Bostadslös

Om du är bostadslös eller riskerar att bli bostadslös vilar mycket ansvar på dig själv. Här finns information om vad du kan själv kan göra och om vad du kan få hjälp med.

Ansvar för att hitta en bostad
Tips och information om hur du söker en bostad
När kan jag få stöd från socialtjänsten med att lösa min boendesituation?
Kriterier för att få bistånd till boende.
Jag har ingen inkomst men behöver lägenhet. Hur gör jag?
Jag har ingenstans att bo. Vart ska jag vända mig?
Vad gör jag när läget är akut?
Hjälp med att förhindra vräkning

Ditt ansvar att hitta en bostad

Det är brist på bostäder vilket gör att det är svårt att hitta en bostad. Socialtjänsten har ingen skyldighet att ordna boende på grund av allmän bostadsbrist. Ansvaret för att lösa din boendesituation ligger i första hand på dig själv. Om du har svårt att få boende på grund av andra orsaker än allmän bostadsbrist kan du ansöka om bistånd till bostadsanskaffning. Vi kan även hjälpa dig som riskerar att bli vräkt från ditt nuvarande boende. Det är bara i vissa fall som socialtjänsten kan erbjuda stöd i form av bostad. För att detta ska vara aktuellt måste vissa villkor vara uppfyllda.

Tips och information om hur du själv söker bostad

Tips, råd och information om hur själv du söker bostad

När kan jag få stöd från socialtjänsten med att lösa min boendesituation?

Var och en är utifrån sin förmåga i första hand skyldiga att försörja sig själv och sin familj. I detta ingår också att ordna bostad. Du behöver därför söka bostad via bostadsförmedling, bostadsföretag, förmedlingar i andra hand eller försöka ordna din boendesituation på något annat sätt. Socialtjänsten kan hjälpa dig med tips och information om hur du söker bostad.

Kriterier för bistånd till boende

Socialtjänsten gör alltid en enskild bedömning av en ansökan om bistånd.
Kriterier som ska vara uppfyllda för att du ska ha rätt att få hjälp med att ordna boende. (Observera att skulder inte är ett skäl att få hjälp med boende av socialtjänsten):

  • Du ska vara helt bostadslös (sakna tak över huvudet) eller kommer att bli helt bostadslös.
  • Du ska ha gjort allt du kan för att på egen hand lösa din boendesituation utan framgång. Det innebär att du har planerat och sökt boende i god tid. Innan socialtjänsten eventuellt går med på bistånd till boende, ska alla dina möjligheter att på egen hand ordna bostad vara uttömda. Det innebär att du i första hand ska sova hos släkt eller vänner och använda dina egna pengar för att bo på exempelvis vandrarhem. Du ska också ha sökt boende över hela Sverige.
  • Du ska ha speciella svårigheter att på egen hand skaffa bostad. Generella svårigheter som delas av alla som söker bostad nära eller i en storstad med bostadsbrist räcker alltså inte som skäl. Du ska sakna förmåga att skaffa bostad på egen hand.
  • Du ska tillhöra en socialt utsatt grupp som behöver särskild hjälp att skaffa en bostad. Det kan till exempel handla om missbruk eller psykisk funktionsnedsättning.

Vill du få rådgivning om din boendesituation eller vill söka ekonomisk hjälp kontaktar du Socialtjänstens gemensamma mottagning, Det gör du genom kommunens Kundcenter.

Jag har ingen inkomst men behöver en lägenhet. Hur gör jag?

Du behöver ha någon form av försörjning för att kunna söka och få en bostad. Om du helt saknar pengar och inte har några möjligheter för att klara ditt uppehälle, kan du ansöka om hjälp med pengar från socialtjänsten. Socialtjänsten gör då en personlig bedömning om du har rätt till ekonomiskt bistånd eller inte. Här finns mer information om ekonomiskt bistånd

Jag har ingenstans att bo. Vart ska jag vända mig?

Du behöver ordna med boende genom att till exempel ställa dig i bostadsköer, kontakta privata hyresvärdar och söka andrahands- och inneboendekontrakt. Här finns information om att hitta bostad Det kan också vara bra att fråga runt bland vänner och bekanta om det finns någon som kan erbjuda dig en sovplats.

Vad gör jag när läget är akut?

Om du är akut hemlös kan du vända dig till socialtjänsten  för att ansöka om hjälp. Socialtjänsten gör då en personlig bedömning om du har rätt till hjälp kring din boendesituation eller inte. Om du är akut bostadslös och inte kan ordna en sovplats för natten kan du i särskilda fall ha rätt till ett tillfälligt boende.

Det här gäller om du saknar någonstans att sova för natten och vill ansöka om boende:

  • Du ska ha uttömt alla dina möjligheter att ordna boende för natten på egen hand genom att fråga din omgivning om hjälp. Du ska ha använt dina egna pengar till boende och aktivt sökt boende över hela Sverige.
  • Du behöver ta med en fullständig kontoöversikt från alla banker där du är kund. En kontoöversikt visar de konton du har hos en bank.
  • Du behöver också ta med kontoutdrag för tre månader tillbaka och en kontrolluppgift från Skatteverket.
  • Du behöver kunna visa att du har sökt boende och vilka boenden du sökt. Det kan vara till exempel mejl till hyresvärdar och utdrag från de bostadsförmedlingar du sökt boende hos.
  • Vid behov kan du behöva lämna in fler uppgifter.

Hjälp med att förhindra vräkning

När det finns en risk att du kommer att förlora din bostad skickar hyresvärden information till socialtjänsten. Socialtjänsten arbetar med att förhindra vräkning genom att stötta personer eller familjer så att de inte förlorar sin bostad. Stödet kan vara hjälp till att hantera och planera sin ekonomi. Det kan även vara stöd för att få vardagen att fungera till exempel stöd i kontakt med myndigheter, sjukvård eller organisationer.

Vad gör jag om jag får en hyresskuld?

Undersök om du kan lösa skulden på egen hand eller med hjälp av stöd från familj och vänner.
Kontakta din hyresvärd och fråga om du kan få en avbetalningsplan. Om skulden redan gått vidare till inkasso vänder du dig till inkassoföretaget för att ta reda på om du kan få betala av skulden. Prata med din hyresvärd om din situation oavsett hur långt förloppet har gått.

Vad jag kan göra om jag fått en uppmaning att vidta rättelse på grund av återkommande sena inbetalningar?

Hyresvärden har möjlighet att säga upp ditt hyreskontrakt om du har återkommande sena hyresinbetalningar. Om du får ett brev där hyresvärden skriver att du har återkommande sena hyresinbetalningar är det viktigt att du ser till att hyran i fortsättningen alltid betalas i tid.
Behöver du ha hjälp med ekonomiska prioriteringar eller andra tips för att undvika sena inbetalningar är du välkommen att kontakta kommunens budget och skuldrådgivning

Vad jag kan göra om jag fått en uppmaning att vidta rättelse på grund av störning?

Som hyresgäst ansvarar du för att uppträda ansvarsfullt och inte störa dina grannar. Det är även viktigt att du respekterar den varning som hyresvärden skickat ut och ser till att störningar inte sker igen. Störningar kan exempelvis vara hög musik, skrik eller bråk mellan grannar. Om du fått ett brev som handlar om att du stört är det viktigt att tala med din hyresvärd. Om störningarna återkommer kan hyresvärden säga upp hyresavtalet.

Vad jag kan göra om jag fått en uppmaning att vidta rättelse på grund av hygieniska problem? (sanitär olägenhet)

Hyresgästen ansvar för att hålla bostaden i ett sunt skick och ordning. En sanitär olägenhet kan dra till sig skadedjur och dölja till exempel vattenskador som uppstått. Det är också skadligt för hälsan att leva i en miljö som utgör en sanitär olägenhet.
Exempelvis kan hyresvärdar få reda på att en lägenhet är en sanitär olägenhet i samband med att underhåll eller renoveringar. Hyresvärden kan då kräva att bostaden ska åtgärdas inom en viss tid och meddelar tid för besiktning av lägenheten. Om hyresgästen inte städar och får ordning i bostaden på egen hand kan det finnas behov av att anlita en städ- eller saneringsfirma. Kostnaderna för detta kan bli höga och det är alltid hyresgästen som är skyldig att betala. Behöver du hjälp och stöd med hur du kan lösa din situation kan du kontakta Socialtjänstens gemensamma mottagning

Länkar:

Ett metodstöd för vräkningsförebyggande arbete Hemma (kronofogden.se)
Stöd för socialtjänsten i arbetet med att förebygga avhysningar (socialstyrelsen.se)
Att förebygga vräkning | Kronofogden
Hemlöshet - Kunskapsguiden
Bostadsrättsföreningen eller din hyresvärd vill att du flyttar | Kronofogden

  Sidan uppdaterades: