Kompetenscentrum

Kompetenscentrums verksamheter som studie- och yrkesvägledning, vuxenutbildning, integration och näringslivsstöd samverkar tätt för att erbjuda det stöd som krävs för att hjälpa personer i behov av stöd för att komma ut i arbete. Kommunen samarbetar nära med näringslivet och myndigheter för att effektivt hjälpa personer till egenförsörjning.

Kompetenscentrum koordinerar stödinsatser kring

Kontakt

Om du har frågor eller behöver komma i kontakt med kompetenscentrum mejlar nu kompetenscentrum@skola.kungalv.se.

  Sidan uppdaterades: