Aröd Etapp 3

På den här sidan kan du följa utvecklingen av VA-utbyggnaden i Aröd Etapp 3.

Projektering/utredning: Sommar 2021
Byggtid:
Vinter 2024 - Vinter 2025
Status: Projektering pågår
Projektör: Sweco, Göteborg
Entreprenör: Uppges efter upphandling
Projektledare för VA utbyggnaden: Björn Midas

2022-11-24

Projekteringen fortsätter

Kommunen och projektören har genomfört ytterligare platsbesök under hösten och arbetar nu vidare med projekteringen. Vi ser nu över vilka anpassningar som kan göras för att undvika de stabilitetsproblem som finns i vissa delar av Aröd Etapp 3.

2022-08-31

Utredning kring stabilitetsproblem 

Utredningsmaterial gällande stabilitetsproblemen inom Etapp 3 har sammanställts och lämpliga lösningsaralternativ för VA-utbyggnaden håller på att utvärderas. 

Johan Rydén på MEXL. AB går in som projektledare för Etapp 3. Frågor gällande utbyggnaden hänsvisas till Johan som du enklast når via e-post överst på sidan.
 

2022-05-17

Uppdatering 

Kommunen kommer att delta i ett möte med Södra Aröds Vägförening den 7 maj 2022.

2022-02-08

Uppdatering 

Undersökningar visar att det finns stabilitetsproblem inom området. Utredningar pågår.

2022-01-04

Ny projektledare på etappen

Vlad Dauzhuk på Mexl tar över ansvaret som projektledare på etappen efter Zacharias Holmén. Alla frågor om utbyggnaden hänvisas därför till Vlad som du enklast når via e-post överst på sidan.

2021-09-24

Vägarbeten inom Aröd E1 påverkar framkomligheten vecka 40

Entreprenadarbetet inom Aröd Etapp 1 närmar sig färdigställande och återställningsarbeten planeras nu. Under perioden 4 — 8 oktober kommer återställningsarbeten att ske på Norra Arödsvägen, se aktuell sträcka med röd markering i bild nedan. Skador på vägen kommer att åtgärdas och asfaltering sker.

Vägen kommer att vara avstängd under arbetstid klockan 08:00 — 16:00. Under arbetstid hänvisas trafiken att köra via Norra Aröd enligt skyltar som kommer att placeras ut på plats en vecka i förväg. Se markeringar i ritningen nedan. Efter arbetsdagens slut kommer trafik att kunna passera som vanligt. Skolbussar och räddningstjänst kommer att ges möjlighet att passera som vanligt.

 Här hittar du mer information om framkomligheten under arbetets gång (pdf)

2021-07-12

Omstrukturering av hemsida

I samband med att vi gör vissa förändringar på Kungälvs kommuns hemsida ändras projektsidornas adress (URL) och kommer inte längre att fungera om du lagt in en VA-projektsida som ett bokmärke eller favorit. Kommande uppdateringar kommer att leda dig till rätt projektsida som vanligt och innebär inte att du måste prenumerera om på sidan du är intresserad av.
 

2021-05-20

Detaljprojektering pågår, utförande några år bort

Som många av er säkert sett så pågår VA-arbetet inom Aröd Etapp 1 och beräknas vara färdigställdt till hösten 2021. Näst på tur är Aröd Etapp 2 och Etapp 4, men dessa etapper kan inte påbörjas direkt eftersom reningsverket inte har kapacitet att ta emot mer spillvatten just nu. I väntan på åtgärder för att kunna ta emot spillvattnet har etapperna detaljprojekterats så att bygghandlingen ska finnas redo när byggnation kan ske. Tidplan för utförande kommer på denna hemsida längre fram.

Parallellt med projekteringen utförs det geotekniska utredningar för att klarlägga behovet av eventuella förstärkningsåtgärder inom Etapp 3.

2020-12-18

Uppdatering 

Ett omtag för etappen har tagits under året, då man i samband med geotekniska undersökningar fann stabilitetsproblem längs med den ursprungliga sträckningen. Nu finns ett nytt principförslag framme, som innebär att ledningen inte går i Södra Arödsvägen, utan fastigheter ansluts istället från Öster.

2020-11-24

Utredningar pågår

Under augusti gjordes ett platsbesök för att undersöka alternativa sträckningar. Det utreds nu hur ledningarna inom etappen ska dras.

2020-11-19

Välkommen till projektsidan för Aröd etapp 3 

Arbetet med att bygga ut VA i Aröd har nu kommit så långt att vi behöver skicka mer riktad information som gäller just dig i det här området. Zooma in till din fastighet i kartan och kontrollera att du tillhör den här etappen. Följ sidan genom att skriva in din e-postadress i rutan med rubriken "prenumerera på sidan". Då får du ett e-postmeddelande när vi uppdaterar sidan.

Den tidigare uppdelningen av området, Aröd Norra, Aröd Västra och Aröd Södra har tagits bort.

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp.

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

 

  Sidan uppdaterades: