Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning under sommarmånaderna

Under sommarmånaderna ska du i första hand kontakta studie- och yrkesvägledaren på den skola du har gått på. Om personen har semester kontaktar du istället en av de andra studie- och yrkesvägledarna i listan nedan. Du når nedan nämnda studie- och yrkesvägledare via email eller via telefon mellan kl. 9.00-11.00 under vardagar.

Kontaktlista för studie- och yrkesvägledning under sommaren 2023

Kungälvs kommuns studie- och yrkesvägledare arbetar för grundskolor, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt vuxenutbildningen. Du kan vända dig till studie- och yrkesvägledarna med frågor om studier, arbetsliv och yrken.

Att veta vilken utbildning du ska välja eller vad du vill jobba med i framtiden är inte alltid enkelt. För att kunna göra väl underbyggda val behöver man kunskap om vilka alternativ som finns och även kännedom om sig själv. En studie- och yrkesvägledares främsta uppgift är att genom personlig vägledning, information, samtal och övningar ge det stöd du behöver för att fatta ett välgrundat val. 

Studie- och yrkesvägledning förekommer även i undervisningen på skolorna genom olika former av vägledning, informationsinsatser och samverkan mellan skola och näringsliv. Arbetet drivs av all personal på skolorna. Vägledarna samarbetar med lärare och elevhälsoteam på skolorna för att alla elever ska göra väl underbyggda studie- och yrkesval. Du kan kontakta din studie- och yrkesvägledare för att boka tid för samtal, antingen individuella samtal eller tillsammans med din vårdnadshavare.

Innehåll på sidan

Grundskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning
KAA – Kommunalt aktivitetsansvar

Grundskola

I Kungälvs kommun finns tre studie- och yrkesvägledare som arbetar för grundskolorna och grundsärskolorna. Vägledarna arbetar ifrån varsin högstadieskola, men arbetar även mot låg- och mellanstadieskolorna i respektive upptagningsområde. 

Gymnasieskola

På Mimers Hus gymnasium har vi fem studieförberedande program, sju yrkesförberedande program och flera introduktionsprogram. En fördel med att vi har många program är att du får en mängd olika kurser att välja mellan när det kommer till individuellt val i år två och tre. På så sätt kan du kombinera olika intressen i din gymnasieutbildning. Vi har lärlingsutbildning på fem av våra yrkesprogram. På gymnasiesärskolan Trekungagymnasiet finns både nationella program och individuella program. 

Vuxenutbildning

Här får du en andra chans att slutföra dina grund- och/eller gymnasiestudier samt behörighetskomplettera kurser som behövs för vidare studier. Har du behov av att läsa svenska för invandrare (SFI) eller studera inom särskild utbildning för vuxna (särvux) så kan du göra det hos oss. Vi erbjuder också ett stort antal lärlings- och yrkesutbildningar i samarbete med GR (Göteborgsregionen). Du hittar mer information på vuxenutbildningens hemsida.

Studie- och yrkesvägledare
E-postadress:
syv@skola.kungalv.se
Telefon: 0303-23 83 20
TelefontiderStudie- och yrkesvägledning (office.com)
Besökadress : Borgarparken 28, Kungälv 

Boka tid med en studie och yrkesvägledare 

Boka tid här:

KAA – Kommunalt aktivitetsansvar

Alla ungdomar som är mellan 16-20 år, folkbokförda i Kungälv, och inte går på gymnasiet eller har fullföljt en gymnasieutbildning med examen, omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Det betyder att kommunen har ansvar för att ha löpande kontakt med dig. Kommunen ska erbjuda dig möjlighet att ta del av stöd och aktiviteter som gör att du kommer vidare i livet. Kommunens aktivitetsansvar kan hjälpa dig att hitta vägen mot ditt mål, i form av studier, praktik eller samordnande insatser. Tillsammans kan vi utforma en plan som är baserad på dina styrkor, önskemål och drömmar samtidigt som vi försöker att se och ta oss förbi eventuella hinder och svårigheter. Vårt mål är att försöka hitta den lösning som passar bäst för dig just nu. Mer om KAA – Kommunalt aktivitetsansvar hittar du här.

Du kan nå oss på telefon, via sms eller e-mail: 
0733-72 64 01kaa@skola.kungalv.se

 

  Sidan uppdaterades: