Fontins naturreservat

Fontinområdet har en mycket omväxlande natur med stigar, vägar, skogsklädda höjder, mossmarker och gammal kulturmark med stengärdsgårdar och torp. Det är sedan 1993 klassat som naturreservat och är Kungälvs mest välbesökta naturområde som används för rekreation genom många olika typer av aktiviteter.

Hit kommer cirka 700 personer i alla åldrar varje dag, året runt. Motionscentralen som är centrum för motionsspåren ligger intill den lilla sjön Svarte mosse. Vintertid, då Svarte mosse är isbelagd, är den en populär plats för barnen att lära sig skridskoåkning. För utförsåkarna är skid- och pulkabacken vid Tveten en stor tillgång.

I norra delen av Fontin ligger också platsen för det gamla torpet Kolebacka, bostadshuset är borta men ladan är kvar och har inretts till samlingslokal.

Den lokala orienteringsklubben har en hel del verksamhet här och arrenderar mark för sin klubbstuga intill motionscentralen. Bohusleden, som är en vandringled som sträcker sig från Lindome till Strömstad (cirka 37 mil), passerar genom Fontinområdet och förbi motionscentralen.

  Sidan uppdaterades: