Vävra – Marstrand

På den här sidan kan du följa utvecklingen av VA-utbyggnaden Vävra - Marstrand.

Projektering/utredning: 2020/2021 (förprojektering)
Byggtid: - 
Status: Pågående 
Konsult: Rejlers
Entreprenör: -
Projektledare: Björn Midas

Om projektet

Uppdraget för projektet är att ta fram förslag på sträckning för kommande ledningsdragning Vävra-Tjuvkil-Marstrand för att kunna trygga vattenförsörjningen till Marstrand och för att kunna lägga ned Marstrands avloppsreningsverk. Markeringen i kartan är ungefärlig och kan komma att ändras under projektets gång. 

VA enheten gör en behovsbedömning av utbyggnad av kommunalt VA. För att kunna bedöma vilka områden som har behov av att ansluta sig genomförs en utvärdering enligt § 6 LAV (Lagen om Allmänna Vattentjänster) och ekonomiska förutsättningar för respektive område. Finns inte möjligheten att lösa VA-försörjningen lokalt måste kommunen inrätta ett verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Utifrån bedömning och föreslagen ledningssträckning kommer förstudien mynna ut i förslag på olika etapper av VA-utbyggnad, som kommer bilda separata framtida projekt.

I dagsläget berör studien tätbebyggda områden (mer än cirka 20 hus) väster om Vävra och norr om Skårpedal, plus Kulperöd.

Planering

Den här sidan kommer att uppdateras när vi har något nytt att berätta. Exempelvis när en utredning är klar. Eller när beslut tas som påverkar slutprodukten. Prenumerera på den här sidan genom att skriva in din e-postadress i rutan med rubriken "Prenumerera på sidan".

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: