.akerlund@skola.kungalv.se

 

Specialpedagoger
 

Karin Alenfors
Program:

 • El- och energiprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Industritekniska progammet

Telefon: 0727-33 29 90
E-post: karin.alenfors@skola.kungalv.se

Maria Engstrand

Program:

 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet

Telefon: 0703-78 41 79
E-post: maria.engstrand@skola.kungalv.se

 

Maria Zinn

Program:

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Estetiska programmet

Telefon: 0761-02 73 59
E-post: maria.zinn@skola.kungalv.se

 

Studie och yrkesvägledare

Sandra Berndtsson
Program:

 • Introduktionsprogrammen

Telefon: 0706-34 14 77
E-post: sandra.berndtsson2@skola.kungalv.se

 Magnus Darell

Program:

 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Industritekniska programmet

Telefon: 0702-55 84 69
E-post: magnus.darell@skola.kungalv.se

 

Kennneth Lind
Program:

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Samhälls- vetenskapsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Telefon: 0303-23 82 72
Epost: kenneth.lind@skola.kungalv.se

 

Karin Solander
Program:

 • Ekonomiprogrammet
 • Handels- och administrationsprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • Teknikprogrammet

Telefon: 0303-23 82 74
E-post: karin.solander@skola.kungalv.se

 

  Sidan uppdaterades: