Officiell anslagstavla

Det här är Kungälvs kommuns officiella anslagstavla. Här publicerar vi anslag/bevis och offentliga meddelanden, så kallade kungörelser. Kommunen är också aktförvarare åt Länsstyrelsen för vissa handlingar.

Varje kommun ska på sin webbplats ha en anslagstavla. På kommunens officiella anslagstavla publiceras:

  • tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden
  • tillkännagivanden av justerade protokoll
  • upplysningar om hur beslut kan överklagas enligt 13 kapitlet i kommunallagen
  • kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan

Tillkännagivanden av justerade protokoll

2021-11-17 Beredningen för samhälle och utveckling (t.o.m 2021-12-27)

pdf - Filstorlek: 252,3 KB

2021-11-25 Miljö och byggnadsnämnden (t.o.m. 2021-12-27)

pdf - Filstorlek: 129,5 KB

2021-12-01 Utskottet för bildning och lärande (t.o.m 2021-12-27) Omedelbar justering §194

pdf - Filstorlek: 76,8 KB

2021-12-01 Sociala myndighetsnämnden (till och med 2021-12-27)

pdf - Filstorlek: 187,4 KB

2021-11-26 Sociala myndighetsnämnden (till och med 2021-12-20)

pdf - Filstorlek: 90,9 KB

2021-11-25 Miljö och byggnadsnämnden (t.o.m 2021-12-20) - Omedelbar justering paragraf 409, 417

pdf - Filstorlek: 79,0 KB

2021-11-17 Beredningen för bildning och lärande (t.o.m 2021-12-20)

pdf - Filstorlek: 78,3 KB

2021-11-24 Överförmyndarnämnden (till och med 2021-12-16)

pdf - Filstorlek: 110,1 KB

2021-11-17 kommunstyrelsen (till och med 2021-12-16).pdf

pdf - Filstorlek: 81,6 KB

2021-11-17 Ekonomiberedningen ( till och med 2021-12-16).pdf

pdf - Filstorlek: 76,0 KB

2021-11-16 Beredningen för trygghet och stöd (t.o.m. 2021-12-14)

pdf - Filstorlek: 81,0 KB

2021-11-17 Kommunstyrelsen (Till och med 2021-12-09).pdf

pdf - Filstorlek: 77,0 KB

2021-11-18 Sociala myndighetsnämnden (till och med 2021-12-10)

pdf - Filstorlek: 90,9 KB

2021-11-03 utskottet för trygghet och stöd (till och med 2021-12-07)

pdf - Filstorlek: 91,7 KB

2021-11-11 Kommunfullmäktige (till och med 2021-12-03).pdf

pdf - Filstorlek: 84,2 KB

2021-11-04 Kommunfullmäktige (till och med 2021-12-01).pdf

pdf - Filstorlek: 94,4 KB

2021-11-02 Utskottet för samhälle och utveckling (t.o.m. 2021-11-30)

pdf - Filstorlek: 113,4 KB

2021-11-03 Utskottet för bildning och lärande (till och med 2021-11-29)

pdf - Filstorlek: 82,7 KB

2021-11-03 Utskottet för bildning och lärande (till och med 2021-11-25) Omedelbar justering §173

pdf - Filstorlek: 112,0 KB

2021-10-28 Miljö och byggnadsnämnden (t.o.m 2021-11-25)

pdf - Filstorlek: 118,1 KB

2021-11-03 Sociala myndighetsnämnden (till och mede 2021-11-25)

pdf - Filstorlek: 89,9 KB

2021-10-20 Ekonomiberedningen (till och med 2021-11-23)

pdf - Filstorlek: 92,5 KB

2021-10-28 Miljö och byggnadsnämnden (t.o.m 2021-11-19) - Omedelbar justering § 292

pdf - Filstorlek: 111,9 KB

2021-10-20 Kommunstyrelsen (till och med 2021-11-19).pdf

pdf - Filstorlek: 106,2 KB

2021-10-20 Beredningen för samhälle och utveckling (t.o.m 2021-11-18)

pdf - Filstorlek: 106,1 KB

2021-10-27 Överförmyndarnämnden (till och med 2021-11-18)

pdf - Filstorlek: 110,1 KB

2021-10-27 Sociala myndighetsnämnden (till och med 2021-11-18)

pdf - Filstorlek: 111,7 KB

2021-10-19 Kultur- och fritidsberedningen (till och med 2021-11-16)

pdf - Filstorlek: 111,9 KB

2021-10-21 Sociala myndighetsnämnden (till och med 2021-11-12)

pdf - Filstorlek: 90,8 KB

2021-10-20 Kommunstyrelsen (till och med 2021-11-11

pdf - Filstorlek: 84,8 KB

 

Överklaga beslut

Om du tycker att ett beslut som kommunen har fattat är fel finns två olika sätt att överklaga det på, förvaltningsbesvär och laglighetsprövning.

Förvaltningsbesvär

Om du inte är nöjd med ett beslut som rör dig personligen, till exempel beslut om bygglov och socialt bistånd, kan du överklaga genom förvaltningsbesvär. Det är enbart den som berörs av beslutet som kan överklaga.

Överklagandet ska ske skriftligt till den kommunala nämnd som fattat beslutet. Det måste framgå av kommunens beslut hur du ska göra för att överklaga. Du har tre veckor på dig att överklaga från det datum du fick beslutet.

Laglighetsprövning

Om du anser att ett beslut fattats på ett felaktigt sätt, strider mot lag, överskrider kommunens befogenheter eller fattats av fel kommunalt organ så kan du begära laglighetsprövning.

Begäran ska ske skriftligt och skickas till förvaltningsrätten. Du har tre veckor på dig att överklaga från det datum som protokollet har justerats och publicerats på kommunens officiella anslagstavla. Förvaltningsdomstolen kan endast återkalla beslutet, inte fatta ett nytt beslut.

 

  Sidan uppdaterades: