Elevhälsa

Våra skolsköterskors främsta uppgift är hälsofrämjande arbete och förebyggande skolhälsovård. Alla elever erbjuds hälsosamtal under gymnasietiden med samtal om den fysiska och psykiska hälsan. Rådgivning, enklare sjukvård och en hänvisning vidare vid behov av större insatser ingår i arbetet. För skolhälsovården finns även skolläkare i kommunen.

Bland personalen finns psykolog, kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare. 

De samarbetar med rektorer, mentorer och övrig personal för att utifrån ett helhetsperspektiv bidra till varje elevs trygghet, hälsa, lärande, utveckling och Skolhälsovård.

Våra skolsköterskors främsta uppgift är hälsofrämjande arbete förebyggande skolhälsovård. Alla elever erbjuds hälsosamtal under gymnasietiden med samtal om den fysiska och psykiska hälsan. Rådgivning, enklare sjukvård och en hänvisning vidare vid behov av större insatser ingår i arbetet. För skolhälsovården finns även skolläkare i kommunen.

Skolkurator

Skolkurator är sakkunnig inom skolan när det gäller socialt arbete och sociallagstiftning samt står för elevhälsans psykosociala insatser. Skolsocialt arbete omfattar insatser på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå.

Skolpsykolog

På gymnasiet finns även tillgång till psykolog.

Specialpedagog

En stor och viktig uppgift för specialpedagogerna är att förebygga skolsvårigheter. Om dessa ändå uppstår jobbar de för att tillsammans med elev, vårdnadshavare och övrig skolpersonal ta reda på vad de beror på samt hur man tillsammans ska lösa dem.

Studie- och yrkesvägledning

Våra studie- och yrkesvägledare arbetar med information och vägledning i frågor om valt program och ämnen/kurser under gymnasietiden och givetvis också inför val av fortsatta studier eller arbete efter skolan. Studie- och yrkesvägledarna har kontakt med andra verksamheter som Arbetsförmedlingen, universitet, högskolor och andra utbildningsanordnare.

Länkar till avsnitt på sidan:

Skolkuratorer
Skolläkare
Skolpsykolog
Skolsköterskor
Specialpedagoger
Studie- och yrkesvägledare

 

Skolkuratorer

 Marie Thörn Andersson

Program:

 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Handels- och administrationsprogrammet

Telefon: 0303-23 82 76
Mobil: 0733-72 54 27
E-post: marie.thornandersson@skola.kungalv.se

Ellinor Selling

Program:

 • Estetiska programmet
 • El- och energiprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Fordons- och transportprogrammet

Telefon: 0303-23 82 75
Mobil: 0702-02 16 25
E-post: ellinor.selling@skola.kungalv.se

Disa Lundström

Program:

 • Introduktionsprogrammen
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Mobil: 0703-08 01 77
E-post: disa.lundstrom@skola.kungalv.se 

Johanna Svensson

Program:

 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet
 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Mobil: 0722-33 88 56
E-post: johanna.svensson@skola.kungalv.se

 

Skolpsykolog

Marlin Mårdby

 

Telefon: 0303-23 82 71
E-post: malin.mardby@skola.kungalv.se

 

Skolläkare


Nina Holmgren
Tidsbeställning hos skolsköterska

 

Skolsköterskor


Siv Hedberg Larsson
Program:

 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Handels- och administrationsprogrammet

Mobil: 0720-01 33 98
E-post: siv.hedberglarsson@skola.kungalv.se

 

Maria Jensen
Program:

 • Estetiska programmet
 • El- och energiprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Fordons- och transportprogrammet

Mobil: 0725-14 40 16
E-post: maria.jensen@skola.kungalv.se

 

Malin Hindebo
Program:

 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet
 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Mobil: 0730-58 51 09
E-post: malin.hindebo@skola.kungalv.se

 

Susanne Lingefjärd Hedqvist
Program:

 • Introduktionsprogrammen
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Mobil: 0303-23 82 77
E-post: susanne.lingefjard@skola.kungalv.se

 

Specialpedagoger


Madeleine Cederroth
Program:

 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Handels- och administrationsprogrammet

Mobil: 0730-35 53 75
E-post: madeleine.cederroth@skola.kungalv.se

 

Karin Alenfors
Program:

 • Estetiska programmet
 • El- och energiprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Fordons- och transportprogrammet

Mobil: 0727-33 29 90
E-post: karin.alenfors@skola.kungalv.se

 

Maria Engstrand
Program:

 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet
 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Mobil: 0703-78 41 79
E-post: maria.engstrand@skola.kungalv.se

 

Pernilla Pedersen
Program:

 • Introduktionsprogrammen
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Mobil: 0730-34 93 66
E-post: pernilla.pedersen@skola.kungalv.se

 

Studie- och yrkesvägledare

 

Magnus Darell
Program:

 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Handels- och administrationsprogrammet

Telefon: 0303-23 82 73
Mobil: 0702-55 84 69
E-post: magnus.darell@skola.kungalv.se

 

Natalie Roman
Program:

 • Estetiska programmet
 • El- och energiprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Introduktionsprogrammen
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Mobil: 0706-34 14 77
E-post: natalie.roman@skola.kungalv.se

 

Eléni Katsogiannos
Program:

 • Industritekniska programmet
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet
 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Telefon: 0303-23 82 74
E-post: eleni.katsogiannos@skola.kungalv.se

  Sidan uppdaterades: