Officiell anslagstavla

Det här är Kungälvs kommuns officiella anslagstavla. Här publicerar vi anslag/bevis och offentliga meddelanden, så kallade kungörelser.

Varje kommun ska på sin webbplats ha en anslagstavla. På kommunens officiella anslagstavla publiceras:

  • tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden
  • tillkännagivanden av justerade protokoll
  • upplysningar om hur beslut kan överklagas enligt 13 kapitlet i kommunallagen
  • kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan

Tillkännagivanden av justerade protokoll

2023-03-22 Kommunstyrelsen omedelbar justering (till och med 2023-04-18) §§ 56 - 58, 60, 63 - 65, 69, 81 - 82, 84.pdf

pdf - Filstorlek: 88,3 KB

2023-03-14 Beredningen för trygghet och stöd (till och med 2023-04-14)

pdf - Filstorlek: 47,5 KB

2023-03-22 Ordförandebeslut Sociala Myndighetsnämnden (till och med 2023-04-17)

pdf - Filstorlek: 40,3 KB

2023-03-22 Beredningen för samhälle och fritid (t.o.m 2023-04-13).pdf

pdf - Filstorlek: 146,8 KB

2023-03-15 Beredningen för lärande och kultur (till och med 2023-04-14)

pdf - Filstorlek: 189,5 KB

2023-03-21 Överförmyndarnämnden (till och med 2023-04-14)

pdf - Filstorlek: 247,5 KB

2023-03-16 Sociala myndighetsnämnden (till och med 2023-04-07)

pdf - Filstorlek: 74,8 KB

2023-03-15 Ekonomiberedningen (till och med 2023-04-06)

pdf - Filstorlek: 75,2 KB

2023-03-09 Miljö och byggnadsnämnden - Omedelbar justering paragraf 56, 58-59 (t.o.m 2023-03-31)

pdf - Filstorlek: 107,6 KB

2023-03-01 Utskottet för samhälle och utveckling (t.o.m 2023-03-31).pdf

pdf - Filstorlek: 98,1 KB

2023-03-02 Kommunfullmäktige (till och med 2023-03-29)

pdf - Filstorlek: 274,7 KB

2023-02-22 Beredningen för samhälle och fritid (t.o.m 2023-03-28)

pdf - Filstorlek: 97,0 KB

2023-02-22 Beredningen för lärande och kultur (till och med 2023-03-28)

pdf - Filstorlek: 189,5 KB

2023-03-06 Sociala myndighetsnämnden (till och med 2023-03-28)

pdf - Filstorlek: 252,9 KB

2023-02-21 Ekonomiberedningen (till och med 2023-03-23).pdf

pdf - Filstorlek: 88,7 KB

2023-03-02 Utskottet för trygghet och stöd (till och med 2023-03-24)

pdf - Filstorlek: 188,1 KB

2023-03-01 Sociala myndighetsnämnden (till och med 2023-03-24)

pdf - Filstorlek: 186,7 KB

2023-02-28 Överförmyndarnämnden (till och med 2023-03-22)

pdf - Filstorlek: 89,4 KB

 

  Sidan uppdaterades: