Skapande skola

Statsbidraget Skapande skola från Kulturrådet ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egen kulturbudget.

Alla barn och unga har rätt att få ta del av professionell och kvalitativ konst och kultur, som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i. På så sätt kan de påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor. De ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst. 

I Kungälvs kommun arbetar vi med skapande skola på kommunens alla skolor med olika projekt i alla årskurser. Det kan vara arbete med film, animation, dans, rytmik, teaterföreställningar, musikföreställningar, konst med mera. Oftast kommer aktören ut till skolan och eleverna får vara med om aktiviteten på plats. I andra fall får elever åka in till exempelvis Mimers Kulturhus för att vara med om en föreställning på teatern eller aktivt deltaga i en workshop. Vi som arbetar med Skapande skola är rektorer och pedagoger i styrgrupp respektive ombudsgrupp samt en samordnare.

  Sidan uppdaterades: