Elevhälsan på Mimers Hus gymnasium

På elevhälsan arbetar skolsköterskor, skolkuratorer, skolläkare, specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare. De samarbetar med rektorer, mentorer och övrig personal för att, utifrån ett helhetsperspektiv, bidra till varje elevs trygghet, hälsa, lärande, utveckling och skolhälsovård.

Skolsköterskornas främsta uppgift är hälsofrämjande arbete och förebyggande skolhälsovård. Alla elever erbjuds hälsosamtal under gymnasietiden med samtal om den fysiska och psykiska hälsan. Rådgivning, enklare sjukvård och hänvisning vidare vid behov av större insatser ingår. För skolhälsovården finns även skolläkare i kommunen.

Skolkurator är sakkunnig inom skolan när det gäller socialt arbete och sociallagstiftning och står för elevhälsans psykosociala insatser. Skolsocialt arbete omfattar insatser på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå.

En stor och viktig uppgift för specialpedagogerna är att förebygga skolsvårigheter. Om dessa ändå uppstår jobbar de för att tillsammans med elev, vårdnadshavare och övrig skolpersonal ta reda på vad de beror på och hur man tillsammans ska lösa dem.

Studie- och yrkesvägledarna arbetar med information och vägledning i frågor om val av program och ämnen/kurser under gymnasietiden samt om val inför fortsatta studier eller arbete efter gymnasiet. Studie- och yrkesvägledarna har kontakt med andra verksamheter såsom Arbetsförmedlingen, universitet, högskolor och andra utbildningsanordnare.

Dans för hälsa

Dans för Hälsa riktar sig till dig som går i en skola i Kungälvs kommun i årskurs 7 på grundskolan till årskurs 3 på gymnasiet och vill dansa kravlöst för att minska stress och må bättre.

Läs mer och delta i Dans för hälsa

Skolkuratorer

Marie Thörn Andersson

Program:

 • Ekonomiprogrammet
 • Handels- och administrationsprogrammet/Försäljnings- och serviceprogrammet

Telefon: 0303-23 82 76
Mobil: 0733-72 54 27
E-post: marie.thornandersson@skola.kungalv.se

Ellinor Selling

Program:

 • El- och energiprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet

Telefon: 0303-23 82 75
Mobil: 0702-02 16 25
E-post: ellinor.selling@skola.kungalv.se

Moa Fredriksson

Program:

 • Introduktionsprogrammen
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Mobil: 0703-08 01 77
E-post: moa.fredriksson@skola.kungalv.se

Marcelo Erhamre

Program:

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Industriprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet

Telefon: 0303-23 82 69
Mobil: 0722-33 88 56
E-post: marcelo.erhamre@skola.kungalv.se

Skolpsykolog

Malin Mårdby

Tidsbeställning hos skolsköterska.

Skolläkare

Josefin Olbers
Tidsbeställning hos skolsköterska.

Skolsköterskor

Malin Hindebo

Program:

 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet
 • Industriprogrammet
 • Handels- och administrationsprogrammet/Försäljnings- och serviceprogrammet

Mobil: 0730-58 51 09
E-post: malin.hindebo@skola.kungalv.se

Minna Olsson

Program:

 • Ekonomiprogrammet
 • Introduktionsprogrammen
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Mobil: 0730-58 36 60
E-post: minna.olsson@skola.kungalv.se

Malin Wird

Program:

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet

Mobil: 0725-14 40 16
E-post: malin.wird@skola.kungalv.se

Karin Jakobsson
Program:

 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet

Telefon: 0303-23 83 21
Mobil: 0766-10 52 41
E-post: karin.jakobsson@skola.kungalv.se

Specialpedagoger

Madeleine Cederroth

Program:

 • Ekonomiprogrammet
 • Handels- och administrationsprogrammet/Försäljnings- och serviceprogrammet

Mobil: 0730-35 53 75
E-post: madeleine.cederroth@skola.kungalv.se

Karin Alenfors

Program:

 • El- och energiprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet

Mobil: 0727-33 29 90
E-post: karin.alenfors@skola.kungalv.se

Maria Engstrand

Program:

 • Industritekniska programmet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet (tf för Pernilla Pedersen under 2023)

Mobil: 0703-78 41 79
E-post: maria.engstrand@skola.kungalv.se

Malene Larssen

Program:

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet

E-post: malene.larssen@skola.kungalv.se

Pernilla Pedersen

Program:

 • Introduktionsprogrammen
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Mobil: 0730-34 93 66
E-post: pernilla.pedersen@skola.kungalv.se

Studie- och yrkesvägledare

Maria Allerdahl

Program:

 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Introduktionsprogrammen (IM)
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Telefon: 0303-23 82 71
Mobil: 0706-34 14 77
E-post: maria.allerdahl@skola.kungalv.se

Magnus Darell
Program:

 • Ekonomiprogrammet
 • Handels- och administrationsprogrammet/Försäljnings- och serviceprogrammet

Telefon: 0303-23 82 73
Mobil: 0702-55 84 69
E-post: magnus.darell@skola.kungalv.se

Camilla Dichter Heineman

Program:

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet

Telefon: 0303-23 82 74
Mobil: 0730-40 30 91
E-post: camilla.dichterheineman@skola.kungalv.se

  Sidan uppdaterades: