Bräcke

Bräcke Förskola är belägen i Kode samhälle, nära Kode skola och med skogen som närmaste granne. Förskolan består av sex avdelningar för barn i åldrarna 1-5 år.

Om vår verksamhet

Vi erbjuder en stor gård med en vacker utemiljö som inspirerar till olika lekar och aktiviteter. Varje avdelning sätter sin prägel på lärmiljöer efter barnens intressen och temaarbete. Det finns goda möjligheter att pendla till och från Kode med både buss och tåg.

En gemensam grundtanke genomsyrar vårt arbete på de tre förskolorna i Kode. Vårt främsta mål är att erbjuda en rolig, trygg och lärorik utbildning för alla barn.

Pedagogerna arbetar aktivt med att dela barngrupperna i mindre grupper under större delen av dagen. Detta skapar optimala förutsättningar för lek och lärande i styrda aktiviteter med undervisning i fokus samt i andra undervisningssituationer, samtidigt som personalen har en trivsam arbetsmiljö.

Omsorg, utveckling och lärande smälter samman i vår grundverksamhet och utgör en stabil grund för ett livslångt lärande. Länk till läroplanen för förskolan.

Grön Flagg är en del av vår verksamhet som vi jobbar aktivt med under året. Vi har under årens gång haft fokus på att utveckla förskolegården till en mer pedagogisk arena. På vårterminen 2024 satsar vi på vila och återhämtning för barnen.

Pedagogerna ser till att barn med olika åldrar eller intressen möts från de olika avdelningarna för gemensamma aktiviteter som idrott, utomhusaktiviteter, Hjärtestunder eller Röris.

Vårt övergripande mål är att ingen individ ska utsättas för kränkande behandling, mobbning eller diskriminering under sin tid på förskolan. Vi strävar aktivt efter trygga lärmiljöer och en god arbetsmiljö. All personal på förskolan delar ansvaret för att uppnå dessa mål, och vi värdesätter vårdnadshavarnas stöd i detta arbete. I planen mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi gemensamt kan agera förebyggande och hur vi följer upp vårt arbete när något inträffar.

Förskolan är barnens arena och vårt fokus är att sätta barnet i centrum samt att de får ta del av en lek- och lustfylld utbildning som vilar på demokratiska värden. Vi utmanar barnen och lägger grunden till ett livslångt lärande i en trygg och stimulerande miljö. En förskola där alla har rätt att bli sitt bästa jag.

 

  Sidan uppdaterades: