Trummor och slagverk

Att spela trummor och slagverk i Kulturskolan innebär att du får lära dig att spela trumset men också prova på marimba och andra rytminstrument i slagverksfamiljen.

Årskurs 4–9 och gymnasiet

Det vanligaste instrumentet inom slagverksfamiljen är trumset. Du får lära dig olika trumkomp, koordinationsövningar och teknik. Du får också möjlighet att spela klassiska slagverk som till exempel virveltrumma, marimba och andra rytminstrument. Vi spelar både efter noter och på gehör. Vill du spela mer? Fråga din lärare om att spela i en Rockgrupp! Det räknas som ensemble och kostar inget.

 Sök kurser inom trummor/slagverk
  Sidan uppdaterades: