Fontins naturreservat

Fontinområdet har en mycket omväxlande natur med stigar, vägar, skogsklädda höjder, mossmarker och gammal kulturmark med stengärdsgårdar och torp. Det är klassat som naturreservat och är Kungälvs mest välbesökta naturområde.

Hit kommer cirka 700 personer i alla åldrar varje dag, året runt. Motionscentralen som är centrum för motionsspåren ligger intill den lilla sjön Svarte mosse. Vintertid, då Svarte mosse är isbelagd, är den en populär plats för barnen att lära sig skridskoåkning. 

I norra delen av Fontin ligger också platsen för det gamla torpet Kolebacka, bostadshuset är borta men ladan är kvar och har inretts till samlingslokal.

Den lokala orienteringsklubben har en hel del verksamhet här och hyr mark för sin klubbstuga intill motionscentralen. Bohusleden, som är en vandringled som sträcker sig från Lindome till Strömstad (cirka 37 mil), passerar genom Fontinområdet och förbi motionscentralen.

Detta finns i naturområdet

  • Bänkar och bord
  • Vindskydd
  • Utkiksplatser med bänkar
  • Grillplats
  • Motionsspår
  • Utegym
  • Motionscentral
  • Sopkärl, toaletter och café vid motionscentralen Kotten

Vandringleder i området

Både bohusleden och andra spår med varierande längd finns i Fontins naturreservat.

Läs mer om vandringsleder i Kungälv här

  Sidan uppdaterades: