Lilla Risby – Vävra

På den här sidan kan du följa arbetet med att bygga ut VA mellan Lilla Risby och Vävra.

Byggtid: mars 2022 - december 2023
Status: byggs
Projektör: Totalentreprenör Västmark Entreprenad AB
Entreprenör: Totalentreprenör Västmark Entreprenad AB
jourkontakt:
Jonatan Kuosku  på Västmark Entreprenad AB 0766-517585
Projektledare: 
Simon Samuelsson Kungälvs kommun

2023-09-12

Arbetet med att bygga pumpstation i Lilla Risby och i Vävra pågår.

 

2023-03-22

Ledningar klara, arbetet fortsätter

Skanskas arbete med att lägga ledningarna är klara så när som på en liten sträcka där vi fått en skada på en avloppsledning. Detta kommer att lagas under våren när marken har torkat upp lite bättre. Besiktning av marken och skadeutredning för berörda markägare pågår nu. Under våren kommer man att börja bygga avloppspumpstationer. En vid Vävra och en i Lilla Risby. Totalentreprenör för detta är Västmark Entreprenad AB. byggtiden för detta är beräknad till fram till slutet av året. projektör och entreprenör kan ni ändra till Totalentreprenör Västmark Entreprenad AB

2022-10-10

Ledningar klara efter årsskiftet

Arbetena med VA-ledningar löper på och ledningaran planeras vara färdiga Februari 2023. Under 2023 kommer man även att påbörja byggantionen av pumpstationer, en i Lilla Risby och en i Vävra.

2022-02-11

Uppdatering

Arbetena är påbörjade vid Vävra korsväg och kommer att successivt dra sig bort mot Lilla Risby.

2021-10-04

Uppdatering tidsplan och upphandling

Sträckan Björkås — Guddeby, Guddeby — Lilla Risby, Lilla Risby — Vävra är upphandlade som en entreprenad. Arbetet med ledningsförläggning kommer att  påbörjas i november med startpunkt i Björkås. Arbetet påbörjas därefter i Guddeby — Lilla Risby fram emot december. Arbetet för sträckan Lilla Risby — Vävra påbörjas i mars 2022. Tiderna är ungefärliga och kan ändras. Arbeten med samtliga tre sträckor kommer att ske parallellt.

2021-09-24

Uppdatering byggstart

Utsättning av arbetsområdet pågår. Kommunen och Skanska kommer att dela etablering på Guddeby gård. Etablering väntas ske första november 2021. Gräv- och rörtryckningsarbeten väntas fortfarande påbörjas i mitten av november.

2021-07-12

Omstrukturering av hemsida

I samband med att vi gör vissa förändringar på Kungälvs kommuns hemsida ändras projektsidornas adress (URL) och kommer inte längre att fungera om du lagt in en VA-projektsida som ett bokmärke eller favorit. Kommande uppdateringar kommer att leda dig till rätt projektsida som vanligt och innebär inte att du måste prenumerera om på sidan du är intresserad av.
 

2021-07-02

Uppdatering överklagan

Förvaltningsrätten gick på kommunens linje som nu har skrivit kontrakt med Skanska Sverige AB. I augusti kommer man att påbörja förarbeten med utsättning av arbetsområden och etableringsytor. Gräv- och rörtryckningsarbeten är planerade att börja i november. Skanska har för avsikt att börja med arbeterna vid Björkås och jobba sig bort mot Vävra.

2021-04-28

Sträckan överklagad

Upphandlingen för sträckan Björkås - Vävra har blivit överklagad. Entreprenaden kan inte starta förens överklagadeproscessen haft sin gång. Överklagandeprocessen kan ta flera månader.

2021-04-21

Upphandlingen är avslutad

Sträckan Björkås - Vävra är nu tilldelad. Vinnande entreprenör är Skanska. Nu avvaktar vi de 10 besvärsdagar för att se om tilldelningen blir överklagad.

2021-02-04

Sträckan upphandlas just nu

 Entreprenaden är nu ute på upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Sprid till vänner och bekanta i området utmed ledningen om att den här sidan finns och att den går att prenumerera på. När bygget börjar kommer vi i första hand att informera er den här vägen.

2020-06-16

Flera sträckor upphandlas samtidigt

Projekteringshandlingarna som företaget WSP tagit fram åt kommunen granskas just nu. Hela sträckan från Björkås till Vävra kommer att upphandlas som en enda entreprenad. Men informationen på den här sidan kommer även i fortsättningen att koncentrera sig på sträckan mellan Lilla Risby och Vävra i första hand. Följ den här sidan genom att skriva in din e-postadress i rutan med rubriken "prenumerera på sidan". Då får du ett e-postmeddelande när den här sidan uppdateras med ny information.

Om projektsidan

På den här projektsidan kan du följa arbetet med att bygga ut VA mellan de två platserna i rubriken. Här kommer vi löpande att informera när något viktigt händer i projektet. Det kan exempelvis vara när en utredning är klar och när projektet går in i ett nytt skede. När själva bygget av ledningen är i gång kan informationen på den här sidan mer handla om saker som exempelvis påverkar framkomligheten i området. Glöm inte att skriva in din e-postadress i rutan med rubriken "Prenumerera på sidan". Då får du ett e-postmeddelande från kommunen när sidan uppdaterats med ny information.

  Sidan uppdaterades: