Artrika ängar

Välkommen till Kungälvs ängar: bevarande av biologisk mångfald och kulturarv

Utforska ängarnas historia och deras roll i dagens samhälle

Ängsmarken har en rik historia, en gång avgörande för jordbruket och boskapens överlevnad. Idag spelar den en viktig roll för att bevara biologisk mångfald och tjänar också som en plats för rekreation.

Viktiga aspekter av ängarnas nuvarande betydelse

På 1800-talet täckte över 2 miljoner hektar ängsmark Sverige. Tyvärr har denna yta minskat drastiskt, vilket påverkar många arter. I dagens stads- och trädgårdsmiljöer kan ängar och grönområden hjälpa till att stödja pollinatörer och bevara biologisk mångfald.

Senaste gröna initiativ

Kungälvs kommun har nyligen skapat flera blomsterängar, både i stadskärnan och i områden utanför, för att stödja pollinerande insekter och ge invånarna vackra gröna platser. Denna satsning syftar också till att förbättra stadsmiljön genom att minska negativa effekter av klimatförändringar och erbjuda gröna ytor för avkoppling.

Skötsel av ängsmarken

För att bevara mångfalden i ängsmarken slås den en gång om året mellan 15 augusti och 15 september. Detta främjar fröspridning och är en del av en ansvarsfull skötsel. För de som är intresserade av praktisk ängsskötsel kan lokala Naturskyddsföreningen vara en resurs.
Upptäck mer om ängar och dess skötsel på Jordbruksverkets och Naturvårdsverkets hemsidor. Genom att öka förståelsen för och engagemanget kring ängar kan vi bevara vår biologiska mångfald och koppla samman nutid med historien.

Arbetet stöds av Naturvårdsverkets lokala naturvårdssatsning (Lona).

  Sidan uppdaterades: