Officiell anslagstavla

Det här är Kungälvs kommuns officiella anslagstavla. Här publicerar vi anslag/bevis och kungörelser. Kommunen är också aktförvarare åt Länsstyrelsen för vissa handlingar.

Varje kommun ska på sin webbplats ha en anslagstavla. På kommunens officiella anslagstavla publiceras:

  • tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden
  • tillkännagivanden av justerade protokoll
  • upplysningar om hur beslut kan överklagas enligt 13 kapitlet i kommunallagen
  • kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan

Tillkännagivanden av justerade protokoll

2020-10-28 sociala myndighetsnämnden - ordförandebeslut (till och med 2020-11-19)

pdf - Filstorlek: 90,4 KB

2020-10-26 kommunstyrelsen (datum när anslag tas ner 2020-11-17)

pdf - Filstorlek: 93,8 KB

2020-10-21 kommunstyrelsen (datum när anslag tas ner 2020-11-16)

pdf - Filstorlek: 95,6 KB

2020-10-22 sociala myndighetsnämnden (till och med 2020-11-13)

pdf - Filstorlek: 75,5 KB

2020-10-15 utskottet för bildning och lärande (till och med 2020-11-12)

pdf - Filstorlek: 74,8 KB

2020-10-21 sociala myndighetsnämnden - ordförandebeslut (till och med 2020-11-12)

pdf - Filstorlek: 90,8 KB

2020-10-15 Utskottet för samhälle och utveckling (till och med 2020-11-10)

pdf - Filstorlek: 97,0 KB

2020-09-30 beredningen för bildning och lärande (till och med 2020-11-09)

pdf - Filstorlek: 89,1 KB

2020-10-08 Miljö- och byggnadsnämnden (till och med 2020-11-04)

pdf - Filstorlek: 60,1 KB

2020-10-07 kommunstyrelsen (datum när anslag tas ner 2020-11-03

pdf - Filstorlek: 94,9 KB

2020-09-30 Beredningen för samhälle och utveckling (till och med 2020-11-02)

pdf - Filstorlek: 92,7 KB

2020-10-07 Överförmyndarnämnden (till och med 2020-10-29)

pdf - Filstorlek: 59,4 KB

2020-10-08 sociala myndighetsnämnden (till och med 2020-10-30)

pdf - Filstorlek: 75,5 KB

2020-10-07 kommunstyrelsen - Omedelbar justering § 281 (datum när anslag tas ner 2020-10-29)

pdf - Filstorlek: 93,9 KB

2020-10-07 arvodesnämnden (till och med 2020-10-29)

pdf - Filstorlek: 88,9 KB

2020-09-29 Beredningen för trygghet och stöd (till och med 2020-10-28)

pdf - Filstorlek: 90,6 KB

2020-10-01 kommunfullmäktige (datum när anslag tas ner 2020-10-27)

pdf - Filstorlek: 97,7 KB

2020-09-29 kultur- och fritidsberedningen (till och med 2020-10-27)

pdf - Filstorlek: 89,5 KB

2020-09-30 demokratiberedningen (datum när anslag tas ner 2020-10-27)

pdf - Filstorlek: 116,3 KB

2020-10-01 kommunstyrelsen (datum när anslag tas ner 2020-10-23)

pdf - Filstorlek: 94,0 KB

2020-09-01 kultur- och fritidsberedningen (till och med 2020-10-22)

pdf - Filstorlek: 99,6 KB

2020-09-16 utskottet för trygghet och stöd (datum när anslag tas ner 2020-10-21)

pdf - Filstorlek: 90,8 KB

2020-09-23 kommunstyrelsen (datum när anslag tas ner 2020-10-22)

pdf - Filstorlek: 94,8 KB

2020-09-24 sociala myndighetsnämnden (till och med 2020-10-20)

pdf - Filstorlek: 85,0 KB

2020-09-28 sociala myndighetsnämnden - extra sammanträde (till och med 2020-10-20)

pdf - Filstorlek: 90,2 KB

2020-09-23 kommunstyrelsen - Omedelbar justering §§ 275-276 (datum när anslag tas ner 2020-10-15)

pdf - Filstorlek: 93,9 KB

2020-09-16 utskottet för bildning och lärande omedelbar justering § 172 (till och med 2020-10-08)

pdf - Filstorlek: 117,5 KB

 

Överklaga beslut

Om du tycker att ett beslut som kommunen har fattat är fel finns två olika sätt att överklaga det på, förvaltningsbesvär och laglighetsprövning.

Förvaltningsbesvär

Om du inte är nöjd med ett beslut som rör dig personligen, till exempel beslut om bygglov och socialt bistånd, kan du överklaga genom förvaltningsbesvär. Det är enbart den som berörs av beslutet som kan överklaga.

Överklagandet ska ske skriftligt till den kommunala nämnd som fattat beslutet. Det måste framgå av kommunens beslut hur du ska göra för att överklaga. Du har tre veckor på dig att överklaga från det datum du fick beslutet.

Laglighetsprövning

Om du anser att ett beslut fattats på ett felaktigt sätt, strider mot lag, överskrider kommunens befogenheter eller fattats av fel kommunalt organ så kan du begära laglighetsprövning.

Begäran ska ske skriftligt och skickas till förvaltningsrätten. Du har tre veckor på dig att överklaga från det datum som protokollet har justerats och publicerats på kommunens officiella anslagstavla. Förvaltningsdomstolen kan endast upphäva beslutet, inte fatta ett nytt beslut.

 

  Sidan uppdaterades: