Trummor och slagverk

Att spela trummor och slagverk i Kulturskolan innebär att du får lära dig att spela trumset men också prova på virveltrumma, marimba/xylofon och timpani.

Trummor och slagverk

Årskurs 4–9 och gymnasiet

Det vanligaste instrumentet inom slagverksfamiljen är trumset. Du får lära dig olika trumkomp, koordinationsövningar och teknik. Du får också möjlighet att spela klassiska slagverk som till exempel virveltrumma, marimba/xylofon och timpani. Vi spelar både efter noter och på gehör.
Vill du spela mer? Fråga din lärare om att spela i en Rockgrupp! Det räknas som ensemble och kostar inget.

  Sidan uppdaterades: