Trygg idrott

En trygg idrott är en idrott fri från mobbing, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna, är delaktiga, att alla får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

För att vi ska få och fortsätta ha en trygg idrottsmiljö i framtiden behöver Kungälvs kommuns föreningar arbeta med den värdegrund som idrottsrörelsen gemensamt kommit fram till. Dessa fyra värdegrunder finns:

 • Glädje och gemenskap
 • Demokrati och delaktighet
 • Allas rätt att vara med
 • Rent spel

Kungälvs kommun har samlat olika dokument och länkar nedan. Det är för att underlätta för föreningslivet gällande barnkonventionen, registerutdrag hos polisen för ledare, samt barnens spelregler.

Trygg idrott och bidrag till föreningar

Det är också ett krav att föreningarna ska arbeta med att idrotten ska vara trygg för barn och ungdomar, för att kunna ta del av de bidrag som föreningen söker av Kommunen.
Länk till beslut: Stöd till föreningar (pdf-fil, 266kB)

Barnens spelregler

Barnens spelregler kommer från Riksidrottsförbundet och Bris, som du finner i länken nedan, där det även finns en film för varje regel.

Barnens sju spelregler är:

 1. Alla barn är lika mycket värda och ska behandlas med respekt
 2. Alla barn har rätt att träna och utvecklas på sina villkor
 3. Alla barn har rätt till stöttande vuxna
 4. Inget barn ska bli utsatt för sexuella övergrepp
 5. Inget barn ska bli utsatt för våld
 6. Inget barn får bli utsatt för mobbning eller trakasserier
 7. Alla barn har rätt att känna sig delaktiga i sin förening

Länk till barnens spelregler

Trygg idrott, information från Riksidrottsförbundet

Se länk nedan till Riksidrottsförbundets (RF) hemsida. På denna sida finner du allt från information om idrottsombudsmannen till annat stödmaterial för dig och din förening för att idrotten ska kunna vara trygg för alla.

Länk till Riksidrottsförbundets hemsida

Barnkonventionen är lag

Se länkar nedan från Riksidrottsförbundets (RF) hemsida. På denna sida finner du information om barnkonventionen i idrotten. Det finns även en bra guide om barnkonventionen för idrottsföreningar och förbund.

Länk till Riksidrottsförbundets hemsida om barnkonventionen

Länk till guide om barnkonventionen för idrottsföreningar och förbund

Utdrag ur belastningsregistret hos polisen

Enligt lag har en förening rätt att begära ett begränsat registerutdrag från Polisen, av den som ska arbeta med eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt med barn.

Föreningen är ansvarig för att kontrollen genomförs. Det är däremot ledaren själv som begär utdrag från Polisen och uppvisar det för sin förening. Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen.

Se länk nedan till polisens hemsida för en beskrivning för att kunna beställa ett utdrag ur belastningsregistret för dig som ledare:

Länk till polisens hemsida för utdrag i belastningsregistret

  Sidan uppdaterades: