Officiell anslagstavla

Det här är Kungälvs kommuns officiella anslagstavla. Här publicerar vi anslag/bevis och offentliga meddelanden, så kallade kungörelser.

Varje kommun ska på sin webbplats ha en anslagstavla. På kommunens officiella anslagstavla publiceras:

  • tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden
  • tillkännagivanden av justerade protokoll
  • upplysningar om hur beslut kan överklagas enligt 13 kapitlet i kommunallagen
  • kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan

Tillkännagivanden av justerade protokoll

2024-05-23 Sociala Myndighetsnämnden (till och med 2024-06-17)

pdf - Filstorlek: 183,7 KB

2024-05-14 Ekonomiberedningen (till och med 2024-06-12)

pdf - Filstorlek: 248,4 KB

2024-05-21 överförmyndarnämnden (till och med 2024-06-12)

pdf - Filstorlek: 88,5 KB

2024-05-08 Utskottet för Trygghet och stöd (till och med 2024-06-13)

pdf - Filstorlek: 185,0 KB

2024-05-15 Beredningen för samhälle och fritid (till och med 2024-06-11)

pdf - Filstorlek: 189,4 KB

2024-05-08 Utskottet för samhälle och utveckling (till och med 2024-06-11)

pdf - Filstorlek: 186,6 KB

2024-05-16 Sociala Myndighetsnämnden (till och med 2024-06-07)

pdf - Filstorlek: 183,1 KB

2024-05-07 utskottet för bildning och lärande (till och med 2024-06-01)

pdf - Filstorlek: 107,2 KB

2024-05-08 Sociala Myndighetsnämnden (till och med 2024-05-31)

pdf - Filstorlek: 183,6 KB

2024-05-07 utskottet för bildning och lärande (till och med 2024-05-29).pdf

pdf - Filstorlek: 254,4 KB

2024-05-02 Kommunfullmäktige (till och med 2024-05-29)

pdf - Filstorlek: 109,1 KB

2024-04-24 Beredningen för samhälle och fritid (till och med 2024-05-28)

pdf - Filstorlek: 186,5 KB

2024-04-25 Demokratiberedningen (till och med 2024-05-24)

pdf - Filstorlek: 90,9 KB

2024-04-26 Arvodesnämnden (till och med 2024-05-23)

pdf - Filstorlek: 183,6 KB

2024-04-23 Ekonomiberedningen (till och med 2024-05-24)

pdf - Filstorlek: 247,6 KB

2024-04-26 kommunrevisionen (till och med 2024-05-21)

pdf - Filstorlek: 247,8 KB

2024-04-17 Kommunstyrelsen (till och med 2024-05-20)

pdf - Filstorlek: 104,2 KB

2024-04-25 Sociala Myndighetsnämnden (till och med 2024-05-17)

pdf - Filstorlek: 183,6 KB

2024-04-18 Miljö- och byggnadsnämnden (till och med 2024-05-17)

pdf - Filstorlek: 186,3 KB

2024-04-17 Kommunstyrelsen omedelbar justering §§ 113, 129 (till och med 2024-05-09)

pdf - Filstorlek: 276,4 KB

2024-04-16 överförmyndarnämnden (2024-05-08)

pdf - Filstorlek: 89,4 KB

2024-04-11 Kommunfullmäktige (till och med 2025-05-07)

pdf - Filstorlek: 100,2 KB

2024-04-10 Utskottet för Trygghet och stöd (till och med 2024-05-07)

pdf - Filstorlek: 250,7 KB

2024-04-10 Utskottet för samhälle och utveckling (till och med 2024-05-07)

pdf - Filstorlek: 77,0 KB

2024-04-09 utskottet för bildning och lärande (till och med 2024-05-03)

pdf - Filstorlek: 77,6 KB

2024-04-10 Sociala Myndighetsnämnden (till och med 2024-05-03)

pdf - Filstorlek: 183,4 KB

2024-04-09 utskottet för bildning och lärande (till och med 2024-05-01)

pdf - Filstorlek: 91,2 KB

2024-03-27 Beredningen för Trygghet och stöd (till och med 2024-05-02)

pdf - Filstorlek: 188,1 KB

2024-03-27 Beredningen för samhälle och fritid (till och med 2024-04-30)

pdf - Filstorlek: 185,6 KB

2024-03-22 Miljö-och byggnadsnämnden (till och med 2024-04-26)

pdf - Filstorlek: 186,8 KB

2024-03-28 Sociala Myndighetsnämnden (till och med 2024-04-23)

pdf - Filstorlek: 183,9 KB

 

  Sidan uppdaterades: