Björkängen

Björkängens förskola invigdes 2015 och ligger intill Munkegärdeskolan. Förskolan har sex avdelningar för barn i åldrarna 1 - 5 år.

Om vår verksamhet

Björkängens förskola är en tvåplans förskola. Byggnaden är energieffektiv och byggd med solceller på taket. Ljusa, välplanerade lokaler och rik utomhusmiljö med stor gård som är uppdelad i två sektioner.

Förskolan har en gemensam ateljé med våtrum och en aktivitets- och samlingssal.

Vi vill erbjuda en vistelsetid med glädje och lärande, med många utmaningar i ett lekfullt sammanhang. På nedre plan finns fyra avdelningar med barn i åldrarna 1 -4 år och avdelningarna är indelade i två spår. Regnbågen/Stjärnfallet och Solkatten/Virvelvinden. Vi samarbetar spårvis för att ge barnen fler möjligheter till jämnåriga kompisar och att kunna utmana dem efter ålder och behov. Varje spår delar hygien- och målarrum.

På övre plan ligger avdelningarna Solstrålen och Månskenet med barn i åldrarna 3 - 5 år, även dessa två avdelningar arbetar i spår och även de delar hygien- och målarrum. Solstrålen och Månskenet samarbetar i tvärgrupper över avdelningarna och lägger stor vikt vid utomhuspedagogik.

Allas lika värde

Inom förskolan jobbar vi aktivt för att ingen form av mobbing, diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska förekomma. Vi tar hänsyn till varandra så att den gemensamma miljön är trivsam och trygg. Kränkande behandling kan vara bland annat fysisk, muntlig eller gester och minspel. Du som förälder och vi som personal har tillsammans med barnen ansvar för att vi når målet. Hur ansvaret fördelas för att verka förebyggande, när något händer och hur det följs upp finns beskrivet i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Den uppdateras årligen, enligt sjätte kapitlet i Skollagen. 

 

  Sidan uppdaterades: