Utbyggnad av trafiksystemet

Här kan du läsa om pågående och planerade trafiksatsningar i Kungälvs kommun. Klicka på aktuell sträckning i kartan för kortfattad information. Mer information om varje sträcka finns i listan här under.

I Kungälvs kommun arbetar vi aktivt med att förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten på våra vägar för alla trafikanter. Det här arbetet inkluderar inte bara arbete med och förbättring av befinitliga vägar, utan kan även innebära att existerande sträckor förlängs och nya sträckor byggs.

Vi vill skapa de bästa möjligheterna för trafikanter att inte bara ta sig fram med bil utan även med gång och cykel. Kommunens miljömål innefattar arbete för att främja hållbart resande, vilket bland annat medfört satsningar på utbyggnad utav gång- och cykelvägnätet i kommunen. 

Kommunen och Trafikverket har tillsammans arbetat fram ett gemensamt styrdokument som bland annat beskriver vilka tätorter som ska bindas ihop och i vilken ordning detta ska prioriteras.

Styrdokumentet Cykelvägar i Kungälv (pdf)

 

Pågående och planerade byggnationer 2015-2020

Här hittar du information om pågående och planerade utbyggnader av trafiksystemet. Planerna omfattar vägar för bilar, gång- och cykeltrafikanter i Kungälvs kommun under perioden 2015-2020. Längst ner på sidan kan du läsa om vägar och områden där det finns planer på att bygga om/ut vägnätet men där exakta sträckor och/eller tidsramar ännu inte är bestämda.

 

(E6) Sträckan Nordre älvbron - Kungälv resecentrum


Trafikverket planerar och bygger ett nytt kollektivtrafikkörfält. Arbetet är indelat i flera delsträckor. Anläggningen av kollektivtrafikkörfältet på sträckan över Nordre älvbron är planerat att påbörjas under våren 2019 och beräknas färdigställas under år 2020.

Information finns på Trafikverkets webbplats

 

Förbindelse mellan cykelväg Torsbyvägen och Gårdskiftegatan


Kungälvs kommun planerar att bygga en ny gång-och cykelbana för att förbinda dessa sträckor. Arbetet är beräknat att påbörjas under år 2019.

 

Karebyvägen (Väg 574) Sträckan Kareby - Kode


Trafikverket har fått i uppdrag av Kungälvs kommun att ta fram vägplan, bygghandling och genomföra anläggandet av en ny gång-och cykelbana. Byggnationen beräknas vara klar 1 maj 2020. 
Läs mer på Trafikverkets webbplats

 

Marstrandsvägen (Väg 168) Sträckan Stället - Risby


Trafikverket har fått i uppdrag av Kungälv kommun att ta fram vägplan, bygghandling och genomföra anläggandet av en ny gång-och cykelbana. Byggnationen kommer stå klar den 9 oktober 2020. 
Läs mer på Trafikverkets webbplats

 

Marstrandsvägen (Väg 168) Sträckan genom Tjuvkil


Vägen ska breddas och det kommer att byggas en ny gång- och cykelväg. 
Läs mer på Trafikverkets webbplats

 

Marstrandsvägen (Väg 168) Sträckan Vävra - Tjuvkil


Trafikverket har fått i uppdrag av Kungälv kommun att ta fram vägplan, bygghandling och genomföra anläggandet av en ny gång-och cykelbana. Arbete med sträckan har påbörjats med geotekniska undersökningar under våren 2020. Se karta över undersökningspunkter här. Kontaktperson på Trafikverket är projektledare Ulrika Holterberg, tel: 010-123 31 23

Läs mer på Trafikverkets webbplats

 

Framtida planerade trafiksatsningar

(Väg 604/605) Sträckan Kärna - Tofta


Trafikverket har fått i uppdrag av Kungälvs kommun att ta fram vägplan, bygghandling och genomföra anläggandet för en ny gång-och cykelbana. Vi vet i dagsläget inte när denna sträcka kommer att byggas då projektet i dagsläget saknar finansiering. 

Läs mer på Trafikverkets webbplats

 

(Väg 616) Sträckan Solberga – Tunge skola (Pausat)


Trafikverket har fått uppdrag av Kungälv kommun att ta fram vägplan och bygghandling, Kungälvs kommun ansvarar för anläggandet.

Detta projekt är pausat.

 

Länsmansvägen


Kungälvs kommun planerar att bygga en ny gång-och cykelbana längs delar av Länsmansvägen. 

 

Marstrandsvägen (Väg 168) Sträckan Eklöv - Kareby


Trafikverket utreder alternativa lösningar inför framtagandet av en ny vägplan. 

 

Tvetgatan


Kungälvs kommun planerar att bygga en ny gång-och cykelbana längs delar av Tvetgatan.  Sidan uppdaterades: