Vävra – Marstrand

På den här sidan kan du följa utvecklingen av VA-utbyggnaden Vävra - Marstrand.

Projektering/utredning: 2024/2026
Byggtid: - 
Status: Pågående 
Konsult: Cowi AB
Entreprenör: -
Projektledare: Michael Rönngård
Byggledare: Mikael Randrup

2024-03-04

Förtydligande — strecket på kartan

Strecken på kartan visar INTE exakt var ledningarna ska gå. De ska mer ses som en illustration för hur vi vill koppla samman vårt VA-nät.

2024-03-01

Informationsbrev på gång

Projekteringen har precis startat och vi inleder med att titta närmare på det område utmed sträckan där vi planerar lägga ledningen. För att informera de boende längs sträckan har vi i dagarna skickat ut ett brev till berörda med en inbjudan till ett informationsmöte. Ytterligare två brev kommer gå ut framöver. Ett är till er fastighetsägare som kan ha vatten eller energibrunnar utmed sträckan. Dessutom behöver vi kontakta de fastighetsägare där vi behöver komma in för att undersöka marken. (Geotekniska undersökningar)
 

2024-02-21

Projektledare och byggledare utsedd

Michael Rönngård tar över projektet och har byggledare Mikael Randrup med sig. Under de kommande åren pågår projekteringen av ledningen. Följ arbetet genom att skriva in din e-postadress under rubriken "Prenumerera på sidan". Då får du ett meddelande när sidan uppdateras.

Om projektet

Uppdraget för projektet är att ta fram förslag på sträckning för kommande ledningsdragning Vävra-Tjuvkil-Marstrand för att kunna trygga vattenförsörjningen till Marstrand och för att kunna lägga ned Marstrands avloppsreningsverk. Markeringen i kartan är ungefärlig och kan komma att ändras under projektets gång. 

VA enheten gör en behovsbedömning av utbyggnad av kommunalt VA. För att kunna bedöma vilka områden som har behov av att ansluta sig genomförs en utvärdering enligt § 6 LAV (Lagen om Allmänna Vattentjänster) och ekonomiska förutsättningar för respektive område. Finns inte möjligheten att lösa VA-försörjningen lokalt måste kommunen inrätta ett verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Utifrån bedömning och föreslagen ledningssträckning kommer förstudien mynna ut i förslag på olika etapper av VA-utbyggnad, som kommer bilda separata framtida projekt.

I dagsläget berör studien tätbebyggda områden (mer än cirka 20 hus) väster om Vävra och norr om Skårpedal, plus Kulperöd.

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: