Försäkringar i skolan

Kungälvs kommun har tecknat kollektiv olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde.

Ditt barn är olycksfallsförsäkrat på heltid. En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse. Försäkringen gäller inte för sjukdom. Vid olyckshändelse ska du som förälder själv kontakta försäkringsbolaget.

Skador ska i första hand anmälas via formuläret på Protectors hemsida. 

Anmäl skada (extern länk, protectorforsakring.se)

Om du av någon anledning inte kan anmäla på Protectors hemsida är du välkommen att kontakta försäkringsbolaget direkt för hjälp.

Ersättning av elevers privata egendom

Vid skada eller stöld av elevers privata egendom ansvarar skolan endast om skolan genom vårdslöshet (fel eller försummelse) orsakat skadan. Detta medför att, i de allra flesta fall, kommer skolan inte att lämna någon ersättning. Skolan rekommenderar därför att elever inte har dyrbara kläder, mobiltelefoner, smycken eller annan stöldbegärlig egendom med till skolan. Under idrottslektioner kan skolan erbjuda förvaringsplats för föremål av mindre värde men ansvarar inte för dessa. Det ska även poängteras att skolan inte heller har skadeståndsansvar (ersättningsskyldighet) för föremål som förvaras i elevskåp.

Mer information om skadestånd


 

  Sidan uppdaterades: