Ekebacken

På promenadavstånd från Kärna, granne med skogen, åkrar och ängar ligger Ekebackens förskola

Om vår verksamhet


Förskolan består av fyra barngrupper. På Lönneberga och Bullerbyn finns de yngre barnen och på Junibacken och Körsbärsdalen de äldre. Mitt i förskolan ligger "torget". Här skapar vi lärmiljöer efter barnens intressen och behov. Torget ger tillfälle att möta barn från de andra grupperna.
Ekebackens entréer leder in från gården och in i en gemensam hall. Utomhus finns mycket grönska där barnen kan vara kreativa och uppmuntras till rörelseglädje.

Allas lika värde

Vi vill att det sociala samspelet och barnens tillit till sin egen förmåga ska utgöra kärnan i vårt arbete. Vi vill skapa en utbildning som är rolig, trygg, lärorik och lustfylld för barnen. Hos oss får barnen upptäcka, utforska, leka och skapa.

Vi arbetar för en trygg miljö där alla barn, vårdnadshavare och pedagoger ska känna sig välkomna. I förskolans miljö har alla vuxna ett gemensamt ansvar för att alla respekteras. Vi vill ge barnen en utvecklande och trivsam miljö där alla människors lika värde uppmuntras. Alla barn ska bli sedda för den de är och få stöd i att utvecklas utifrån sina förutsättningar, i samspel med varandra.

Förskolan lägger stor vikt vid att skapa ett nära samarbete med hemmet. För dig som vårdnadshavare innebär det bland annat att du följer ditt barns utveckling och lärande via Unikum.

 

  Sidan uppdaterades: