Ansök om kulturbidrag i form verksamhetsstöd

Är du en professionell kulturutövare kan du söka bidrag i form av verksamhetsstöd. Här finner du information om hur du söker bidraget samt vilka kriterier som behöver vara uppfyllda.

Kungälvs kommun bidrar med kulturbidrag i form av verksamhetsstöd. Verksamhetsstöd söks för varje kalenderår. Stödet kan endast sökas av professionella kulturutövare och kräver en juridisk person/organisation som huvudman. Ansökan ska inkomma till kommunen senast den 1 oktober varje år och söks för kommande verksamhetsår.

För att få verksamhetsstöd krävs en juridisk person/organisation som huvudman. Offentligt finansierade institutioner, förvaltningar eller bolag beviljas inte stöd till egen verksamhet.

Kulturbidrag i form av verksamhetsstöd syftar till att ge förutsättningar för ett kulturliv inom
kommunen där professionella verksamheter med långsiktiga verksamhetsmål får stöd i sitt
kulturella utövande. Dessa verksamheter ska i sin tur bidra till att möjliggöra för medborgare och besökare i Kungälvs kommun att ta del av varierat, kvalitativt och brett kulturutbud.

Verksamhetsstöd lämnas endast till professionella utövare. Det innebär en person/grupp
som genomgått konstnärlig högskoleutbildning, annan konstnärlig yrkesutbildning eller
bedriver en dokumenterad konstnärlig yrkesverksamhet.

Här kan du läsa mer om verksamhetsstödet och se hur du ansöker

  Sidan uppdaterades: