Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Du får betala en avgift för service, vård och omsorg inom äldreomsorgen. Hur mycket det kostar beror på din inkomst och vilka utgifter du har.

Har du rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension. Du ansöker själv om tillägget hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Vid en ansökan om bostadstillägg prövas även rätten till äldreförsörjningsstöd.

De vanligaste skälen till avslag på ansökan om bostadstillägg är att du har både bostad och fritidshus. Det kan också vara att du bor tillsammans med någon eller har över 19 000 kronor i inkomst efter skatt.

Hela den totala ekonomin tas med i beräkningen. På pensionsmyndigheten.se kan du göra en beräkning innan du ansöker.

Har du inte möjlighet att göra det via webben kan du ringa Pensionsmyndighetens kundservice 0771–776 776 och få hjälp med en beräkning.

Du eller behörig anhörig kan ansöka

Du ansöker enklast och snabbast direkt på Pensionsmyndighetens webbplats. Där kan du även välja att ladda ned en ansökningsblankett. Ansökningsblanketten kan också beställas via Pensionsmyndighetens kundservice. Det är viktigt att ansökan fylls i korrekt och fullständigt för ett snabbare beslut. Är du anhörig till någon som inte längre kan ha hand om sin ekonomi kan du som anhörig göra ansökan åt din närstående. Mer information finns på Pensionsmyndighetens webbplats.

Ansök om bostadstillägg

Äldreförsörjningsstöd

Äldreförsörjningsstödet är ett stöd för dig som har låg eller ingen pension. Det innebär att du ska kunna betala för din försörjning och ditt boende så att du får en rimlig levnadsnivå.
Du ansöker om äldreförsörjningsstöd hos Pensionsmyndigheten

Bidrag för bostadsanpassning

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka bostadsanpassningsbidrag. I första hand ska du göra de förändringar du kan själv för att underlätta i din bostad samt prövat träning och hjälpmedel.

Bidrag för bostadsanpassning - kungalv.se

  Sidan uppdaterades: