Försäkringar i skolan

Kungälvs kommun har tecknat kollektiv olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. Avtalet gäller från 1 januari 2020 till 31 december 2020.

Ditt barn är olycksfallsförsäkrat på heltid. En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse. Försäkringen gäller inte för sjukdom. Vid olyckshändelse ska du som förälder själv kontakta försäkringsbolaget.

Skador ska i första hand anmälas via formuläret på Protectors hemsida. 

Anmäl skada (extern länk, protectorforsakring.se)

Om du av någon anledning inte kan anmäla på Protectors hemsida är du välkommen att kontakta försäkringsbolaget direkt för hjälp.

 

  Sidan uppdaterades: