Kulturbidrag

Som professionell kulturutövare kan du söka bidrag i form av verksamhetsstöd. Läs mer om hur du söker bidraget och vilka kriterier som behöver vara uppfyllda.

Kriterier för ansökan

Du behöver ha en konstnärlig högskoleutbildning eller annan likvärdig konstnärlig yrkesutbildning. Din ansökan ska tydligt beskriva verksamhetens innehåll, kostnads- och intäktsberäkningar och motivera hur verksamheten uppfyller bedömningskriterierna. Här kan du läsa mer om riktlinjerna för kulturbidrag och verksamhetsstöd.
Du ska också skicka med din verksamhets stadgar.

Vem kan få stöd?

Bidrag ges endast till konstnärliga och kulturella verksamheter som som sker i Kungälvs kommun och som är tillgängliga för allmänheten. 

Syfte med bidraget

Bidraget syftar till att främja ett rikt kulturliv i kommunen genom att stödja professionella kulturutövare med långsiktiga mål. Målet är att erbjuda boende och besökare ett varierat kulturutbud av hög kvalitet.

Viktiga Datum

Ansökan för kommande verksamhetsår ska vara inskickad senast den 1 september varje år.

 

  Sidan uppdaterades: