Kungälvs kommuns integritetspolicy

GDPR (General Data Protection Regulation) är en dataskyddsförordning som gäller i hela EU. Den ger ett starkt skydd för din personliga integritet och ger stor kontroll över dina personuppgifter.

Därför sparar vi personuppgifter

Kungälvs kommun sparar personuppgifter i sina olika verksamheter för att kunna ge dig så bra service som möjligt. Vissa personuppgifter måste vi spara för att kunna leva upp till våra myndighetskrav. Annan behandling av personuppgifter bygger på frivillighet, vilket kan vara bilder eller filmer till exempel.

Vi sparar ingen personlig information från våra besökare på kungalv.se om du bara besöker webbplatsen. Däremot kan du välja att följa vissa sidor och få e-post när informationen uppdateras. Då behöver vi spara din e-postadress. Den sparas sedan så länge sidan du prenumererar på finns kvar, eller du väljer att avprenumerera.

Det är viktigt för oss att dina personuppgifter är skyddade och sparas på ett säkert sätt. Vi har rutiner för hur vi sparar personuppgifter och varför. Vi sparar inte heller några personuppgifter längre än vad som behövs.

Dina rättigheter

Dataskyddsförordningen ger dig större kontroll över dina personuppgifter än tidigare lagstiftning gjorde.

Du har till exempel rätt att:

  • få veta vilken information Kungälvs kommun har om dig
  • uppdatera och i vissa fall radera dina uppgifter. Vi får däremot inte ta bort uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
  • få kopior på dina personuppgifter som vi har sparat i ett strukturerat format.


Offentlighetsprincipen

Alla meddelanden du skickar till oss, till exempel i formulär på kungalv.se, brev, e-post eller fax, blir en allmän handling som kan läsas av andra om inte uppgifterna omfattas av sekretess. Dina inlämnade uppgifter kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen (var och ens rätt till insyn och kontroll av myndigheter, bland annat rätten att ta del av offentliga handlingar). Förutom de ärenden som är sekretess som styrs av Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Här på kungalv.se kan du lämna synpunkter utan att uppge dina kontaktuppgifter, men då kan vi inte återkoppla till dig.

Begära ut dina uppgifter eller lämna synpunkter

Personuppgiftsansvarig för Kungälvs kommun är de politiska nämnderna. Om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter kan du kontakta oss.

Begäran om registerutdrag

Du kan också kontakta våra dataskyddsombud:

 dataskyddsombud@kungalv.se eller 0303-23 80 00.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att höra av dig till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Läs mer på Datainspektionens webbplats (extern länk, öppnas i nytt fönster) 

  Sidan uppdaterades: