Kulturbidrag

Som professionell kulturutövare kan du söka bidrag i form av verksamhetsstöd. Läs mer om hur du söker bidraget och vilka kriterier som behöver vara uppfyllda.

Sök kulturbidrag

Du som är en professionell kulturutövare och har en juridisk person/organisation som huvudman har möjlighet att söka kulturbidrag. Bidraget delas ut i form av verksamhetsstöd.
För att söka behöver du ha en konstnärlig högskoleutbildning eller annan likvärdig konstnärlig yrkesutbildning. Du kan också driva en en dokumenterad konstnärlig yrkesverksamhet.

Ansökan ska tydligt beskriva innehållet i verksamheten och beräknande av kostnader och intäkter. Ansökan bör också innehålla en motivering/beskrivning av hur verksamheten uppfyller de angivna bedömningskriterierna.
Verksamhetens stadgar ska bifogas ansökan.

Stöd beviljas endast till konstnärliga och kulturella verksamheter som äger rum i Kungälvs kommun och är tillgängliga för allmänheten.

Syfte med bidraget

Kulturbidragets syfte är att ge förutsättningar för ett rikt kulturliv i kommunen, där professionella kulturutövare med långsiktiga verksamhetsmål får ekonomiskt stöd.

Du som får bidrag ska bidra till att boende och besökare i kommunen får ett varierat och brett kulturutbud av god kvalitet.

Kulturbidraget söks för varje kalenderår

Ansökan ska ha kommit till kommunen senast den 23 oktober och söks för kommande verksamhetsår. 
Ansökan skickas till Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv alternativt e-postadress: kommun@kungalv.se

  Sidan uppdaterades: