Avgifter och bidrag

Du får betala en avgift för service, vård och omsorg inom äldreomsorgen. Hur mycket det kostar beror på din inkomst och vilka utgifter du har.

De avgifter som du ska betala bestäms av kommunfullmäktige. Hur mycket du ska betala beror på kommunfullmäktiges beslut, de ramar staten satt upp och de inkomstuppgifter som du lämnat in. Du kan få insatser efter personlig prövning och beslut av handläggare. Det är behörig sjukvårdspersonal som beslutar om kommunal hemsjukvård.

Innehåll på denna sida:

Avgifter för hemtjänst och stöd i ordinärt boende
Avgifter för korttidsvistelse för personer över 18 år enligt SoL
Avgifter för särskilt boende, vård- och omsorgsboende
Bostadstillägg från Pensionsmyndigheten
Äldreförsörjningsstöd
Bidrag för bostadsanpassning

Avgifter för hemtjänst och stöd i ordinärt boende

Service- och omsorgsavgift

Nivå 1: 1–2 besök/månad
Avgift 708 kronor

Nivå 2: 3–14 besök/månad
Avgift 1 651 kronor

Nivå 3: 15 eller fler besök/månad
Avgift 2 359 kronor

Matdistribution

Kostavgift
51 kronor per portion, dessert 17 kronor per portion

Avgift mattransport
1–15 portioner 83 kronor per månad, 16–31 portioner 167 kronor per månad

Avlösarservice

Avgift 200 kronor/timma

Ledsagning

Avgift 219 kronor/månad

Trygghetslarm

Avgift 282 kronor/månad

Hemsjukvård

Avgift 293 kronor/månad

Dagverksamhet Måseskär

Färdtjänstavgift 67 kronor per enkelresa, 134 kronor tur och returresa*
Lunch 54 kronor per portion, kaffe/te 12 kronor, frukost/fika 16 kronor
*Taxan kan komma att ändras under året.

Avgifter för korttidsvistelse för personer över 18 år enligt SoL

Omsorg

Avgift 79 kronor/dygn eller maximalt 2 359 kronor/månad.

Kost

Avgift 128 kronor/dygn eller maximalt 3 988 kronor/månad.

Hygienpaket

Avgift 5 kronor/dygn.

Trygghetsplats

Maximalt 7 dygn
Kostavgift 128 kronor/dygn.

Avgifter för särskilt boende, vård- och omsorgsboende

Service- och omsorg

Avgift 3 359 kronor/månad.

Kost

Avgift 3 988 kronor/månad.

Baspaket (inte valfritt)

I ett baspaket ingår det exempelvis toalettpapper, tvättmedel och städmaterial.
Avgift 134 kronor/månad

Valfritt hygienpaket

Personliga hygienartiklar.
Avgift 195 kronor/månad

Hyra

Hyran ska betalas i förskott. Höjning av hyror för vård- och omsorgsboende görs årligen efter förhandling med Hyresgästföreningen. Information om nya hyror kommer i särskilt utskick.

Kost gäster/besökande

88 kronor per portion, dessert 17 kronor/portion, läsk/lättöl 13 kronor och kaffe 12 kronor.

Minskad avgift vid frånvaro

Om du vistas på sjukhus eller har annan planerad frånvaro görs eventuellt avdrag på avgiften. Planerad frånvaro ska meddelas minst en vecka i förväg.

För mer information om högkostnadsskydd och minibelopp se Avgifter inom Trygghet och stöd 2023.


Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Har du rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension. Du ansöker själv om tillägget hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Vid en ansökan om bostadstillägg prövas även rätten till äldreförsörjningsstöd.

De vanligaste skälen till avslag på ansökan om bostadstillägg är att du har både bostad och fritidshus. Det kan också vara att du bor tillsammans med någon eller har över 19 000 kronor i inkomst efter skatt.

Hela den totala ekonomin tas med i beräkningen. På pensionsmyndigheten.se kan du göra en beräkning innan du ansöker.

Har du inte möjlighet att göra det via webben kan du ringa Pensionsmyndighetens kundservice 0771–776 776 och få hjälp med en beräkning.

Du eller behörig anhörig kan ansöka

Du ansöker enklast och snabbast direkt på Pensionsmyndighetens webbplats. Där kan du även välja att ladda ned en ansökningsblankett. Ansökningsblanketten kan också beställas via Pensionsmyndighetens kundservice. Det är viktigt att ansökan fylls i korrekt och fullständigt för ett snabbare beslut. Är du anhörig till någon som inte längre kan ha hand om sin ekonomi kan du som anhörig göra ansökan åt din närstående. Mer information finns på Pensionsmyndighetens webbplats.

Ansök om bostadstillägg

Äldreförsörjningsstöd

Äldreförsörjningsstödet är ett stöd för dig som har låg eller ingen pension. Det innebär att du ska kunna betala för din försörjning och ditt boende så att du får en rimlig levnadsnivå.
Du ansöker om äldreförsörjningsstöd hos Pensionsmyndigheten

Bidrag för bostadsanpassning

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka bostadsanpassningsbidrag. I första hand ska du göra de förändringar du kan själv för att underlätta i din bostad samt prövat träning och hjälpmedel.

Bidrag för bostadsanpassning - kungalv.se

  Sidan uppdaterades: