Officiell anslagstavla

Det här är Kungälvs kommuns officiella anslagstavla. Här publicerar vi anslag/bevis och offentliga meddelanden, så kallade kungörelser. Kommunen är också aktförvarare åt Länsstyrelsen för vissa handlingar.

Varje kommun ska på sin webbplats ha en anslagstavla. På kommunens officiella anslagstavla publiceras:

  • tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden
  • tillkännagivanden av justerade protokoll
  • upplysningar om hur beslut kan överklagas enligt 13 kapitlet i kommunallagen
  • kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan

Tillkännagivanden av justerade protokoll

2022-05-24 Överförmyndarnämnden (till och med 2022-06-17)

pdf - Filstorlek: 251,3 KB

2022-05-17 Kultur- och fritidsberedningen (till och med 2022-06-17)

pdf - Filstorlek: 252,5 KB

2022-05-23 Ordförandebeslut Sociala myndighetsnämnden (Till och med 2022-06-16)

pdf - Filstorlek: 251,2 KB

2022-05-18 Beredningen för samhälle och utveckling (t.o.m 2022-06-14).pdf

pdf - Filstorlek: 94,0 KB

2022-05-18 Kommunstyrelsen (till och med 2022-06-09)

pdf - Filstorlek: 156,0 KB

2022-05-13 Kommunrevisionen (till och med 2022-06-13)

pdf - Filstorlek: 89,7 KB

2022-05-18 Sociala myndighetsnämnden (till och med 2022-06-13)

pdf - Filstorlek: 75,4 KB

2022-05-12 kommunfullmäktige (Till och med 2022-06-07).pdf

pdf - Filstorlek: 76,0 KB

2022-05-03 Utskottet för samhälle och utveckling (t.o.m. 2022-06-07)

pdf - Filstorlek: 96,1 KB

2022-05-12 Kommunfullmäktige (till och med 2022-06-03).pdf

pdf - Filstorlek: 88,9 KB

2022-05-04 Utskottet för trygghet och stöd (Till och med 2022-06-03)

pdf - Filstorlek: 80,4 KB

2022-05-11 Sociala myndighetsnämnden (till och med 2022-06-03)

pdf - Filstorlek: 187,2 KB

2022-05-03 Utskottet för bildning och lärande (till och med 2022-06-01)

pdf - Filstorlek: 80,5 KB

2022-04-27 Beredningen för bildning och lärande (Till och med 2022-05-30)

pdf - Filstorlek: 77,5 KB

2022-04-26 Beredningen för trygghet och stöd (Till och med 2022-05-30)

pdf - Filstorlek: 79,8 KB

2022-05-05 Kommunstyrelsen (till och med 2022-05-27).pdf

pdf - Filstorlek: 74,8 KB

2022-04-26 Kultur- och fritidsberedningen (till och med 2022-05-30)

pdf - Filstorlek: 110,3 KB

2022-04-28 Miljö och byggnadsnämnden (t.o.m 2022-05-26).pdf

pdf - Filstorlek: 113,9 KB

2022-05-03 Utskottet för bildning och lärande- Omedelbar justering- (till och med 2022-05-26)

pdf - Filstorlek: 78,1 KB

2022-04-27 Ekonomiberedningen (till och med 2022-05-25)

pdf - Filstorlek: 111,7 KB

2022-04-28 Miljö och byggnadsnämnden (t.o.m 2022-05-24) Omedelbar justering paragraf 98-100, 102, 104-105, 109

pdf - Filstorlek: 94,1 KB

2022-04-28 Sociala myndighetsnämnden (till och med 2022-05-20)

pdf - Filstorlek: 187,5 KB

2022-04-28 Ordförandebeslut Sociala myndighetsnämnden (till och med 2022-05-20)

pdf - Filstorlek: 251,3 KB

2022-04-27 Kommunstyrelsen (till och med 2022-05-19).pdf

pdf - Filstorlek: 81,2 KB

2022-04-13 Utskottet för trygghet och stöd (t.o.m. 2022-05-12).pdf

pdf - Filstorlek: 79,3 KB

2022-04-14 Utskottet för bildning och lärande (till och med 2022-05-12)

pdf - Filstorlek: 204,8 KB

2022-04-12 Utskottet för samhälle och utveckling (t.o.m 2022-05-13)

pdf - Filstorlek: 95,3 KB

2022-04-19 Överförmyndarnämnden (till och med 2022-05-11)

pdf - Filstorlek: 250,8 KB

2022-04-12l kommunfullmäktige (Till och med 2022-05-04)

pdf - Filstorlek: 888,4 KB

2022-04-13 Sociala myndighetsnämnden (2022-05-23)

pdf - Filstorlek: 90,3 KB

2022-04-07 Kommunfullmäktige (till och med 2022-04-29.pdf

pdf - Filstorlek: 100,0 KB

2022-04-07 Ordförandebeslut Sociala myndighetsnämnden (till och med 2022-05-03)

pdf - Filstorlek: 252,2 KB

2022-04-06 Sociala myndighetsnämnden (till och med 2022-05-02)

pdf - Filstorlek: 90,4 KB

2022-04-01 Ordförandebeslut sociala myndighetsnämnden (till och med 2022-04-27)

pdf - Filstorlek: 251,4 KB

2022-03-31 Sociala myndighetsnämnden (till och med 2022-04-26)

pdf - Filstorlek: 187,2 KB

 

Överklaga beslut

Om du tycker att ett beslut som kommunen har fattat är fel finns två olika sätt att överklaga det på, förvaltningsbesvär och laglighetsprövning.

Förvaltningsbesvär

Om du inte är nöjd med ett beslut som rör dig personligen, till exempel beslut om bygglov och socialt bistånd, kan du överklaga genom förvaltningsbesvär. Det är enbart den som berörs av beslutet som kan överklaga.

Överklagandet ska ske skriftligt till den kommunala nämnd som fattat beslutet. Det måste framgå av kommunens beslut hur du ska göra för att överklaga. Du har tre veckor på dig att överklaga från det datum du fick beslutet.

Laglighetsprövning

Om du anser att ett beslut fattats på ett felaktigt sätt, strider mot lag, överskrider kommunens befogenheter eller fattats av fel kommunalt organ så kan du begära laglighetsprövning.

Begäran ska ske skriftligt och skickas till förvaltningsrätten. Du har tre veckor på dig att överklaga från det datum som protokollet har justerats och publicerats på kommunens officiella anslagstavla. Förvaltningsdomstolen kan endast återkalla beslutet, inte fatta ett nytt beslut.

 

  Sidan uppdaterades: