Elevhälsa gymnasiet

På elevhälsan arbetar skolsköterskor, skolkuratorer, skolläkare, specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare. De samarbetar med rektorer, mentorer och övrig personal för att, utifrån ett helhetsperspektiv, bidra till varje elevs trygghet, hälsa, lärande, utveckling och skolhälsovård.

Skolsköterskornas främsta uppgift är hälsofrämjande arbete och förebyggande skolhälsovård. Alla elever erbjuds hälsosamtal under gymnasietiden med samtal om den fysiska och psykiska hälsan. Rådgivning, enklare sjukvård och hänvisning vidare vid behov av större insatser ingår. För skolhälsovården finns även skolläkare i kommunen.

Skolkurator är sakkunnig inom skolan när det gäller socialt arbete och sociallagstiftning och står för elevhälsans psykosociala insatser. Skolsocialt arbete omfattar insatser på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå.

En stor och viktig uppgift för specialpedagogerna är att förebygga skolsvårigheter. Om dessa ändå uppstår jobbar de för att tillsammans med elev, vårdnadshavare och övrig skolpersonal ta reda på vad de beror på och hur man tillsammans ska lösa dem.

Studie- och yrkesvägledarna arbetar med information och vägledning i frågor om val av program och ämnen/kurser under gymnasietiden samt om val inför fortsatta studier eller arbete efter gymnasiet. Studie- och yrkesvägledarna har kontakt med andra verksamheter såsom Arbetsförmedlingen, universitet, högskolor och andra utbildningsanordnare.

Skolkuratorer

Marie Thörn Andersson

Program:

 • Ekonomiprogrammet
 • Handels- och administrationsprogrammet

Telefon: 0303-23 82 76
Mobil: 0733-72 54 27
E-post: marie.thornandersson@skola.kungalv.se

Ellinor Selling

Program:

 • El- och energiprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Samhällsprogrammet

Telefon: 0303-23 82 75
Mobil: 0702-02 16 25
E-post: ellinor.selling@skola.kungalv.se

Moa Fredriksson

Program:

 • Introduktionsprogrammen
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Mobil: 0703-08 01 77
E-post: moa.fredriksson@skola.kungalv.se

Marcelo Erhamre

Program:

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Industriprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet

Telefon: 0303-23 82 69
Mobil: 0722-33 88 56
E-post: marcelo.erhamre@skola.kungalv.se

 

Skolpsykolog

Malin Mårdby

Telefon: 0725-61 03 99
E-post: malin.mardby@skola.kungalv.se

 

Skolläkare

Nina Holmgren

Tidsbeställning hos skolsköterska.

 

Skolsköterskor

Malin Hindebo

Program:

 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet
 • Industriprogrammet
 • Handels- och administrationsprogrammet

Mobil: 0730-58 51 09
E-post: malin.hindebo@skola.kungalv.se

Elisabeth Berg

Program:

 • El- och energiprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Ekonomiprogrammet (årskurs 2 och 3)

Mobil: 0766-10 52 41
E-post: elisabeth.berg@skola.kungalv.se

Minna Olsson

Program:

 • Introduktionsprogrammen
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet
 • Ekonomiprogammet (årskurs 1)

Mobil: 0730-58 36 60
E-post: minna.olsson@skola.kungalv.se

Malin Wird

Program:

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Samhällsprogrammet

Mobil: 0725-14 10 16
E-post: malin.wird@skola.kungalv.se

 

Specialpedagoger

Madeleine Cederroth

Program:

 • Ekonomiprogrammet
 • Handels- och administrationsprogrammet

Mobil: 0730-35 53 75
E-post: madeleine.cederroth@skola.kungalv.se

Karin Alenfors

Program:

 • Estetiska programmet
 • El- och energiprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Fordons- och transportprogrammet

Mobil: 0727-33 29 90
E-post: karin.alenfors@skola.kungalv.se

Maria Engstrand

Program:

 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Mobil: 0703-78 41 79
E-post: maria.engstrand@skola.kungalv.se

Malene Larssen

Program:

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Samhällsvetarprogrammet

E-post: malene.larssen@skola.kungalv.se

Pernilla Pedersen

Program:

 • Introduktionsprogrammen
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Mobil: 0730-34 93 66
E-post: pernilla.pedersen@skola.kungalv.se

 

Studie- och yrkesvägledare

Magnus Darell

Program:

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet

Telefon: 0303-23 82 73
Mobil: 0702-55 84 69
E-post: magnus.darell@skola.kungalv.se

Camilla Dichter Hakkarainen

Program:

 • Handels- och administrationsprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet

Telefon: 0303-23 82 74
Mobil: 0730-40 30 91
E-post: camilla.dichterhakkarainen@skola.kungalv.se

Marie Hagström

Program:

 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Introduktionsprogrammen
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Mobil: 0706-34 14 77
E-post: marie.hagstrom@skola.kungalv.se

  Sidan uppdaterades: