Officiell anslagstavla

Det här är Kungälvs kommuns officiella anslagstavla. Här publicerar vi anslag/bevis och offentliga meddelanden, så kallade kungörelser.

Varje kommun ska på sin webbplats ha en anslagstavla. På kommunens officiella anslagstavla publiceras:

  • tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden
  • tillkännagivanden av justerade protokoll
  • upplysningar om hur beslut kan överklagas enligt 13 kapitlet i kommunallagen
  • kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan

Tillkännagivanden av justerade protokoll

2023-11-24 kommunrevisionen (till och med 2024-01-02).pdf

pdf - Filstorlek: 122,4 KB

2023-12-07 Kommunfullmäktige (till och med 2024-01-04)

pdf - Filstorlek: 98,1 KB

2023-11-22 beredningen för lärande och kultur (till och med 2024-01-02).pdf

pdf - Filstorlek: 90,8 KB

2023-11-29 utskottet för trygghet och stöd (till och med 2023-12-29).pdf

pdf - Filstorlek: 90,4 KB

2023-11-28 Utskottet för bildning och lärande (till och med 2023-12-27).pdf

pdf - Filstorlek: 91,1 KB

2023-11-30 Sociala Myndighetsnämnden (till och med 2023-12-22).pdf

pdf - Filstorlek: 183,1 KB

2023-11-28 utskottet för bildning och lärande, omedelbar justering §§ 167-169 (till och med 2023-12-21)

pdf - Filstorlek: 124,2 KB

2023-11-22 Beredningen för samhälle och fritid (till och med 2023-12-19).pdf

pdf - Filstorlek: 77,4 KB

2023-11-23 Demokratiberedningen (till och med 2023-12-18)

pdf - Filstorlek: 90,0 KB

2023-11-21 Ekonomiberedningen (till och med 2023-12-15).pdf

pdf - Filstorlek: 140,5 KB

2023-11-15 Kommunstyrelsen (till och med 2023-12-14)

pdf - Filstorlek: 75,5 KB

2023-11-13 Valnämnden (till och med 2023-12-14)

pdf - Filstorlek: 74,0 KB

2023-11-17 Arvodesnämnden (till och med 2023-12-13).pdf

pdf - Filstorlek: 134,9 KB

2023-11-15 Kommunstyrelsen omedelbar justering §§ 336, 339 (till och med 2023-12-12)

pdf - Filstorlek: 87,5 KB

2023-11-08 Kommunstyrelsen (till och med 2023-12-11)

pdf - Filstorlek: 182,6 KB

2023-11-16 Sociala Myndighetsnämnden (till och med 2023-12-07).pdf

pdf - Filstorlek: 183,1 KB

 

  Sidan uppdaterades: