Försäkringar i skolan

Kungälvs kommun har tecknat kollektiv olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. Avtalet gäller från 1 januari 2018 till 31 december 2018.

Ditt barn är olycksfallsförsäkrat på heltid. En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse. Försäkringen gäller inte för sjukdom. Vid olyckshändelse ska du som förälder själv kontakta försäkringsbolaget.

Vi har nu uppdaterat skadeblanketterna efter den nya lagstiftningen om GDPR.
Skador gällande vår kommunolycksfallsförsäkringen ska i första hand fyllas i på vår hemsida.

Länk till försäkringsbolaget: https://www.protectorforsakring.se/#!/anmal-skada

Om man mot förmodan inte kan anmäla på hemsidan fyller man i bifogad blankett. Den är uppdaterad med ett fält där skadelidande kan ge sitt samtycke. Detta fält måste fyllas i innan vi kan kontakta den skadelidande. Det är därför av yttersta vikt att ni uppdaterar er hemsida med de nya blanketterna som är bifogade i mailet.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta försäkringsbolaget, se kontaktuppgifter ovan till höger

 

  Sidan uppdaterades: