Elevhälsa

Våra skolsköterskors främsta uppgift är hälsofrämjande arbete och förebyggande skolhälsovård. Alla elever erbjuds hälsosamtal under gymnasietiden med samtal om den fysiska och psykiska hälsan. Rådgivning, enklare sjukvård och en hänvisning vidare vid behov av större insatser ingår i arbetet. För skolhälsovården finns även skolläkare i kommunen.

Bland personalen finns psykolog, kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare. 

De samarbetar med rektorer, mentorer och övrig personal för att utifrån ett helhetsperspektiv bidra till varje elevs trygghet, hälsa, lärande, utveckling och Skolhälsovård.

Våra skolsköterskors främsta uppgift är hälsofrämjande arbete förebyggande skolhälsovård. Alla elever erbjuds hälsosamtal under gymnasietiden med samtal om den fysiska och psykiska hälsan. Rådgivning, enklare sjukvård och en hänvisning vidare vid behov av större insatser ingår i arbetet. För skolhälsovården finns även skolläkare i kommunen.

Skolkurator

Skolkurator är sakkunnig inom skolan när det gäller socialt arbete och sociallagstiftning samt står för elevhälsans psykosociala insatser. Skolsocialt arbete omfattar insatser på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå.

Skolpsykolog

På gymnasiet finns även tillgång till psykolog.

Specialpedagog

En stor och viktig uppgift för specialpedagogerna är att förebygga skolsvårigheter. Om dessa ändå uppstår jobbar de för att tillsammans med elev, vårdnadshavare och övrig skolpersonal ta reda på vad de beror på samt hur man tillsammans ska lösa dem.

Studie- och yrkesvägledning

Våra studie- och yrkesvägledare arbetar med information och vägledning i frågor om valt program och ämnen/kurser under gymnasietiden och givetvis också inför val av fortsatta studier eller arbete efter skolan. Studie- och yrkesvägledarna har kontakt med andra verksamheter som Arbetsförmedlingen, universitet, högskolor och andra utbildningsanordnare.

Skolkuratorer

 Marie Thörn Andersson

Program:

 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Handels- och administrationsprogrammet

Telefon: 0303-23 82 76
Mobil: 0733-72 54 27
E-post: marie.thornandersson@skola.kungalv.se

Ellinor Selling

Program:

 • Estetiska programmet
 • El- och energiprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Fordons- och transportprogrammet

Telefon: 0303-23 82 75
Mobil: 0702-02 16 25
E-post: ellinor.selling@skola.kungalv.se

Moa Fredriksson

Program:

 • Introduktionsprogrammen
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Mobil: 0703-08 01 77
E-post: moa.fredriksson@skola.kungalv.se

Johanna Svensson

Program:

 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet
 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Mobil: 0722-33 88 56
E-post: johanna.svensson@skola.kungalv.se

 

Skolpsykolog

Marlin Mårdby

 Telefon: 0303-23 82 71
E-post: malin.mardby@skola.kungalv.se

 

Skolläkare

Nina Holmgren
Tidsbeställning hos skolsköterska

 

Skolsköterskor

Siv Hedberg Larsson

Program:

 • Samhällsvetenskapsprogrammet

Mobil: 0720-01 33 98
E-post: siv.hedberglarsson@skola.kungalv.se

 Malin Hindebo

Program:

 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet
 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Mobil: 0730-58 51 09
E-post: malin.hindebo@skola.kungalv.se

Elisabeth Berg

Program:

 • Handels- och administrationsprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Ekonomiprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet

Mobil: 076-61 05 24
E-post: elisabeth.berg@skola.kungalv.se

Susanne Lingefjärd Hedqvist

Program:

 • Introduktionsprogrammen
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • Estetiska programmet

Mobil: 0303-23 82 77
E-post: susanne.lingefjard@skola.kungalv.se

 

Specialpedagoger

Madeleine Cederroth

Program:

 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Handels- och administrationsprogrammet

Mobil: 0730-35 53 75
E-post: madeleine.cederroth@skola.kungalv.se

Karin Alenfors

Program:

 • Estetiska programmet
 • El- och energiprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Fordons- och transportprogrammet

Mobil: 0727-33 29 90
E-post: karin.alenfors@skola.kungalv.se

 Maria Engstrand

Program:

 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet
 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Mobil: 0703-78 41 79
E-post: maria.engstrand@skola.kungalv.se

Pernilla Pedersen

Program:

 • Introduktionsprogrammen
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Mobil: 0730-34 93 66
E-post: pernilla.pedersen@skola.kungalv.se

 

 Studie- och yrkesvägledare

 Magnus Darell

Program:

 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Handels- och administrationsprogrammet

Telefon: 0303-23 82 73
Mobil: 0702-55 84 69
E-post: magnus.darell@skola.kungalv.se

Sandra Berndtsson 

Program:

 • Introduktionsprogrammen
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Mobil: 0733-36 84 67
E-post: sandra.berndtsson@skola.kungalv.se

Jürgen Martens

Program:

 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet

Mobil:  070-897 89 74
E-Post: jurgen.martens@skola.kungalv.se

Camilla Dichter Hakkarainen

Program:

 • Industritekniska programmet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet
 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Telefon: 0303-23 82 74
E-post: camilla.dichterhakkarainen@skola.kungalv.se

  Sidan uppdaterades: