Ansök om bistånd

Kommunen erbjuder hjälp och stöd på många olika nivåer. Det kan vara allt från att få hjälp med att handla mat, till att söka en egen lägenhet på ett särskilt boende.

Så gör du för att få hjälp

Kontakta kommunens biståndsenhet. Här arbetar handläggare som gör en biståndsbedömning. De tar emot din ansökan, utreder och fattar beslut enligt socialtjänstlagen, om vilka insatser som passar just ditt behov.

På ansökan anger du om du ansöker om särskilt boende, hemtjänst eller trygghetslarm. Ansökningsblankett hittar du under rubriken Blanketter nedan.

Biståndshandläggarna kan svara på frågor om vilka insatser du kan söka.

Efter att du fått ditt beslut

Efter beslut går uppdraget vidare till aktuell verksamhet, till exempel ett hemtjänstområde eller till boendegruppen för erbjudande om en lägenhet på ett äldreboende.

Så överklagar du

Ett beslut från Biståndsenheten kan alltid överklagas. På beslutet finns information om hur en formell överklagan ska gå till.

Broschyrer

Vård och omsorg i Kungälvs kommun
Avgifter inom Trygghet och stöd

Blanketter och tjänster

Ansökan om service och omsorgsinsatser enligt socialtjänstlagen

Kontakt

Kundcenter 0303-23 80 00
Fråga efter biståndshandläggare.

  Sidan uppdaterades: